VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Aforizmai

03 22. Gyvenimo mintys

Papratimas – antras prigimimas.

Tik gegutė nesirūpina savo vaikais.

Lepinamam vaikui ragai dygsta.

Gyvenimas be žmonos lyg daržas be tvoros.

Gyvena kaip velnias raiste.

Kieno duoną valgai, tam į akis žiūri.

Be vienybės nėra galybės.

Sava našta nėra sunki.

Kieno skylės, tas ir lopo.

Darbuokis it amžinai gyvensi, elkis lyg rytoj mirsi.

Neskubinkime gyvenimo, mes jo nepavysim.

Ieškokime draugijos, kuri sukeltų šypseną liūdnose gyvenimo dienose.

Nesižavėkime žmogaus išvaizda, ji gali būti apgaulinga.

Gyvenime bus akimirkų, kurių ilgėsimės ir  dėl kurių gailėsimės.

Mūsų ateitis priklausys nuo to, kaip praleisime praeitį.

Gyvenime neik į priekį, nepasimokęs iš praeities klaidų.

Jei jausies, jog tau visos durys uždarytos, nenusimink – dar ne visos.

Džiaukimės tuo, ką gyvenimas mums šiandien duoda, nes praėjusios gyvenimo dienos negrįš.

Nekraukime per daug turtų,  nes jie laikini.

Laikas, kaip ir erdvė, yra tuščias, kol į tą tuštumą nepatenka gyvas objektas.

Nestumk savo tėvų žemyn, jie tave kelia aukštyn.

Neik paskui minią,  nebūk traukinio vagonas, būk garvežys.

Žmogus, kuris nieko neveikia, save marina.

Gerbk įstatymus, autoritetą. Bus laikas, kai pats duosi įsakymus kitiems.

Rinkis draugus atsargiai. Jie yra tokie, koks pats esi.

Negrosi, jei natų nepažinsi.

Nebūk menininkas. Nebent tuo atveju, kai be meno tavo gyvenimas yra skurdus.

Kunigas – dvasios snaudulį trikdantis šauklys nevilties tamsoj.

Religija – gera tvarkdarė, kuriai nėra pakaitalo.

Pomirtinis palikimas – ramus sąžinės graužimas.

Mokesčių metinė apyskaita – priverstinė išpažintis valstybei.

Gėda – iš mados išėjusi bėda.

Mini – didelės bėdos ir maža priedanga.

Rašytojai ir politikai yra natūralūs varžovai. Abu bando pritraukti žmones, kad jie galvotų, kokį jie įsivaizduoja pasaulį ir kariaujantys  toje pačioje teritorijoje (S. Rušdie).

Žmonės tampa tuo, kuo jie esą. Juk ir Bethovenas tapo Bethovenu. (R. Newman).

Kur yra gyvenimas, ten yra ir svajonės (Lieberman)

Gyvenimas trumpas tiems, kurie nori suardyti savo gyvenimą (J.Bilinos).

Gyvenimas tragedija tiems, kurie jaučia, ir komedija tiems, kurie galvoja (Jean de La).

Nėra advokato, kuris nesiklausytų abiejų pusių (C. Lamb).

Daug moterų myli vyresnius vyrus, nes žino, jog jie kaip ir vynas, su amžiumi tampa vertingesni.

Nenuvertinkime grynųjų pinigų vertės.

Šiandien mes žinome prekių kainą, bet ne jų vertę.

Vieni sėja, kiti pjauna.

Pasaulis lyg didelis orkestras, Dievas diriguoja, visi groja antruoju smuiku (B.Verbenikov).

Parengė Stasys Prakapas, Kanada

Atgal