VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Vyr. redaktoriaus straipsniai

2014 01 08. „Lietuvos Aido“ bendradarbei – neįprastas įvertinimas

Lietuvos Aido vyriausias redaktorius Algirdas Pilvelis

„Lietuvos Aido“ puslapiuose skaitome dr. Aldonos Vasiliauskienės straipsnius apie asmenybes, jubiliejinius, religinius bei kultūrinius renginius, darbus, skirtus Bažnyčios ir dvasininkijos tyrinėjimams. Nemaža straipsnių rašoma ukrainistikos tematika: Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino istorijai, lietuvių – ukrainiečių moksliniams, kultūriniams ryšiams, Švč. Trejybės bažnyčios, Ukrainos ambasados Lietuvos Respublikoje ir Vilniaus ukrainiečių draugijos veiklai atskleisti ir populiarinti.  Dr. Aldonos Vasiliauskienės „Lietuvos Aide“ publikuotų straipsnių plati analizė išspausdinta straipsnio autoriaus, „Lietuvos Aido“ vyriausiojo redaktoriaus Algirdo Pilvelio darbe „Artėjant prie pustrečio šimto“ (Lietuvos Aidas. 2013. Kovo 13. Nr. 55, 56 , 57. P. 1–2). Tačiau verta pridurti, kad iki 2013 metų pabaigos „Lietuvos Aide“ jau išspausdinta 280 dr. Aldonos Vasiliauskienės straipsnių. Tad neatsitiktinai tarp trylikos „Lietuvos Aido“ geriausių bendradarbių 2013 m. gruodžio 28 d. numeryje įvardinta ir dr. Aldona Vasiliauskienė „aktyviausiai rašanti Ukrainos ir Lietuvos bendradarbiavimo temomis“.

Juostelę į  dr. Aldonos Vasiliauskienės klasę perkirpęs Ypatingasis ir Įgaliotasis Ukrainos ambasadorius Lietuvos Respublikoje Valerijus Žovtenko (kairėje) dalį juostelės įteikia dr. Aldonai Vasiliauskienei (dešinėje). Už ambasadoriaus, prie sienos stovi t. Ivanas (Teodozijus Majkovičius) OSBM iš Ukrainos, tarp ambasadoriaus ir A. Vasiliauskienės matyti t. Pavlo (Petro Jachimecas) OSBM iš Vilniaus. Nuotraukos iš Bazilionų vidurinės mokyklos archyvo

Plačiašakė dr. A. Vasiliauskienės veikla sulaukusi per 100 Lietuvos rajonų savivaldybių, mokslo institucijų, visuomeninių organizacijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Seimo komitetų, Ukrainos vienuolių bazilijonų ir įvairių institucijų bei Vladimiro (prie Kliazmos) Švč. Mergelės Marijos Rožinio Karalienės parapijos padėkų, jai suteikti jubiliejiniai atminimo ženklai, medaliai. Apdovanota aukščiausiu ordinu, kurį gauna Ukrainoje itin nusipelniusios moterys, tai Kunigaikštienės Olgos III laipsnio ordinas (2006). Gavusi ir du Popiežiaus Benedikto XVI Palaiminimo Raštus (2005 m. rugsėjo 30 d. ir  lapkričio 20 d.). „Lietuvos Aido“ redakcija dr. Aldonai Vasiliauskienė 2013 metais irgi yra įteikusi padėką.

2013 m. gruodžio 19 d. dr. Aldonai Vasiliauskienei – ypatinga diena: ji gavo neįprastą įvertinimą.  Tą dieną Bazilionų vidurinėje mokykloje (Šiaulių r.) buvo atidaryta „Dr. Aldonos Vasiliauskienės klasė“. Taip buvo įvertintas 12 metų istorikės mokslininkės Aldonos Vasiliauskienės darbas, skirtas Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinui (konferencijos Lietuvoje ir Ukrainoje; pranešimai, moksliniai straipsniai, publikacijos periodinėje spaudoje), ukrainistikos plėtrai. Šįmet Bazilionų vidurinė mokykla minėjo 240-metų jubiliejų, kuriam buvo skirta daug renginių, o paskutinis jubiliejaus akcentas – vardinės klasės atidarymas.

Dr. Aldonos Vasiliauskienės vardu klasė, direktoriaus Rimanto Gorio iniciatyva, pavadinta „už  istorinę, mokslinę, religinę, visuomeninę veiklą, kuri tapo reikšmingu tiltu, jungiančiu lietuvių ir ukrainiečių tautų bendrą istoriją. Už tarptautinių mokslinių konferencijų organizavimą Bazilionų miestelyje ir Bazilionų vidurinėje mokykloje, skatinant tarpkultūrinius ryšius ir atveriant kelius prasmingam ir kūrybingam bendravimui ir bendradarbiavimui.

Už darbštumą, dvasinių vertybių puoselėjimą ir nuolatines asmenybių paieškas ne tik plačiajame pasaulyje, bet ir Šiaulių rajone“.

Tai svarbi diena ne tik Bazilionų vidurinei mokyklai, miesteliui, Šiaulių kraštui, bet ir visai Lietuvai: dar neįprasta, kad taip būtų pagerbiamas šalia mūsų esantis žmogus – paprastai liaupsių negailima, kai jo netenkame... Tad labai džiugu, kad Bazilionų vidurinė mokykla istorikės atliktus darbus gebėjo įvertinti tokia gražia forma.

Bazilionų vidurinėje mokykloje ne kartą lankėsi Ukrainos ambasados darbuotojai, tačiau Ypatingasis ir Įgaliotasis Ukrainos ambasadorius Lietuvos Respublikoje į Bazilionus atvyko pirmą kartą – tai ypatingas mokslininkės dr. Aldonos Vasiliauskienės pagerbimas.

Dr. Rimantui Goriui pritvirtinus ant klasės durų vardinę lentelę „Dr. Aldonos Vasiliauskienės klasė“, Ypatingasis ir Įgaliotasis Ukrainos ambasadorius Lietuvos Respublikoje Valerijus Žovtenko perkirpo juostelę. Renginyje dalyvavo ir ambasadoriaus patarėja Zoja Olijnyk.

Renginį vedė Bazilionų  vidurinės mokyklos direktorius Rimantas Gorys, apie dr. Aldoną Vasiliauskienę kalbėjo direktoriaus pavaduotoja Irena Vaičiulienė.

Po renginio Dr. Aldonos Vasiliauskienės klasėje prie stendų. Sėdi Ukrainos ambasadoriaus Lietuvoje patarėja Zoja Olejnyk (kairėje) ir dr. Aldona Vasiliauskienė (dešinėje). Stovi  iš kairės Bazilionų vidurinės mokyklos direktorius Rimantas Gorys, Šiaulių rajono savivaldybės meras Algimantas Gaubas, Ypatingasis ir Įgaliotasis Ukrainos ambasadorius Lietuvos Respublikoje Valerijus Žovtenko, Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bazilikos klebonas dr. kun. Gediminas Jankūnas ir Skaistgirio Šv. Jurgio parapijos klebonas kun. Jordanas Urbonas

Į šventę atvyko ukrainiečiai – trys vienuoliai bazilijonai ir Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčios parapijinio laikraščio „Parafijalnoe slovo“ redaktorius Vasilis Kapkanas bei  Panevėžio respublikinės ligoninės vyr. gydytojas Ivanas Dorošas. Visi vienuoliai atstovavo Rytų (graikų) apeigų katalikų Šv. Bazilijaus Didžiojo ordiną tačiau skirtingas valstybes:  Ukrainą – t. Ivanas (Teodozijus Majkovičius), Lenkiją – Oleksijus  (Jevhenas Horobecas) ir Lietuvą –  t. Pavlo (Petro Jachimecas) – Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčios klebonas.

Bazilionų vidurinės mokyklos direktorius Rimantas Gorys (dešinėje) supažindina su stenduose esančiais eksponatais. Toliau stovi Ypatingasis ir Įgaliotasis Ukrainos ambasadorius Lietuvos Respublikoje Valerijus Žovtenko, jo patarėja Zoja Olejnyk ir dr. Aldona Vasiliauskienė

Renginyje dalyvavo ir Panevėžio vyskupijos dr. kun. Gediminas Jankūnas (Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bazilika) bei Šiaulių vyskupijos kun. Jordanas Urbonas (Skaistgirio Šv. Jurgio bažnyčia) su parapijiečiais Vida Urboniene ir Petru Tautvaišu. Kunigai, dr. Aldoną Vasiliauskienę pasveikinę su veiklos įprasminimu – vardine klase, papasakojo apie pažintį ir bendravimą su žinoma istorike ne tik Lietuvoje, bet ir Ukrainoje.

Šiaulių universitetą atstovavo rektorius habil dr. prof. Donatas Jurgaitis ir Šiaulių miesto garbės pilietis habil.. dr. prof. Vytenis Rimkus su žmona Česlova.

Tą dieną Bazilionų vidurinės mokyklos neįprastame renginyje dalyvavo ir Šiaulių rajono savivaldybės meras Algimantas Gaubas bei Administracijos kultūros skyriaus vedėjas Tomas Vaitkus ir Tarybos narys Vidmantas Šulčius.

Nauja Ypatingojo ir Įgaliotojo Ukrainos ambasadoriaus Lietuvos Respublikoje Valerijaus Žovtenko padėka dr. Aldonai Vasiliauskienei

Dr. Aldonos Vasiliauskienės klasės atidarymu domėjosi Šiaulių bei Vilniaus žurnalistai: Gediminas Zemlickas (Mokslo Lietuva), Viktorija Liauškaitė (Savivaldybės žinios), Algimantas Brikas (Šiaulių kraštas).

Istorikei mokslininkei dr. Aldonai Vasiliauskienei neapgailėta gražių žodžių – jos veiklos įvertinimo, kuris atsispindėjo ir padėkose:  „Už ypatingai svarų indėlį vystant ir stiprinant ukrainiečių nacionalinę saviraišką Lietuvoje, daugiametę tarnybą populiarinant ukrainų tautos kalbą ir kultūrą“ (Ukrainos ambasadorius Lietuvos Respublikoje V. T. Žovtenko); „Už Šiaulių universiteto vardo garsinimą“ (ŠU rektorius – prof. Donatas Jurgaitis), „Už tarptautinių konferencijų organizavimą Bazilionų miestelyje ir Bazilionų vidurinėje mokykloje, skatinant kultūrinius ryšius tarp lietuvių ir ukrainiečių tautų“ (Šiaulių rajono savivaldybės meras Algimantas Gaubas), „Už Utenos ir Lietuvos vardo garsinimą kultūrinių ryšių su Ukraina plėtojimą dėmesį mokslui, religijai ir Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino istorijos sklaidą Lietuvoje“ (Utenos rajono savivaldybės meras Alvydas Katinas)  - Uteniškių padėką atsiųstą faksu įteikė direktorius R. Gorys.

Kalba kun. t. Pavlo Jachimecas OSBM (kairėje), pirmoje eilėje iš kairės sėdi: t. Oleksijus  (Jevhenas Horobecas) OSBM iš Lenkijos, Bazilionų vidurinės mokyklos direktorius Rimantas Gorys, habil. dr. prof. Vytenis Rimkus ir  gydytojas Ivanas Dorošas

Dr. A. Vasiliauskienė, dėkodama už tokį neįprastą jos veiklos įvertinimą, kalbėjo apie savo kelią į Bazilionų miestelį, kada 1999 m., rengiantis minėti 250 m. Bazilionų parapijos jubiliejų, tuometinis klebonas Jordanas Urbonas, kurį pažinojo iš renginių prof. Pranui Dovydaičiui dar 1996 m., pakvietė paskaityti pranešimą. Tada ji, pirmąsyk atvykusi į Bazilionus, savaitę, gal kiek ir daugiau sėdėjo prie senųjų parapijos knygų, rinko medžiagą jubiliejinio renginio pranešimui.

Dr. Aldona Vasiliauskienė (kairėje) su bičiuliais: gydytoju Ivanu Dorošu (dešinėje) ir Leonora Zapereckiene (viduryje)

Vėliau, 2000 m. pabaigoje, Vilniuje įkurus Lietuvių, ukrainiečių istorikų asociaciją (išrinkta prezidente šias pareigas eina ir šiandieną), 2001 m. atvyko į mokyklą, susipažino su direktoriumi Rimantu Goriu, prašydama talkinti pirmajai tarptautinei mokslinei konferencijai, skirtai Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinui. Nuo tada ir prasidėjo bendravimas su direktoriumi bei visu mokyklos kolektyvu. Šio bendravimo svarbiausia išraiškos forma tapo konferencijos ne tik Lietuvoje, bet ri Ukrainoje. Tad kartu nukeliautas ne v ienas tūkstantis kilometrų, o žmogų geriausiai pažįsti kelionėse. Suorganizuota 10 konferencijų vien tik Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinui: 5 Lietuvoje ir 5 Ukrainoje. Tačiau be kunigo t. Pavlo Jachimeco OSBM pagalbos nebūtų buvę galimybių tiek nuveikti. Jos veikloje be jau minėtų t. Pavlo OSBM, mokyklos direktoriaus, Šiaulių universiteto tuometinio prorektoriaus prof. Donato Jurgaičio, prof. Vaclovo Tričio, prof. Genovaitės Kačiuškienės, prof. Vytenio Rimkaus – su kuriais ne kartą važiuota į Ukrainą, kaip kalbėjo dr. A. Vasiliauskienė, talkino ir kitų žmonių – tačiau visi nuopelnai atiteko jai, todėl nepatogiai jaučiasi tokioje meniškoje ir tik jos vienos vardu pavadintoje klasėje.

Dr. A. Vasiliauskienė džiaugėsi, kad stenduose labai įdomiai sukomponuotos įvairių renginių nuotraukos, kad yra ir jai labai brangūs žmonės – tėveliai, Popiežiaus Benedikto XVI Palaiminimo rašto kopija.

Istorikė mokslininkė ir šįkart į mokyklą atvyko su glėbiais savų bei kitų autorių knygų, atvežė segtuvą su gautų padėkų kopijomis (jų per 100). O spintose jau esančiuose įspūdingai įsipūtusiuose segtuvuose dr. A. Vasiliauskienės mokslinių straipsnių kopijos, deja, dar ne visos, trūksta pirmųjų mokslinės veiklos metų darbų – pritrūko laiko padaryti kopijas.

Po oficialių kalbų ir sveikinimų klausyta kanklininkių pasirodymo (muzikančių melodijomis pradėta šventė): tai Šiaulių 2-osios muzikos mokyklos kanklių specialybės mokytoja Kristina Kuprytė (dalyvauja įvairiuose tarptautiniuose festivaliuose, nuo 1994 m. kasmet rengia solinius koncertus Nyderlanduose ir Belgijoje) su mokinėmis Greta Jakutyte ir Augustina Perminaite. Be to, lūpine armonika kalėdinę melodiją atliko Ivanas Dorošas, nustebindamas visus jo nepažįstančius.

Gražus šventinis vakaras pratęstas prie adventinio vaišių stalo. Primintina, kad 2013 –uosius metus dr. A. Vasiliauskienė pradėjo gaudama Ukrainos Nacionalinės Mokslų Akademijos apdovanojimą – išrinkta G.S. Skovorodos filosofijos instituto religijotyros skyriaus Garbės nare – bendradarbe (tai 12-toji užsienietė, gavusi tokį įvertinimą), o 2013 metus užbaigė įgydama „nekilnojamą turtą“ – Dr. Aldonos Vasiliauskienės klasę ir raktą nuo jos.

Atgal