VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Aforizmai

Gerhard Uhlenbruck aforizmai

2011 01 18

Gerhard Uhlenbruck

Vokietija

Mėgindami žemėje rojų įkurti, gyvenimą mes paverčiam pragaru.

Dažniausia nedėkingumo forma - bloga nuotaika.

Pesimistas su humoru - beveik vėl optimistas.

Melagingas kuklumas gali būti tikra arogancija.

Mirtis: žemės traukos jėga.

Mes kilę ne tik iš Adomo ir Ievos, bet ir iš Kaino ir Abelio.

Savo veidą mes prarandam dažniau negu savo kaukę.

Meilė sveika, kai ji susargdina.

Jausmų sapnus mes vadinam fantazija.

Mokestis už meilės malonumą vadinasi atsakomybė.

Emocijos yra tiesos pribuvėjos.

Netikri draugai lengvai atpažįstami: jie nekritikuoja.

Jausmai - sielos instinktas.

Oportunizmas: yra avių, kurios staugia kartu su vilkais avies kailyje.

Optimistus atpažįstame iš to, kad jie blogi žmonių žinovai.

Savigyra dvokia, tačiau retai tik prakaitu.

Pinigai valdo ne pasaulį, o pasaulio vyriausybes.

Per daug yra nesveika, o per sveika irgi yra per daug.

Košmarai - vaiduokliai mūsų oro pilyse.

Melas - primityviausioji vaizduotės forma.

Kartais reikia daug drąsos, kad būtum bailys.

Gerumas yra gerojo sentimentalumas.

Viltis - naiviausioji tikėjimo forma.

Kas tiki pagalba, tam padeda ir tikėjimas.

Švelnumas - kūno kalbos lyrika.

Abejonę užmigdome, sužadindami viltis.

Prieš žinant, ko nori, reikia žinoti, ko nenori.

Genijus - kryptingas talento darbštumas.

Moksle kas klausia, tas laimi.

Kūrybingumas yra proto neklusnumas.

Dykinėjimas - visų idėjų pradžia.

Tik diletantai rašo širdies krauju.

Kas per anksti ateina, tą nubaudžia pamėgdžiotojai.

Satyra - tuščias mėginimas suartėti su tikrove.

Vertė Vytautas Karalius

Atgal