VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Aforizmai

05 21. Įdomiau

Plačiais laukais akiračio nepraplėsi.

Asfaltuoti keliai puspadžių nepakeis.

Medį augina šaknys, žmogų – mintys.

Kalbant kitų mintimis galva nereikalinga.

Rodydamas draugui širdį, rodyk ir piniginę.

Ne šunys pramina šunkelius.

Nei vienas nepasigailėjo, valdydamas liežuvį.

Liežuvis – menkas sąnarys, bet atlieka didžius darbus.

Nors liežuvis ir neturi dantų, vis tiek kanda.

Liežuviui reikia daugiau poilsio negu rankoms ir akims.

Kas neturi gabaus liežuvio, tas turi gabias rankas.

Drąsa per bedugnę viltimi joja.

Būna ir taip, kad visko turi, o gyvenimo – nėra.

Vienatvė – dalinė netektis, užtat ją neišvengiamai lydi liūdesys.

Keista, kad mes paliekame gyvenimą savęs nepažinę, jį pažįstame tik patirtimi.

Pasiekimai: vieni pasiekia siekdami, kiti – pasilenkdami.

Kalba amžinai gyva: neišvengiami ir tylos naujadarai.

Kol klestės nauda, gyvuos ir skriauda.

Kalbėdami tenkiname savimeilę, klausydami – smalsumą.

Sunku iš žmogaus padaryti žmogų – jis turi pats tapti žmogumi.

Dažnai suklupdavo pasižiūrėti, kas jam padės atsikelti.

Radęs tiesą, dar rask ir žmogų, kuris ją paskelbtų.

Lengviau surasti bendraminčių tada, kai neturi savo nuomonės.

Lankstus melas parankus – kartais jis sugeba įgauti tiesos formą.

Koks ponas, toks ir tarnas.

Kai negali švaistytis pinigais, imi švaistytis žodžiais.

Eiti kartu su laiku – vadinasi keisti ėjimo kryptį.

Šviesi viltis – gal ateityje gyvenimas lėčiau blogės.

Daugelis savęs ieškodami ir iš kailio išsineria.

Kas neturi pasaulio savyje, tam nepadės nei padidinta visata.

Išminčių pasisakymai

Vieno žmogaus mirtis – tragedija, milijonų – statistika (J.Stalinas)

Žmogaus pasisekimas – daug žadėk, bet netesėk (Napoleonas)

Didelis turtas – vagystė (lotynų priežodis)

Žmogus, kuris laikosi savo planų, liks toks, koks yra (Richardson)

Teisybė ar ne, bet žemė – stipriųjų rankose (portugalų priežodis)

Nepriklausomybės paskelbimas nepadaro mus nepriklausomais (Bentyje)

Mokslas niekada neatras, kodėl knarkiantis žmogus savęs negirdi (M.Tvenas)

Aš padarysiu tokią pigią elektrą, kad tik turtuoliai galės užsidegti žvakes (T.Edison)

Neslėpk savo paslapčių nuo savęs (graikų priežodis)

Dievas labiau gerbia varguolius, nei turtuolius (Seneka)

Blogiausia priešų rūšis – pataikūnai (Tacitos)

Praeitį lengviau išpeikti, nei ją pataisyti (Livijus)

Kantrybė – kelias į rojų (turkų priežodis)

Meilė ir karas – lygūs (Servantes)

Moterys sutvertos mylėti, o ne suprasti (Wilde)

Atverk plačiai akis prieš vedybas, pusiau – po vedybų (Fuller)

Vieno, ko už pinigus negalima – biednystės (Levis)

Moterys praradusios grožį grįžta prie Dievo (Balrak)

Nėra veiksmingesnio raminančio vaisto pasaulyje už kelis raminančius žodžius (P.Bailey)

Meilė – ieškomas dalykas, santuoka - kariaujamas, skyrybos – kvočiamas (Helen Rowlang)

Gamta gali padaryti daugiau nei gydytojas (Cromvell)

Moterims užtenka vieno liežuvio (Milton)

Politikoj durnumas nėra būtinybė (Napoleonas)

Raukšles paveldi tėvai iš savo vaikų (Doris Day)

 

Parinko Stasys Prakapas, Kanada

Atgal