VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Aforizmai

Pagalvokime...

2011 01 18

Aukščiausio lygio gandai – apie amžinybę.

Gyvenimas nemėgsta tuštumos, jis užpildo tuščią biografiją.

Gyvenimas moko, žmogus užmoka.

Gyvenimas keršija, kai mes norime būti gražesni už gyvenimą.

Gyvenimas per ilgas, bet mes randame daug būdų jį sutrumpinti.

Gyvenimas – trumpiausia patirtis su amžinybe.

Gyvenimas - tai viltis per visą gyvenimą.

Žmogus per trumpai gyvena nuo pavasario iki žmonijos rudenio.

Mes taip priprantame prie gyvenimo, kad nustojam mokėti gyventi.

Jis savo gyvenimo knygą skaito užsirakinęs duris.

Idėjos mirtingos, o jas įamžina mirtingieji.

Neįsimylėk galimybės – nematysi kitų.

Tikrovė jau tokia sena, kad nešvenčia jubiliejų.

Pažink save! Kaip kalinys kalėjimą, iš kurio negali pabėgti.

Kalendoriai leidžiami iš anksto. Kur garantija, kad bus laiko?

Nesuderinami dalykai – taisyti jaunystės klaidas ir protingai senti.

Istorija kaip ir moteris: kol išanalizuoji, ji pasensta.

Juokas ir grožis nereikalauja įrodymų.

Humoras – linksmas esmės nurengimas.

Humoristo rezervai: būk toks juokingas, kad galėtum save išjuokinti.

Mažas moteris gelbsti aukšti kulniukai, o mažus vyrus – aukštos idėjos.

Išdidumas – vėduoklė nuo įkyrių žmonių.

Juokas - sielos masažas.

Parengė Stasys Prakapas, Kanada

Atgal