VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Aforizmai

01 15. Pagalvokime...

Kuo griežtesni sau esame, tuo švelnesnis mūsų likimas bus.

Jei nori daug pasiekti, turi daug rizikuoti.

Geriausios akimirkos tos, kurias praleidžiame su mylimais žmonėmis.

Žmonės, kurie negerbia savęs, nemoka gerbti kitų.

Kuo geriau save pažįstame, tuo lengviau mums gyventi.

Sakykite, ką turite širdyje, ir turėkite širdyje, ką sakote.

Gyvenime nėra klaidų, tik pamokos.

Turtingiausias tas, kuris gyvena prasmingai.

Viskas gyvenime ateina tik tada, kai esame pasiruošę.

Raskite savo pašaukimą, ir jus užlies gyvenimo palaima.

Gyvenkime protu, bet klausykite širdies.

Meile nėra jaunystes privilegija. Ji žmogaus privilegija.

Į gilų vandenį trokšta šokti tik geras plaukikas.

Nepavydėk savo artimui - tu jo gyvenimo neištvertum.

Kas kasdien gyvena kaip vaikas, galų gale tampa filosofu.

Prabanga - sielos pančiai.

Tylusis dažnai neturi ką pasakyti.

Lipdamas į kalną, numesk krovinius.

Ant kvailo galvos ir laurų vainikas nuvysta.

Etiška yra tai, kas ugdo asmenybę.

Dažniau pasitaiko talentingų žmonių, negu tokių, kurie pripažįsta kito talentą.
Kai gedulas tampa poza, jis ne gedulas.    

Kaip sunkiai slepiamas džiaugsmas nuo kito nelaimės.

Besišypsantis veidas jau pats savaime dovana.

Kokios menkavertės tau pasirodo apkalbos, kai išmoksti pažinti kitus.

Bent retkarčiais palik savo rūpesčių naštą prieangyje, kad įeitum į savo svetainę kaip svečias.

Išlikti dideliam tada, kai virš tavo galvos jau laikoma aureolė, yra nemažiau sunku, kaip tada, kai esi nustumtas į kampą.

Kokia tauri tyla, - turbūt kalbėjo talentas.

Linkėdami ilgiausių metų, pirmiausia paklauskime, ar žmogui gyventi dar neatsibodo.

Toks įspūdis, kad nepriklausomybę pirmiausiai atgavo elgetos, alkoholikai ir plėšikai.

Sutuoktinių santarvę garantuoja tik mirtis.

Jeigu visi nusikaltimai būtų ištiriami, nereikėtų pomirtinio paskutiniojo teismo.

Prailgsta minutės, valandos, metai, bet gyvenimas - niekada! Gera žmona būtiniausia prastam vyrui.

Rašytojas - tai žmogus. turįs rašomąjį stalą.

Šalčiausias laikas Lietuvoje - prieš šildymo sezoną.

Nuoširdus žmogus dešrą dalinasi su šunim.

Nuo bažnyčios labiausiai atsitolsta davatkos.

Rojų lengviausiai rasti namuose.

 

Parengė Stasys Prakapas, Kanada

Atgal