VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Ekonomika

09.27.Ilgalaikiu elektros skirstomųjų tinklų plėtros planavimu tikimasi skatinti inovacijas

Elektros skirstomųjų tinklų operatoriai įpareigojami viešai skelbti ilgalaikius tinklų plėtros, atnaujinimo, modernizavimo ir investicijų planus, tai numatyta Energetikos ministerijos patikslintose Elektros tinklų naudojimo taisyklėse.

Teisės aktų pakeitimuose numatyta, kad skirstomųjų tinklų operatorius, aptarnaujantis daugiau kaip 100 tūkst. vartotojų, privalo rengti ir viešai skelbti tokį planą dešimties metų laikotarpiui. Smulkesni skirstomųjų tinklų operatoriai, aptarnaujantys mažiau kaip 100 tūkst. vartotojų, kasmet turės parengti trejų metų skirstomųjų tinklų plėtros planus.
Šie planai turės būti parengti ir paskelbti ne vėliau kaip iki 2018 m. liepos 1 d. Kiekvienais metais jie bus peržiūrimi ir, prireikus, koreguojami.
Ilgalaikis planavimas užtikrins elektros energijos tiekimo patikimumą bei garantuos saugų elektros energetikos sistemos darbą. Ministerija prognozuoja, kad tokie planai skatins operatorius plėtoti efektyvias išmaniųjų elektros tinklų technologijas bei atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą elektros energetikos sektoriuje.
Skirstomojo tinklo modernizavimo metu bus diegiama išmanioji apskaita, leidžianti vartotojams geriau valdyti savo energijos suvartojimą, o išmanieji valdikliai leis padidinti tinklo patikimumą. Nauji skirstomojo tinklo patobulinimai reikalingi ir galvojant apie artimiausioje ateityje augsiantį vartotojų, kurie galės patogiai savo poreikiams pasigaminti elektrą namuose, skaičių.

Atgal