VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Aforizmai

Aforizmai (Hans-Horst Skupy)

Hans-Horst Skupy

Aforizmai - trumpiausias kelias iki neskaitytų knygų.

Kapituliacijos vėliava dievagojasi esanti nekalta.

Tramdymo marškiniai - rūbas pagal užsakymą. Norima įsiteikti nusikaltėliui.

Aklumas - tėvynė be ribų.

Demokratijos serga sveiku protu.

Istorija nieko nesimoko.

Kiekvienas lašas vandenyne yra parazitas.

Pinigai - paprasti raminamieji vaistai.

Valdžios trejybė: kryžius, Prokrusto lova, giljotina.

Neteisingumas, deja, neteisingai pasiskirstęs.

Aforizmai - patarlės dvasiai.

Dievas - geriausias išradimas nuo Adomo ir Ievos laikų.

Sulaužytas žodis sveria daugiau negu visi melai kartu.

Tiesa - lydeka melų kūdroje.

Įtartina: iš dangaus ateina tik geros žinios.

Realistai – storaodžiai.

Afrika - juoda dėmė baltoje sąžinėje.

Kaip autorius neparduodamas, bet ir nenuperkamas.

Kiti užsieniečiai, kiti papročiai.

Aforizmai - mozaika iš minčių skeveldrų.

Naivus žmogus greičiau tampa optimistu.

Argi iškrypimas - miegoti su knygomis?

Kiekvienas aferistas yra savo laimės žodžių kalvis.

Meilė - danajų dovana.

Klaidingai suprastas altruizmas: kitam iškasti duobę.

Aforizmai - literatūros sprinteriai.

Prie bedugnės gyvename intensyviau.

Tiesa noriai rengiasi pesimistiškai, melas dėvi optimizmą.

Pasaulio literatūra. Mano pasaulis aforizmuose.

Savanaudiškumas įpareigoja.

Draugystė klesti ir ant mėšlyno.

Aferistas - žodžių artileristas.

Palmės nedovanoja pavėsio.

Aforizmas turi pats save paaiškinti.

Daugelis laiko save angelais jau vien dėl to, kad jų piktumo neužtenka būti velniu.

Kas yra sielos kaukė?

Aforizmai - kurmiarausiai literatūros parke.

 

Vertė Vytautas Karalius

Atgal