VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Vyr. redaktoriaus straipsniai

2013 01 08. Lietuva, nebijok rytdienos!

Vyriausiasis redaktorius Algirdas Pilvelis

Išrinktiesiems nieko nereikia bijoti, nes su jais yra jų rinkėjai, yra Aukščiausiojo valia. Žmogus sau būna priešas, bet Dievas jį išteisina – išteisino net tuos, kurie Jį buvo prikalę prie kryžiaus. Mirtis - irgi valia iš Dangaus, kad būsimoms kartoms Žemėje nuolat rastųsi vietos.

Išrinktieji laisvi ir jokie pavojai neužkirs jų noro tarnauti Tautai. Lietuva, nebijok rytdienos! Iš pasitikėjimo savimi ir kalbos stiliaus jaučiama – Algirdas Butkevičius šaltakraujiškai, apdairiai susitvarkys su plačia, įvairių pakraipų koalicija. Jam diplomatiškai laviruoti tenka tarp Prezidentės ir koalicijos partijų. Kai kas skuba mėtyti ne visai pagrįstas replikas dėl pasitikėjimo socialdemokratų frakcijos kompetencija. Ten yra ir buvęs Vilniaus universiteto rektorius akademikas prof. Benediktas Juodka – vienas žinomų lietuvių mokslininkų Europoje. Nuo socialdemokratų partijos išrinktas į Lietuvos Seimą rektorius vienas reikšmingiausių socialdemokratų partijos  Seimo narių, su kuriuo beveik kasdien tariasi   premjeras A.Butkevičius  ne tik Lietuvos ekonomikos klausimais.

Socialdemokratams yra dėl ko būtinai tartis - juk dabar, po TS-LKD koalicijos valdymo, likusi milijardinių skolų našta. Per ketverius metus ji taip baisiai ūgtelėjo ir užvirto ant mūsų tautos, ant piliečių kupros, Premjeras A.Kubilius gyrėsi taupumu, „būtinu diržų veržimu“, o pati valdžia, valdininkija nelabai kuklinosi. Žvelgiant net ne iš arti nesunku pastebėti kai kurių aukštų valdininkų ryškaus kūno proporcijų pakitimo, linijų suapvalėjimo  – matyt, dėl didelio „taupumo“ sau. Šiandien, man rašant šį straipsnį, vienas žinomas Sąjūdžio kūrėjų, užėjęs į redakciją, kalbėdamas apie buvusios valdžios koalicijos veikėjus, truputį sarkastiškai išsitarė: „Deja, buvęs premjeras nepaveldėjo savo tėvo išminties. Jeigu būtų ją paveldėjęs, tai būtų neblogas politikas.“

Politikui būtina suvokti pamatinius valstybės gyvenimo dalykus, gebėti pažvelgti gerokai tolyn į priekį, nepamiršti to, kas svarbiausia – visų žmonių, taigi Tautos. Nuo senų senovės viltys išlikti, išsaugoti savo valstybę yra  amžinos. Toks pamato pajautimas ypač svarbus politikams, kuriems valdžią patiki Tauta. Politikas turi dirbti, kurti su meile savo valstybei, jos piliečiams.

Meilės momentas rodo ne sausą formalų pareigų ėjimą, o siekimą įgyvendinti vilčių viltis. Tuo tikėdamas žmogus jaučia galingą jėgą. Jeigu tu su meile dirbi visų labui, vadinasi, eini į priekį su Dievo žiburiu.

Premjero A.Butkevičiaus pastangos rodo, jog jis ieško kelių ir būdų programos sumanymams įgyvendinti. Gerai, jog randasi sutarimas su Prezidente. Be jos vargu ar socialdemokratų lyderis būtų galėjęs suręsti iš margos koalicijos varpinę, kad iš jos sklistų šio 54-mečio politiko balsas ir ten būtų nuveikiami darbai savo šaliai ir jos žmonėms. Koks jis buvo iki rinkimų? Kokia jo veikla? Kokia jos spalva? Socialdemokratiška spalva – raudona. Nuo jos į Rusiją bėga Prancūzijos turtuoliai, - į „Auroros“ salvių šalį. Prancūzus apima netikrumas.

Tylusis lietuvis ilgai nepamirš socialdemokratiškų 2012 metų spalio rinkimų. Tam tikra dalis ir katalikų savo balsus  ne be reikalo su viltim patikėjo socialdemokratams. Ir galbūt neapsiriko. A.Kubiliaus  pažadėta gerovė Lietuvai prarado amą. Pagaliau vienišasis buvęs premjeras bandys  kaip koks malūnininkas reabilituotis. Šeduvos malūnas - jam tikriausiai kaip kokia pamėklė. Prie pat šio malūno gimęs ir augęs A.Butkevičius skaudina buvusį premjerą savo pasitikėjimu, ir tikriausiai  A.Kubilius jau pats plekštelėjo sau per veidą, ir vargu ar kada nors tauta pasitikės jo žvaigžde. Ima pūsti  nauji tikresni ekonominiai vėjai ir galbūt įpūs šildančią, valstybės gyvastį palaikančią ugnį.

„Lietuvos Aidas“ tegali tikėtis, nes turi rimtą požiūrį į realybę, kuri kupina galimybių ir netikėtumų. Ar gerai buvo atlikta Tėvynei pareiga? Dainuot kartu su buvusiu premjeru piliečiai užmerktom akim toliau nebenori. Neaišku tebėra, kodėl A.Kubilius taip skaudino ir užgavo padorų elektoratą. Planuotos 42 vietos Seime, metus didžiules lėšas reklamai, nieko ji nepadėjo. Pasitenkinta tik 34 Seimo vietomis. Teleekranuose žybtelėjo susierzinimas, sviestas kaip kaltinimas žurnalistams.

Valstybės laikraštis „Lietuvos Aidas“ ne kartą įspėjo A.Kubilių, kad vengtų panevėžiečio Vito Matuzo, bus žalos TS-LKD, bet A.Kubilius nė karto „Lietuvos Aidui“ neatsakė. Be reikalo toks pasitikėjimas savimi švytėjo jo veide prieš pat rinkimus. Ne be reikalo „Lietuvos Aido“ vyriausiasis redaktorius  gruodžio 29 d. paspaudžia ranką socialdemokratų premjerui ir palinki: „Laimės ir sėkmės, pasitikėjimo savimi, Ministre Pirmininke, darbuokitės Lietuvos valstybei ir jos žmonėms!“

Lietuva, nebijok rytdienos, mūsų ateitis patikėta socialdemokratų lyderiui - Algirdui Butkevičiui, kuris jau nuo 2013 metų imsis atkurti Lietuvos ekonomiką.

Atgal