VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Būstas

Kodėl didėja šilumos kainos?

2011 01 26

Dainius A. Butautas

Ekonomikos analitikas

Su begaliniu malonumu peržiūrėjęs V. Savukyno vedamą laidą per LTV ( sausio 24d.) galiu drąsiai pasakyti- pagaliau žurnalistai išdrįso stoti į kovą su korupcija ir paremti paprastų žmonių ir visos Lietuvos interesus.

Meistriškai sukonstruota laidos eiga, dalyvių sudėtis bei paprastų žmonių nuomonės, vedančiojo įžvalgos bei visų vadelių laikymas savo rankose leido susidaryti gana išsamų vaizdą apie nagrinėjamą situaciją. Kiekvienas laidos dalyvis savo nuomonę tarsi unikalios mozaikos autentiškus gabalėlius reiškė iš savo pozicijų, tad beliko apibendrinti ir sudėti pačią mozaiką, sukonstruoti visumos paveikslą. Be kurios liktų tik fragmentiški, nors ir labai svarūs epizodai.

Kada verslas pradės gerbti Seimą?

Pirmiausiai krito į akis visiška vieno iš dviejų laidoje dalyvavusių verslo atstovų nepagarba Seimo nariams. Tiksliau, vienai Seimo narei. Tai nesuteikia realaus optimizmo dėl to, kas iš tiesų valdo Seimą. Bent jau dėl išorinės pagarbos ir dėl didesnio pasitikėjimo valstybe, kaip institucija, turinčia užtikrinti pagal Konstituciją visų piliečių, verslininkų ir visuomenės sluoksnių ( nuomonę konstruoju plačiau nei parašyta) lygias teises galėjo ir daugiau pasistengti. Svarbiau tai, kad Seimo narys, kaip paprastas pilietis per savo kaip šilumos naudotojo prizmę atstovavo visų žmonių interesus. Manyčiau, kad toks verslas, kuris ne tik negerbia Seimo, bet ir paprastų žmonių interesų, ateityje nebeturėtų turėti net menkiausios perspektyvos Lietuvoje vystyti savo perdėtas ambicijas.

Kodėl gi dalis verslo tapo tokiu arogantišku?

Kyla pagrįstas klausimas: kodėl gi dalis  verslo tapo tokiu arogantišku? Žinoma, ne apie visą verslą kalbame, nes kaip ir visur, yra ir versle daugybė padorių žmonių, kurie rūpinasi ne tik savo kišene. Matyt, jaučia savo galią. Atsižvelgiant į laidos metu išsakytą mintį, kad teismui ( I- os apylinkės) visiškai nerūpi, kad paprasti žmonės gautų pilną informaciją dėl sąskaitų pagrįstumo, o tai bene svarbiausia teismo funkcija- atmesti melą ir apgaulę bei išsiaiškinti tiesą, akivaizdu, kad pasitikima kažkokiais ypatingais ryšiais, kurie turėtų apsaugoti nuo bet kokių, kad ir teisingų grėsmių. Šie ryšiai yra visuotinai pripažinti ir įvardinti- „Korupcija“. O Lietuvoje šis korupcinis reiškinys yra toks gajus, kad būtinos ryžtingos ir netgi, sakyčiau, išradingos priemonės, kurias paremtų visa tauta.

Renovavimo procesas be patikimesnės teisės ir mažesnės korupcijos tikrai nesumažins šildymo kainos

Paprasti žmonės yra tikrai išmintingi, todėl pravartu prisiminti ir kai kurias nuomones. Minėta, kad renovavus namus, kažkam teks apmokėti sumažėjusias šildymo pajamas. Tokią teisinę ?? nuostatą laidos metu vėliau patvirtino vienas iš mandagesnių laidos dalyvių atstovavusių, kaip suprantu, verslą. Tas kažkas ir bus tie paprasti žmonės. Todėl renovavimo procesas be patikimesnės teisės ir mažesnės korupcijos tikrai nesumažins šilumos kainų, jeigu šilumininkams jų pelnai kažkodėl pasirodys per maži. Be to, kam šilumos tiekėjams susidariusius nuostolius nurašyti ir taip apriboti savo akcininkų gaunamus dividendus, jeigu galima nuostolius perrašyti šilumos naudotojoms, t.y. visiems mums paprastiems šalies žmonės ir tokiu būdu padidinti sąskaitas už šildymą. Jeigu gerai suprantu teisiniais terminais- tai yra sąskaitų klastojimas, nes sąskaitoje dalis nurodytų paslaugų nėra suteikta.

Monopolistai ir valdžia nėra suinteresuoti technologiniu atsinaujinimu

Kadangi tai daroma bene visuotinai, pripažįstant, kad kai kurie šilumos tiekėjai galėjo ir nesinaudoti tokiu išties nesąžininga galimybe, ir sumos gali susidaryti iš tiesų įspūdingos, tai joms padengti gali tekti šilumos tiekėjus perleisti paprastiems šilumos naudotojams, kuriems buvo suklastotos sąskaitos ir  kurie turėtų tapti naujaisiais šilumos tiekėjų bendrovių akcininkais. Toks ekonominio demokratėjimo procesas galėtų išjudinti iš sąstingio ir korupcijoje paskendųsi monopolinį verslą, kuris, kaip pripažįsta ekonomistai, kartu su valdžia nėra suinteresuoti technologine pažanga. Vadinasi, apie šalies žmonių ir verslo didesnį konkurencingumą galima ir nesvajoti.

Monopolistų arogantiškas elgesys griauna žmonių pasitikėjimą geresne ateitimi ir didina emigraciją

Iš tiesų, toks arogantiškas ir netgi sakyčiau ciniškas kai kurių monopolistų ( tame tarpe ir vieno iš mobiliojo ryšio paslaugų teikėjų) elgesys griauna žmonių pasitikėjimą valstybe, teisine sistema ir savimi. Todėl žmonės ir emigruoja, nes tokia jau visuotina tapusi nesiskaitymo norma griauna žmogaus prigimtinį kilnumą bei orumą ir neleidžia jam augti, skleistis savo dorybėse bei talentuose, mylėti ir dalinti savo šilumą artimui. Žinoma, šventieji myli savo artimą bet kokiomis sąlygomis, bet juk ne kiekvienam duota tokia malonė. Tiesa, jos su pasitikėjimu visuomet galima prašyti Viešpaties. Todėl, natūralu, kad valstybė turi tokiu būduikonstruoti, kurti ekonomikos ir verslo aplinką, kad ši ne griautų, bet didintų žmonių pasitikėjimą vienas kitu bei valdžia. Suprantama, kad sunkiausia pradėti nuo savęs.

Susidaro įspūdis..., kad

šilumos kainos didėja neatsitiktinai prieš sausio mėnesį. Turim skaudžią sausio mėnesio išgyvenimo patirtį, kuri mums atnešė laisvę. Tuo keisčiau, kad Vyriausybės komisija sudaryta nepagrįstoms šilumos sąskaitoms ir jų priežastims nustatyti, įvardinti ir pašalinti žada kaip visada apsieiti be visuomenės paramos. Toks valdžios, kaip ir to šilumos tiekėjo vieno iš atstovų arogantiškas elgesys skatina mąstyti, kad ekonomistai buvo teisūs manydami, kad stambus monopolistas visuomet susitars su valdžia dėl jam palankiausių sąlygų. Juk valdžia tarnauja žmonėms, o ne atvirkščiai. Žvelgiant į 20 metų su pertrūkiais trukusį tokį valdžios žmonių elgesį matyti, kad į valdžią patekę jie mielai pasirenka labai jau masinantį ir todėl tokį patogų sovietinį valdymo modelį, kuris leidžia elgtis kaip nori, bet vis tiek verčia visus juos mylėti. Tokiame konclageryje jau gyvenome, Ačiū!

Akivaizdu tampa ir tai, kad jautriausios ekonomikos bei verslo sritys ( komunalinių paslaugų, maisto prekių, vaistų, žiniasklaidos ir kt.) gali būti, kad pateko į nedraugiškų Lietuvos žmonėms asmenų rankas. Ar dar ilgai bus toleruojama monopolijų arogancija?

Atgal