VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Švietimas ir mokslas

LŠDPS kreipėsi į LR Prezidentą prašydama vetuoti Seimo priimtą biudžetą

Gruodžio 6 d. Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (LŠDPS) pirmininkas Andrius Navickas Lietuvos mokytojų vardu kreipėsi Į LR Prezidentą dėkodamas už palaikymą, kurį juto viso streiko metu, ir prašydamas vetuoti 2023-12-05 LR Seimo rytiniame posėdyje priimtą 2024 metų valstybės biudžeto ir savivaldybė biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) inicijuoja vieną pertvarką po kitos, o partijų, Vyriausybės programose deklaruojamas švietimo prioritetas, 2021-09-01 net pasirašytas „Susitarimas dėl Lietuvos švietimo politikos (2021–2030)“, akivaizdu – pasirinktas kelias nepakankamas, kad padėtis gerėtų. Vienas iš atraminių valstybės garantų – švietimas – šiuo metu išgyvena didžiulę krizę. Tai suprasdama ir reaguodama į nepakankamai sprendžiamas problemas LŠDPS rugpjūčio 22 d. po susitikimo su ŠMSM ministru G. Jakštu nusprendė  skelbti streiką.

ŠMSM laikysena streiko metu nebuvo  derybinė, nebuvo siekiama rasti abiem pusėms tinkamų sprendimų, o buvo konstatuojama, kad nebus svarstomi kompromisai, ir vienašališkai primetama kita pozicija. Tai nepanašu nei į derybas streiko metu, nei į derinimą, kurį garantuotų vykdoma Šakos kolektyvinė sutartis. Dabartinis švietimo darbuotojų darbo užmokesčio didinimas vos kompensuoja infliaciją ir nesugeba atitrūkti nuo tolygiai didėjančio vidutinio šalies darbo užmokesčio. Analogiška situacija siūloma ir 2024 m.

Kadangi biudžeto patvirtinimas neatsižvelgiant į susidariusią situaciją tik gilina krizę švietimo sistemoje, LŠDPS prašo LR Prezidento išreikšti savo pilietinę poziciją ir vetuoti priimtą 2024 metų valstybės biudžeto ir savivaldybės biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą.

Atgal