VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Poezija

2023.06.17. JONINIŲ NAKTĮ

ALBINAS ANTANAS KAZLAUSKAS


Ryto saulė nupynė prie kelio
Vainikėlius ant liepų šakų...
Mes ieškosim paparčio žiedelio
Prie upelio, tankymėj miškų.

Lai žėruos laužas Joninių naktį,
Te jaunystė lig ryto dainuos!
ŠIos nakties gali mums nepakakti,
Kaip mažai kartais būna dienos.

Kyla kibirkštys spiečiais į dangų
Prisiglaust prie Aušrinės žvaigždės.
Šliejas delnas prie mylimo rankos,
O širdis prie merginos širdies.

Mėnuo tarp žiburių nardo sparčiai, -

Laimės vartai visiems atverti.
Mes surasime žiedą paparčio,
Jei ne girioj, tai savo širdy.
 

 
Atgal