VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Aforizmai

07 20. Aforizmai

Michael Richter

Vokietija

Priešus atpažįstame anksti, draugus vėlai.

Neieškok tiesos, tegu ji ieško tavęs!

Gryna tiesa gali būti gana nešvari.

Pavojinga nieko nepalikti atsitiktinumui.

Neigiamus stebuklus mes vadinam katastrofomis.

Mes suprantam daugiau, negu galim žinoti.

Kas per daug žino, tas nebesupranta žinojimo.

Padorieji stovi amžinai eilėje.

Dogmas būtina laikas nuo laiko iš naujo pameluoti.

Kol mes negalim jums pakenkti, mes jums mieliau padėsim.

Mūsų gyvenimas yra tik jo santrauka.

Ilgų tradicijų privalumas – ne taip greit pasenti.

Labiausiai paplitusi liga – sveikas protas.

Mes sutaupome gražiausias akimirkas ir išmainom jas į mirtį.

Mūza bučiuoja tik tada, kai ji nori vaiko.

Skaitykite knygas, kol jos dar šiltos!

Nuogas formules sunku aprengti žodžiais.

Blogieji aforizmai yra skaitytojams, kurie nesupranta gerų.

Tikrovė tyli ir leidžia kalbėti tiesai.

Dievas skaito tik neparašytas knygas.

Mano mintys mėgina nebesislėpti už žodžių.

Jei nesupranti, keisk mąstymo kryptį!

Aiškumas – migla iš iliuzijų.

Kai griūva ideologija, išvaduojami ir faktai.

Marse mes ieškom bakterijų, Žemėje išnaikinam banginius.

Moterims būtinai kažko reikia, ko nebūtinai reikia.

Mažiausioji diktatūra: savitvarda.

Kas turi silpnybių, tas privalo būti ypatingai stiprus.

Vien tik laimė nepadaro laimingu.

Egoistai yra greitesni. Jie neapsikrauna pasekmėmis.

Vertė Vytautas Karalius

Atgal