VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Aforizmai

Šis bei tas 3

2011 01 28

Stiprūs žmonės turi stiprią silpnybę.

Kas atsitinka, tai turi būti priežastis, o jei priežasties nesurandama, tai ir yra priežastis.

Laimingos vedybos, kai vienas kitam atleidžia.

Pavojingiausias maistas – vestuvinis pyragas.

Jei vyras atneša žmonai gėlių be priežasties, tai ir yra priežastis.

Laimingos vedybos reikalauja daug kartų įsimylėti, bet vis tą pačią žmoną.

Mažinti svorį antrą dieną yra lengviau, nes nustoji pasninkavęs. (J.Gleason)

Mes negalime tik dėl savęs gyventi, nes tūkstančiai giminystės ryšių mus jungia vieną su kitais. (H.Melville)

Sėkmingi tie žmonės, kurie vis ką nors naujo išgalvoja, kad pasaulis būtų užimtas darbais. (Marquet)

Beveik neįmanoma intelektualui įgyvendinti tai, ką jis sugalvoja.

Nėra nieko blogesnio, kaip pasenti jaunystėje. (R.Pryor)

Tik tie žmonės yra normalūs, kurių dar nepažįsti.

Nesirūpink, jei žmogus vagia tavo idėjas. Jei jos geros, tegu priima jas.

Kuo stipresnis žmogus, tuo stipresnė jo silpnybė.

Nieko nedarydamas nesužinosi, kada užbaigsi.

Prakaite nė vienas žmogus neprigėrė.

Esi jau pasenęs, kai pradedi klausyti vaikų patarimo.

Parengė Stasys Prakapas, Kanada

Atgal