VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Aforizmai

06 21. Aforizmai

Boris Krutijer

Rusija

Kiekviena moteris - paslaptis: protinga - valstybinė, graži - komercinė.

Jei kiekviena moteris - knyga, tai donžuanas - didžiausias knygius.

Naivi moteris ieško riterio valandai, patyrusi - ginklanešio visam gyvenimui.

Brangiausiai vyrui atsieina moteris, kuri jo neverta.

Patyrusi moteris sugeba atspėti ne tik vyro norus, bet ir jo galimybes.

Jei vyrui iš moters reikia tik vieno, vadinasi, jis sugeba dar daug ką.

Pamilti galima iš pirmo žvilgsnio, neapkęsti - nuo pirmo žodžio.

Kol vyras turi ką prarasti, jis lieka viengungiu.

Santuoka - paskutinė meilės auka.

Žmona turi taip stipriai mylėti vyrą, kad jam neliktų jėgų kitoms moterims.

Niekas taip neapriboja moters teisių kaip žmonos pareigos.

Jeižmona daužo indus tylėdama, vadinasi, ji jau viską pasakė.

Žmona - nuolatinis galvos skausmas, meilužė - laikinas.

Sunku visą laiką būti žmogum. Trukdožmonės.

Kiekvienas ima iš gyvenimo daugiau negu gali grąžinti.

Gyvenimas teka ir po gulinčiu akmeniu.

Kol surandi savo vietą gyvenime, geriausias vietas jau užėmę kiti.

Gyvenimas perspėja: taip gyventi negalima.

Kažkas tavo gyvenime tikrai ne taip, jei niekas nepavydi.

Kaip ilgai mus vedė į laimę su sargyba.

Kaip lengva pasiklysti einant į koją su laiku.

Vis sunkiau mylėti Tėvynę, nepaliekant jos.

Nacionalinės architektūros ypatumai: pirma sugriaunam rūmus, po to imam statyti lūšnas.

Kaip mes gyvenam - valstybinė paslaptis, iš ko – komercinė.

Niekas taip nekeičia šalies geografijos kaip istorinės pergalės.

Po baltomis dėmėmis istorijoj kai kada slepiasi ištisos epochos.

Anksčiau viskas buvo geriau, net pažadai, kuriais mus maitino.

Tegu mūsų liaudis pati nusprendžia, ką jai žadėti.

Šituo politiku negalima tikėti: jis nieko nežada.

Valdžia taip apkurto, kad netgi liaudies tylėjimas jai nieko nepasako.

Anksčiau mūsų bijojo visas pasaulis, dabar - mes bijom patys savęs.

Suveržti diržus dažniausiai raginami tie, kurie jau be kelnių.

Kai idėjos užvaldo mases - tai erotika, tačiau ką masės po to daro su idėjomis - tai jau pornografija.

Praeities nesugrąžinsi. Grąžinkite nors tikėjimą ateitimi.

Viltys numiršta, kai išsipildo svajonės.

Kai sąžinė tyli, su ja lengviau susitarti.

Kai pinigai patys plaukia į rankas, tai nesvarbu kokiu stiliumi.

Aukso amžius baigėsi, kai tylėjimas tapo auksu.

Laikas - tai pinigai visiems laikams.

Drąsios minties galvoj nesulaikysi, baili - pati iš jos neina.

Kakta sienos nepramuši - reikalinga galva.

 

Vertė Vytautas Karalius

Atgal