VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Poezija

2024.06.09. TEGU SKAMBA VARPAI!

ALBINAS ANTANAS KAZLAUSKAS


Dan - din, dan - din birželio rytą
Garsiai skamba bažnyčių varpai
Tiems, kas buvo jėga išvaryti
Iš gimtųjų sodybų kadais.

 
Din - dan, din - dan groja ratai,
Liūdną giesmę tremtin veždami
Ten, į Sibirą , - šaltą ir platų -
Po mėnulio delčia, žvaigždėmis.
 
Juos apglėbė taiga, tundros toliai,
Jūra Laptevų ir Vorkuta,
Anglių šachtos, statybų pastoliai,
Atšiauri ir klastinga gamta.
 
Daug širdžių ilgiems metams užmigo
Šalyje - brutalioj, svetimoj, -
Po velėna, po kryžiais ten liko,
Negalėję sugrįžti namo.
 
Nenutilkit, varpai, garsiai gauskit
Ir priminkite tai nuolatos,
Kad pasaulio kraštai, visos tautos
Jau neleistų tremčių pakartot!


 
Atgal