VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Aforizmai

07 09. Aforizmai

Alexander Eilers, Vokietija

Amžinybė - juodoji laiko skylė.

Kas labiau pavergia: neapykanta ar meilė?

Dabartis užbėga praeičiai už akių.

Ar yra genijų genas?

Išmintis yra neprotinga.

Nereikliesiems gana ir laimės.

Nuoširdumas: tai žodis, kupinas savigyros.

Paskutinis žvilgsnis apgauna labiau negu pirmasis.

Konservatyvumas nuo tam tikro amžiaus yra abejotinas.

Žmogų lengviau permatyti negu suprasti.

Kas turi vardą, tam nebereikia jokio titulo.

Kas skiria žmogų nuo gyvūno? Tai, kad jam svarbus šitas klausimas. Pasekmės išduoda priežastį.

Kadangi aš tolerantiškas, aš išvengiu kompromisų.

Ar yra sektų ir ateizme?

Paskiausiai numiršta kapinės.

Kokios pagyros apsvaigina pataikūną?

Ar turi humoro tas, kas juokiasi paskutinis?

Tėvynė: tikrasis kelionės tikslas.

Ar turėjo Nojus savo laive ir žuvų?

Pirmasis pamėgdžiotojas buvo tradicijos išradėjas.

Mes daugiau abejojame negu tikime.

Tik šviesa paverčia tamsą grėsminga.

Ar netiesa jau melas?

Kas  amžinai pralaimi, tas privalo turėti slaptų rezervų.

Bent kaukė parodo savo tikrąjį veidą.

Ateitis išnyksta dabartyje.

Kas neturi laiko, tas jo apsėstas.

 

Vertė Vytautas Karalius

 

Atgal