VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Asmenybės

10 09. Garbingi ir prasmingi jubiliejai Utenoje

Dr. Aldona Vasiliauskienė

2015 m. rugsėjo 25 d. Utenos kultūros centre buvo paminėti du svarbūs Utenos kraštui jubiliejai: Leidyklos – spaustuvės „Utenos Indra“ – 25-metis ir šios spaustuvės įkūrėjo ir savininko Antano Kibicko 70-metis.

Jubiliatas Antanas Kibickas

Prieš 70 metų (rugpjūčio 17) gimęs uteniškis Antanas Kibickas – įmonės UAB Utenos Indra vadovas, žurnalistas, literatas, unikalaus muziejaus sumanytojas, žinomas mecenatas – remia literatus, kultūros, švietimo organizacijas, mokslo žmones, nemokamai spausdino Utenos kraštiečių klubo „Indraja“  metraščius (1994, 1995, 1996 ir 1997–1999). Už nuopelnus puoselėjant Utenos krašto literatūrą , filantropinę veiklą Antanui Kibickui 1996 metais buvo įteiktas Utenos rajono Kultūros skyriaus prizas ir premija, 2009 metais įteikta Utenos miestui nusipelniusio žmogaus premija, o 2011 metais –  pripažintas tarp labiausiai Utenos kraštui nusipelniusių asmenų ir Utenos 750-mečio proga apdovanotas specialiu Atminimo ženklu, įrašant jo nuopelnus į Utenos rajono Garbės knygą.

Sutinkami svečiai. Iš kairės: Žaneta Kibickienė, Antanas Kibickas ir dr. Aldona Vasiliauskienė. Nuotrauka iš asmeninio dr. Aldonos Vasiliauskienės archyvo

A. Kibickas Utenos M. Melnikaitės trikotažo ir galanterijos gamybinio susivienijimo savaitraščio „Trikotažininkas“ redaktorius (1984–1990), individualios reklaminės  literatūros leidyklos „Indra“ (nuo 1990 m.), vėliau UAB „Utenos Indra“ (nuo 1994 m.), laikraščio „Utenos apskrities žinios“ ir radijo stoties „Indros radijas“ steigėjas, aktyvus Utenos literatų klubo „Verdenė“ narys. Nuo 2003 m. pabaigos Utenos rajono savivaldybės tarybos narys.

Veikla „Verdenėje“

A. Kibickas ne tik kūrėjas – literatas, jis tapo redaktoriumi, bei rėmėju „Verdenės“ leidžiamiems kūrybos almanachams: 1989 m. – pirmajame leidinyje 26 autorių kūryba, 1995 m. antroje almanacho „Verdenė“ knygoje išspausdinta 34 autorių kūryba; trečioji knyga (36 verdeniečių kūryba) išleista 1998 m. jau spalvotu viršeliu ir dalimi spalvotų iliustracijų; 2003 m. – ketvirtoji;  2008 m. – penktoji (63 autoriai). Šeštoji almanacho „Verdenė“ knyga „Žodžiu įprasminę“, kurioje išspausdinta 49 autorių kūryba išleista 2013 m.

Antano Kibicko ir Utenos literatų klubo „Verdenė“ narių iniciatyva 1993 m. leidykla „Indra“ savo lėšomis išleido Utenos krašto poezijos antologiją (26 poetų kūryba); 2002 m. – atsiminimų ir straipsnių rinkinį apie Uteną ir uteniškius „Po Indrajos dangumi“ (19-kos uteniškių straipsniai); 2003 m. – klubo „Verdenė“  jaunųjų literatų kartu su neįgaliaisiais literatais kūrybos rinkinys „Vėjas tarp sūpynių“ (21 autoriaus kūryba). Visos minėtos knygos bei almanachai išleisti „Indros“ ar UAB „Utenos Indra“.

„Utenos Indros“ kolektyvas su Žaneta ir Antanu Kibickais (priekyje, viduryje.). Nuotraukos iš asmeninio Adolfo Sinkevičiaus archyvo

Antanas Kibickas yra autorius ir rengėjas 59 asmenų kūrybinio leidinio „Mano uteniškių albumas“ (2008. „Utenos Indra“).  A. Kibickas rašo: „Šis leidinys – publicistinis dokumentinis darbas. Nenorėjau, kad jame ryškėtų žymios mokslo, kūrybos žvaigždės, nors žurnalisto pasaulėžiūrą formavo būtent jos. Utenos žemė taip ir liko Utenos žeme. Pakito tik žmonės. Vieni jau stebi mus iš anapus, kiti dar vis nerimsta dėl gerovės. Norėtųsi, kad šis darbas išlaikytų čia aprašytų žmonių dvasią. Kažin ar kas nors kitas tai padarys. Likimo dėsniai aiškūs. Prasmę turi ne tik ateitis, bet ir praeitis“.

1990 m. išleista 42 p. knygelė „Rožės mylimajai“ (Antanas Kibickas), „Įdomus pasakojimas : humoreskos ir epigramos“ (Mindaugas Stundžia).

Būtina pažymėti, kad nemaža dalis  „Utenos Indros“ leistų knygų bei jų autorių dalyvavo tarptautinėse knygų mugėse – į jas  patekdami leidėjų dėka.

Unikalaus muziejaus sumanytojas

2015 m. gegužės 18-ąją Linkmenyse paminėta Tarptautinė muziejų diena ir atidaryta plaktukų muziejinė ekspozicija, kurioje per 500 plaktukų iš viso pasaulio – nuo Kinijos iki Amerikos: Egipto, Izraelio, Indijos, Kenijos, Tuniso, Anglijos, Norvegijos... Su žmona Žaneta mėgsta keliauti, tad iš visų kraštų parsiveža plaktukų – jau penki metai kaip kaupė plaktukus. Įvairių specialybių žmonės atveža savo plaktukus. Žmona iš Amerikos yra atvežusi specialų plaktuką krabams: sutrupinti jų kiautui. Pinigų išleistų plaktukams A. Kibickas nebeskaičiuoja ir negaili jų įsigijimui. Muziejaus specialiai nereklamuoju, bet žmonės domisi – atvyksta. Pats neturėdamas laiko vesti ekskursijas ir norėdamas padaryti savo sukauptą kolekciją prieinamą visiems, paradė dar vieną mecenatorišką poelgį.

Sukauptą plaktukų kolekciją Antanas Kibickas padovanojo Ignalinos savivaldybei. A. Kibickas ir Ignalinos rajono savivaldybės meras Henrikas Šiaudinis pasirašė susitarimą: savivaldybė įsipareigojo tinkamą ekspozicijos pristatymą visuomenei. Kolekcija, įvertinta 4 000 eurų, galės būti papildoma, tačiau negalima jos išsklaidyti, išdalinti. Muziejine ekspozicija rūpinasi Laima Rakauskienė.

Plaktukų ekspozicija išdėstyta trijose patalpose: vienoje – istorija nuo seniausių laikų, antroje – įvairių specialybių asmenų naudojami įvairios formos ir dydžio plaktukai, trečioje – daugiausia kalvystės plaktukai. Mat Antano Kibicko senelis buvo kalvis ir pirmasis jo susidūrimas su plaktuku buvo skausmingas – medikai išgelbėjo pirštą.

Su jubiliejais: „Utenos Indros“ 25-mečiu ir Antano Kibicko 70-mečiu sveikina Utenos rajono meras Alvydas Katinas (dešinėje) su  administracijos direktoriaus pavaduotojaZita Ringelevičiene, toliau stovi  tarybos sekretorė Indra Malašičevienė.  Kairėje Antanas ir Žaneta Kibickai. Aukščiau scenoje, prie mikrofono – šventės vedantysis Linas Brazdžionis

Tai pirmasis Plaktukų muziejus Lietuvoje ir trečiasis pasaulyje. Aliaskos muziejuje saugoma 4000 plaktukų. Plaktukas ne tik įrankis, bet ir turi simbolinį aspektą, - pasakoja Antanas Kibickas.

Šventinis renginys

2015 m. rugsėjo 25 d. šventinį renginį, kurį pradėjo Utenos trio „Magistrai“ (Renata Guzėnaitė, Zita Lukošiūnienė ir Gediminas Kaušyla) labai apgalvotai ir sumaniai vedė Linas Brazdžionis, dalykiškai pristatydamas ir jautriai pakviesdamas kiekvieną, atvykusį pasveikinti „Utenos Indros“ ir Antano Kibicko.

„Utenos Indros“ sumanytojas Antanas Kibickas, glaustai pristatydamas leidyklą – spaustuvę ir savo veiklą, pažymėjo, kad gimęs Utenos pakraštyje, o grįžęs iš tarnybos sovietinėje armijoje, nutarė niekur iš Utenos neišvažiuoti ir kažką nuveikti šiam kraštui. O ką jis nuveikė per 70 metų, geriausiai liudija 25-erius metus mininti leidykla. Jis pasveikino „Utenos Indra“ darbuotojus, kurie savo darbais, energija, sumanumu prisideda prie leidyklos gyvavimo ir visus apdovanojo gėlių žiedais.

Leidyklos direktorius Vidmantas Bakšys kalbėjo apie atsakomybę „paleidžiant į laisvę spausdintą žodį“, apie būtinybę išmanyti ir įdiegti naujausias technologijas. V. Bakšys dėkojo Antanui ir Žanetai Kibickams, suteikusiems galimybę dalyvauti šiame projekte, dėkojo ir ilgamečiams Indros darbuotojams ir visai neseniai pradėjusiems dirbti.

Antanas Kibickas 40-iai „Utenos Indros“ darbuotojų įteikė specialius atminimo simbolius.

Indros kolektyvo vardu, linkėdama atradimų džiaugsmo ir puikios sveikatos Žanetą ir Antaną Kibickus pasveikino Jūrelytė Audra.

Seimo narė Milda Petrauskienė perskaitė Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiaus sveikinimą, Antaną Kibicką ir Indrą sveikino ir savo vardu.

Jubiliatą sveikina Daugailių mokyklos bičiulių pirmininkas UAB Vilava generalinis direktorius Antanas Vilūnas  ir dr. Aldona Vasiliauskienė. iš dešinės: dr. Aldona Vasiliauskienė, Antanas Vilūnas, jubiliatas Antanas Kibickas, Vidmantas Bakšys

Su jubiliejumi sveikino Utenos rajono meras Alvydas Katinas ir administracijos direktoriaus pavaduotoja Zita Ringelevičienė. Meras A. Katinas „Indrą“ pavadino Utenos savivaldybės tarybos sekretore: laikraščiais, kitais leidiniais skelbė tarybos veiklą. „Leidybos darbas – tai tvėrimas – sakė meras, - Jūs sutvėrėt ne vieną Lietuvą. Ačiū už 25-erius metus atiduotus kraštui praeičiai ir dabarčiai įamžinti“. Meras A. Katinas Antanui Kibickui įteikė padėką.

Sveikino Utenos „Rotary“ klubo prezidentas Vytautas Babelis, Jurgis  Dumbrava

Albinas Kazanavičius, sveikindamas abu jubiliatus Indrą ir Antaną sakė, kad  labai dažnai ateina metai, o su jais ir išmintis. Antanui ir Žanetai Kibickams pirmiausia atėjo išmintis, o paskui metai.

Panevėžio pramonės, prekybos ir amatų rūmų Utenos filialo direktorius Sergejus Rybakovas ir UAB „UMARAS" vadovas Vytautas Samsonas apdovanojo UAB „Utenos Indra" įkūrėją ir vadovą Antaną Kibicką bei gamybos vadovą Tomą Andziulį „Už nuopelnus Lietuvos ūkio gerovei" darbo žvaigždės medaliais.

Akademikas Algimantas Grigelis, išdavęs, kad Antanas mėgsta sentencijas – surado jų, akademiko manymu, itin tinkančių Antanui Kibickui.

Utenos kultūros centro direktorė Asta Motuzienė ir jos pavaduotoja poetė Regina Katinaitė – Lumpickienė, jubiliatą pavadino plačiašakiu Utenos ąžuolu, kuris ne tik pats gebėjo išsaugoti, bet ir    liudija, kaip reikia išsaugoti jautrią dūšią.

Klubo „Indraja“ prezidentas prof. Arvydas Šaltenis ir jo pavaduotoja Gražina Kadžytė priminė leistą laikraštėlį „Indraja“, klubo metraščius. Profesorius kalbėjo, kad jis kartu su jubiliatu augo prie Utenėlės, mokėsi vienoje mokykloje, tačiau jaunesnis Antanas lankė žemesnę klasę. Palygino Antaną su mėnuliu: visada šypsosi, nuoširdus, geras, didelis...

Sveikino Utenos rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistė Zita Mackevičienė, Utenos „Verdenės“ klubo nariai Stepas Eitminavičius ir Regina Stakėnienė.

„Mielas jubiliate Antanai! Džiaugiamės Jumis – brangia Dievo dovana Utenos kraštui ir Lietuvai. Jūs gebate prasmingai panaudoti visus Dievo Jums duotus talentus, visiems skleisdamas gėrį, teikdamas džiaugsmą, artimiesiems – šeimos ramybę. Tegul Gerasis Dievulis ir toliau laimina Jus tokiai prasmingai Lietuvos suklestėjimo veiklai. Su meile, dėkingumu ir pagarba“ – tokiais žodžiais jubiliatą sveikino dr. Aldona Vasiliauskienė ir Daugailių mokyklos bičiulių pirmininkas Antanas Vilūnas.

Sulaukta sveikinimų ir iš aplinkinių rajonų laikraščių redaktorių – visi iškėlė Antano ir Žanetos Kibickų  nesavanaudiškumą, geranoriškumą.

Ignalinos savivaldybės tarybos vardu sveikino Vilius Cibulskas. Prtasmingų žodžių išsakė Dusetų Kultūros centro dailės galerijos direktorius Alvydas Stauskas, Alantos Žemės ūkio mokyklos direktorius Vladas Pusvaškis su žmona Janina.

Sveikino buvusi laikraščio „Utenos apskrities žinios“ redaktorė, kultūros ir istorijos žurnalo „Sietuvos“  ilgametė redaktorė Sigita Sadauninkienė, laikraščio „Utenos diena“ vyriausiasis redaktorius Vytautas Ridikas, Romualdas Valančiūnas.

Jubiliatą A. Kibicką pasveikino Alantos Žemės ūkio mokyklos direktorius Vladas Pusvaškis su žmona Janina. Iš kairės:  leidyklos direktorius Vidmantas Bakšys, Antanas Kibickas, Žaneta Kibickienė, Janina Pusvaškienė ir Vladas Pusvaškis. Aukščiau scenoje stovi šventės vedantysis Linas Brazdžionis

Antaną Kibicką ir jo žmoną Žanetą sveikino pusbroliai, puseserės ir kiti giminaičiai.

Gėlės, bičiulių linkėjimai ir puiki nuotaika vainikavo 25 metus, paskirtus spaudos puoselėjimui, kultūros ir meno reiškinių mecenavimui, Utenos praeities ir dabarties įprasminimui. Sveikintojai skatino ir toliau nebijoti iššūkių, nes jie užgrūdina, linkėjo „Utenos Indrai“ sulaukti 50 metų.

Visiems atvykusiems į šventę – du gražius prasmingus jubiliejus – dėkojo Žaneta Kibickienė: „Mieli Milda, mere ir visi garbūs žmonės, labai ačiū, kad atvykote į šventę. Pirmiausia noriu nusilenkti „Indros“ kolektyvui. Nors mano 50 metų darbas dalijamas į dvi dalis: 25-eri metai pedagoginės veiklos ir 25-eri „Indroje“, bet darbas – bendravimas su žmonėmis turi labai daug bendro...

Žaneta Kibickienė padėkojusi savivaldybei, šių namų šeimininkams ir kitiems rėmėjams, pakvietė prie vaišių stalo.

O vėliau visų laukė siurprizas: pasirodė Vilniaus Taurakalnio kultūros centro folkloro ansamblis „Jorė", tad galima buvo ne tik pasiklausyti, bet ir įsijungti į šokius...

Žanetos Kibickienės brolis Ferdinandas Jakšys su žmona Rože, sveikindamas Antaną Kibicką, parašė:

„Lai skrenda vasaros ramiai, iš lėto,

O rudenys gražiai lapus nubarsto,

Tegul pavasariai, šiek tiek aprimę,

Žiedus lyg saulės trupinius išbarsto.

 

Te vasaros šilta upe atplaukia,

Te nesiliauja džiuginti likimas,

Lai niekas tavo siekių nesužlugdo,

Lai juos apsaugo metų patyrimas!”

 

Poezijos posmus užbaigė palinkėjimu: „Gerb. Antanai! Jaukumo angelas tesaugo Tavo gyvenimą, namus ir „Utenos Indrą“. Tave menant, ir mus apglobia jaukumą. Būk drūtas!”

Autorė nuoširdžiai dėkoja uteniškiui fotografui Adolfui Sinkevičiui už leidimą straipsnyje publikuoti jo nuotraukas.

Atgal