VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Aforizmai

01 24. Aforizmai

Alexander Eilers

Paskutinis romantikas ieško priešpaskutinio.

Kapitalizmas išvaro visas svajones net jo kritikams.

Mizantropas nėra bent rasistas.

Propaganda - nekaltoji reklamos forma.

Ar tas, kuris juokiasi paskutinis, turi humoro?

Pirmasis pamėgdžiotojas buvo tradicijos atradėjas.

Bent kaukė parodo savo tikrąjį veidą.

Kas eina po ateities? Praeitis.

Šviesoje pirma apanka aiškiaregiai.

Ar yra ir mirties evoliucija?

Pasekmės išduoda priežastį.

Kokios pagyros pakeri pataikūną?

Menas prasideda ten, kur nuo savęs pabėgam.

Ironija - silpninantis pranašumas.

Mūsų nuomonė reikalinga tol, kol jokios neturim.

Laimingą vaikystę turime tik senatvėje.

Tylėjimas - nebylus aidas.

Su daugumos pagalba mažumos primeta savo valią.

Kosmetika vidiniam grožiui.

Gyvenimas - visų įpročių motina.

Nuo Dievo pabėgti į bažnyčią.

Tikram menui parašas nereikalingas.

Išmintis yra negudri.

Kiek praeities turi ateitis, kol ji prasideda?

Po tikros meilės lieka sudegusios širdys.

Su metais geismai pavirsta norais.

Kai konservatizmas turi ateitį, abu diskredituoti.

Autoritetas nesiremia autoritetais.

 

Vertė Vytautas Karalius

Atgal