VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Aforizmai

Linksmiau!

Vyras žmonai:

- Mieloji, turėtum stengtis, kad gyventumėm pagal pajamas!

- Kaip tai - jau pajamų nelikę.

 

Žmona: Savo sūneliui duokime vardą pagal senelį.

- Kas norės savo vaiką seneliu vadinti?

 

- Man pasisekė atostogauti pora mėnesių, - sako vaikinas draugui.

- Kodėl taip ilgai? 

- Mat,man grįžus,viršininkas išėjo atostogauti.

 

- Padavėjau, ar galite tą viščiuką iškepti?

Padavėjas:

-Juk šis viščiukas iškeptas.

-Bet kodėl jis salotas lesa?

 

Mokinys Jurgutis klasėje “pagadino orą”. Mokytoja išsiuntė jį už durų.

Ėjo pro šalį direktorius ir paklausė, kodėl jis juokiasi.

- Mat ta mokytoja išsiuntė mane į tyrą orą,o pati liko užterštam.

 

 

Vyrukas sako savo brunetei merginai:

- Vakar burtininkė išbūrė man kortoms, kad vesiu blondinę.

- Ar pasakė kada tai bus?

- Po trijų mėnesių.

- O, tai gana daug laiko tapti man blondine.

 

 

Žmoniškas supratimas

Vienas prekybininkas pakabino juodą lentelę ant sienos, kad jo klientai užrašytų savo profesijas.

Advokatas užrašė: “Aš ginu visus".

Gydytojas: “Aš parašau receptus visiems”.

Kunigas: “Aš meldžiuos už visus”.

Ūkininkas, ilgai pagalvojęs, užrašė: “Aš moku visiems”.

 

Parengė Stasys Prakapas

Atgal