VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Aforizmai

04 04. Šis bei tas...

Maži dalykai kaip ir piktžolės, kuo labiau apleisi, tuo didesni augs.

Kol sutaupysi tiek pinigų, kad galėtumei juos deginti, ugnis jau bus užgesusi.

Pinigai gali nupirkti laimę, tačiau jūs turite atlikti įmokas.

Miegodamas, retai išgirsi apie galimybes.

Per daug žmonių geriau prašo dovanojimo, negu atsispirti pagundoms.

Patirtis yra sunkus mokytojas - pirmiau laikai egzaminus,o tik po to gauni pamokas.

Jei yra nekaltos nuodėmes, tai yra ir kaltos dorybės.

Rūpesčiai daugiau žmonių užmuša, nei darbas, todėl, kad daugiau žmonių rūpinasi, negu dirba.  

Gera gyventi viduryje krašto, nes esi visur viduryje.

Būtume laimingi, jei valdžia išsilaikytų iš savo pajamų,o ne iš

mūsų.

Kas turi sąžinę, tą ir Dievas myli.

Šykštuolis nėra turtingas gerais darbais.

Nelauk senatvės, ji gali greit ateiti.

Moderniais laikais mašinos pradėjo galvoti, kaip žmonės, o žmonės kaip mašinos.

Ateidamas į šį pasaulį verkei tu, o aplinkui tave esantieji džiaugėsi. Gyvenk taip, kad apleisdamas šį pasaulį tu džiaugtumeis, o kiti verktų (Rytų išmintis).

Žmogus geria, norėdamas užmiršti gėrimo problemas.

Žemėje viską galima patobulinti, išskyrus žmones.

Nuolat džiaugiantis kitų nesėkmėmis, kartais nebelieka laiko pasinaudoti savo sėkme.

Tupėdamas po mamos sijonu, sėkmingai tupės ir po žmonos sijonu.

Didelių darbų negalima atlikti, neturint entuziazmo (Emersonas)

Būk toks, kad būtum kam nors reikalingas.

Atstumas nieko nereiškia, sunkiausias - pirmas žingsnis(Daefandas)

Nėra didesnio liūdesio, kaip prisiminti laimingas dienas, būnant nelaimingam.

Tuštybė, kaip ir žmogžudystė, visada išaiškėja (Sowley)

Žmogus yra prieštaravimų mišinys (Colton).

Kuo didesnis pasirinkimas, tuo sunkiau pasirinkti (Bemont).

Stipriausiai mus įžeidžia tie, kuriuos labiausiai mylime (Bemont).

Jei galėčiau su savo kūnu padaryti ką noriu, aš išmesčiau jį pro langą (Beketas).

Žmoniją galima padalint į dvi grupes: šeimininkai ir svečiai.

Meilė tampa nemaloni, kai nustoja būti paslaptinga (Bann).

Niekada negalime planuoti ateities, remiantis praeitimi (Zburke)

Istorija yra nesuskaičiuojamų biografijų šaltinis.

Mus gainioja du prastučiai dėsniai: ieškome ko neturime, o ką jau turime – atsibodę.

Savos nuodėmės, kaip ir savo ausys– nematomos.

Skausmingiausias išgarsėjimas, tai išgarsėjimas darant bloga.

Investuok savo santaupų dalį labdarai ir gausi gerus dividendus - jei ne dabar, tai po mirties.

Neklausk, ką atneš rytojus, bet priimk kaip dovaną kiekvieną dieną, kurią tau skiria likimas (Horace).

Meilė - tai kvailio išmintis ir protingo kvailystė (Johnson).

Atsiminkite, kad bus gyvenimas po mirties - taip lengvai mums nepraeis!

Statyk pamatus iš plytų ar molio, o namus iš meilės.

Daugiau galima išmokti iš nelaimių, negu iš pasisekimų.

Blogais darbais į Dangų nenuvažiuosi.

Bloga žmona ir vyrą pagadina.

Blogas kaimynas, kaip deglynas.

Be aušros dar nei viena diena neišaušo.

Skubėk, kad spėtum pasivyti pats save.

Riedėdamas pakalnėn, į viršų nesižvalgysi.

Moteriai nėra nieko sunkesnio, kaip išlaikyti paslaptį (lenkų patarlė)

Pikta žmona - amžina kančia (bulgarų patarlė).

Kokia šeimininkė, toks ir puodas (azerbaidžaniečių posakis).

Moteris ir šarka krikštytos kartu (kubiečių posakis).
Jėga priverčia, švelnumas – skatina.

Vieni mato nuo kalno, antri iš lygumos, treti žiūri iš duobės.

Iš didelio darbo nerasi didelio gyvenimo.

Meilė moko kentėti, o kančia – mylėti.

Toldami nuo gamtos, tolstame ir nuo išminties.

Ieškome panašaus ir vengiame pranašaus.

Srauni upė pati dugną valosi.

Protingos knygos labiausiai dulkėtos.

Paslėpto lobio vertė lygiai nuliui.

Kartais tiek reikia, kad geriau nereikia!

Geriausiai pajunti druskos skonį savo prakaitu.

Labiausiai darbe pavargsta tie, kurie per dažnai žiūri į laikrodį.

Kai nustoji rūpintis apie dalykus, kurių niekada negalėsi padaryti, žinok, kad jau sensti.

Nemandagu kalbėti pilna burna ir tuščia galva.

Gyvenimas - kaip veidrodis – geriausia, kai į jį žiūri šypsodamasis.

Nekaltink kitų dėl savo nelaimės, jei pats sau ją pasidarei.

Geriausias būdas pralinksminti save - pralinksminti kitus.

Gamta taip pat padaro daug klaidų - ji duoda dideles burnas tiems, kurie mažiausiai turi ką pasakyti.

Pesimistas yra toks asmuo, ilgai gyvenęs su optimistu.

Gražiu sapnu neilgai džiaugsies.

Puošnumas traukia akį, bet atstumia širdį.

Visur jis guldė galvą, kol ją prarado.

Mes labiausiai tikime tuo, kurį mažiausiai pažįstame.

Žmogus du metus mokosi kalbėti, o visą amžių tylėti.

Norint būti visiškai laimingu, neužtenka turėti laimę, ją reikia dar užsitarnauti!

Dieta - sočiųjų prasimanymas.

 

Parengė Stasys Prakapas, Kanada

 

Atgal