VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Poezija

2023.02.12. KAUNAS - LIETUVOS ŠIRDIS

 Kęstutis Trečiakauskas

 
Kai Lietuva kraujuodama vaitojo,
Visų baisių galybių griaunama,
Jai Kaunas sostinę, Jai Vilnių jis atstojo.
Ir liko Jos širdis. Ne laikina.
 
Tai Kaunas dvasią Lietuvos apgynė.
Jos kalbą, šeimą. Ir istoriją tautos.
Gyva per amžius bus šventa tėvynė.
Kol gyvas Kaunas. Nepasikartos.
 
Niekingų priešų smurtas. Išdavystės.
Kauniečiai bus pasauliui pavyzdys.
Jei klys pasaulis - jie negali klysti !
Te niekas jų pavergt net nebandys !
Atgal