VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Poezija

2023.12.13. Adventus (lot. Atėjimas)

 Rita Bijeikytė - Gatautė

Stalas, staltiesė balta, girliandos,

Adventovainikas...

O jame iškilios žvakės dega,

Jų liepsnelės tarsi drugeliai plevena,

Sparneliai rožiniai, melsvi...

 

Pasiklausyk, mielas žmogau,

Kaip klausosi naktis dienos,

Mėnuo – Aušrinės.

Gal angelas Tau žinią neša,

Juk greit Naujieji metai!

 

Kelies, eini išlaisvinta širdim, neši vaisius,

Dar šalnai nepakirtus jų aromatingų syvų,

Dedi ant bendro stalo ― tarsi auką,

O lūpos ištaria žodžius:

 

Žaliuoki, Advento vainike,

Išpuoštas eglių šakomis.

Širdie, suprask ir kantriai lauki ―

Susitikimo džiaugsmo.

Šviesa te persmelkia tave, mane …

 

 

Advento būsenoje

Nors dažnos darganos ir temsta,
Širdy viltis tauri negęsta.
Surasti šaltinėlio vietą,
Nakty mintis gyli nemiega.

Nuo kranto žaliaskarė moja,
Prisiekusi žaliuoti amžinai.
O mintys šviesiaveidės šoka,
Nuskaistytos širdies pranašai.

 

Žaliuoti eglei žaliaskarei,

Man į tylą vis kalbėti

Ir patikėti nuojauta šventai,

Radau, ko taip ilgai ieškojau.

 

 

Prakilnioji Karaliene Marija

 

Nebijokim savo mažumo,

skruzdės  tai nebijo.

Mūsų malda  yra kasdienė -

Didi ir nuolatinė.

 

Einam, klumpam ir keliamės

Su rytine malda kaip duona.

Atveriam širdis ir lenkiamės

Prie dvasinės Motinos kojų.

 

O prakilnioji Karaliene Marija!

Su puošnia karūna ant galvos,

Mes tavo vaikai – karalaičiai,

Einam vedami Tavo jėgos ! 

 

Saulės zuikutis

Per sniego lauką bėga saulės zuikutis,

Joks vėjas negali jo pavyti.

Taip žodis užgimęs – žemėj vaikutis,

Jo balsas nuaidi ir nori skristi.

Nori skristi per širdis, ne medžių viršūnėm,

Per sausrą, lietų, netektis pakilti.

Nori kviesti iš tolių, nepasiekiamų aukščių,

Ilgesiu į širdį taką praminti.

Taką praminti į Viešpaties širdį,

Dialogą megzti, žmogų branginti.

 

Atgal