VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Švietimas ir mokslas

2023.11.03. Daugiau nei 420 pedagogų nusprendė įgyti papildomo dalyko specializaciją

 

Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) duomenimis, Lietuvos aukštosiose mokyklose studijas pradėjo daugiau nei 420 pedagogų, norinčių įgyti kitų mokomųjų dalykų ar kitos ugdymo srities specializaciją.

„Viena svarbiausių kokybiško švietimo sąlygų – atsakingas pedagogų požiūris į savo profesinį augimą, naujų gebėjimų ugdymą. Džiaugiuosi, kad tokį požiūrį patvirtino kelių šimtų mokytojų apsisprendimas aukštosiose mokyklose įgyti papildomų dalykinių kompetencijų“, – NŠA pranešime cituojama direktorė Rūta Krasauskienė.  

R. Krasauskienė pažymi, kad pabaigę studijas pedagogai galės mokyti kelių dalykų ar teikti pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams. Šios studijos finansuojamos NŠA projekto „Tęsk: ateik, tobulėk, prisidėk!“ lėšomis.  

Pranešime nurodoma, kad 217 pedagogų pasirinko įgyti vieną iš papildomų dalykinių kompetencijų: matematikos, biologijos, chemijos, fizikos, vokiečių kalbos, prancūzų kalbos ar lenkų kalbos ir literatūros.  

Nuo šio rudens 60 iš jų studijuoja matematikos papildomą dalykinę kompetenciją, 55 – prancūzų kalbos, 47 – vokiečių kalbos, 22 – fizikos, 21 – biologijos, po 6 – chemijos ir lenkų kalbos. Šias studijas pasiūlė Vilniaus universitetas, Vilniaus universiteto Šiaulių akademija, Vytauto Didžiojo universitetas. 

Dar 212 pedagogų buvo pakviesti į specialiosios pedagoginės pagalbos specialistų studijas. Jie turėjo galimybę rinktis studijas Vilniaus universiteto Šiaulių akademijoje ar Vytauto Didžiojo universitete ir įgyti specialiojo pedagogo, logopedo ar klausos sutrikimų turinčių vaikų ugdymo (surdopedagogo) kompetencijas.

Specialiojo pedagogo studijas pasirinko 109, logopedo – 92, o klausos sutrikimų turinčių vaikų ugdymo (surdopedagogo) – 11 pedagogų. Baigę studijas, pedagogai bus pasirengę ugdyti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus ir teikti pagalbą mokiniams, konsultuoti jų tėvus, mokytojus.  

Projektas „Tęsk: ateik, tobulėk, prisidėk!“ bus vykdomas iki 2027 metų rudens.

 

Atgal