VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Aforizmai

Šis bei tas

Stasys Prakapas


Diplomatija - menas sakyti, kai nieko neturi sakyti.

 

Atsargumas - kai esi tikras, jog neklysti, bet vis dar pasiklausi sa­vo žmonos.

 

Namų harmonija - muzika, kur vyras groja antruoju smuiku.

 

Ekspertas žino visus atsakymus, jei duodi teisingus klausimus.

 

Geras kaimynas - kuris triukšmauja, kai ir tu triukšmauji.

 

Abstraktus menas - įrodymas, kad daiktai ne tokie blogi, kaip nu­piešti.

 

Jaunystė - amžius, kada mergaitės balsas pasikeičia iš "Ne" į "Taip".

 

Išpardavimo pirkinys- toks daiktas, kurio naudą nustatai po nusipir­kimo.

 

Nuostabus žmogus - kuris ir pats gaišta, tave gaišindamas.

 

Tėvas - toks vyras, kuris tikisi, kad jo sūnus bus toks geras, kokiu jis pats ketino būti.

Atgal