VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Vyr. redaktoriaus straipsniai

2012 11 16. KARAS SU LAISVE

Vyriausiasis redaktorius Algirdas Pilvelis

Ji kaip Tautos dainius Maironis trokšta tikros, gyvos, sąžiningos Lietuvos. Ta jos viltis pasverta širdimi, tikėjimo esme. Jos drąsa laimėjo. Nėra nusivylusio Prezidente nė vieno žmogaus.

Kovoti dvasia. Prezidentė visą save dovanoja Lietuvai. Dabar jai reikia visuotinės paramos. Prezidentė tikrai kreipsis į Tautą viešu pareiškimu. Prezidentei rašoma šimtai laiškų ir prašymų dėl Darbo partijos sukčiavimo.

Šių dienų pasaulyje kylančios ekonomikos šalys, pavyzdžiui, Kinija, Indija ir Brazilija yra pasirengusios stoti į vieną gretą su JAV kaip stipriausios pasaulio valstybės. Todėl dabar kaip niekad svarbu, kad ES valstybės narės susitelktų, sukauptų jėgas ir išlaikytų savo įtaką pasauliui. Europos Sąjunga yra viena svarbiausių pasaulio prekybos partnerių, todėl turi lemiamą balsą tarptautinėse derybose, pvz., 153 narius turinčioje Pasaulio prekybos organizacijoje (PPO) ar Jungtinių Tautų konferencijose dėl visko. Lietuva 2013 m. pirmininkaus Europos Sąjungoje.

2012 metų Seimo rinkimai  apmaudūs. Prezidentė visomis išgalėmis gina  Tėvynę nuo antidemokratiškų, įžūliausių į  Seimą išrinktų darbiečių. Prieš pat rinkimus Europos parlamentaras Viktoras Uspaskichas  fotografavosi, filmavosi ir reklamavosi prie Vilniaus  savivaldybės dangoraižių kartu su  Darbo partijos deleguotu ir išrinktu  į Vilniaus savivaldybės tarybą vicemeru  Jonu Pinskumi. Šie du Darbo partijos veikėjai dažnai bendraudavo. Neteko girdėti, kad V.Uspaskichas nieko nežinojęs apie ketinimus prisipirkti daug balsų per  2012 metų Seimo rinkimus. Prezidentė su tautos teisingumo trispalve. Ji žino ką daryti.  Tegalima tik pritarti jos apsisprendimui Seimo koaliciją matyti be Darbo partijos. Įsiklausykite, ponas V.Uspaskichai, tikra tragedija, kad Jūs apkurtote. 2012 m. lapkričio 7 d., trečiadienio,  valstybės laikraščio „Lietuvos Aidas“ numeryje straipsnyje „Pergalė iš arti – Viešpatie“ Jums ir ne tik Jums, bet ir visai kurpiamai kairiųjų koalicijai aš rašiau, tačiau nė iš Jūsų ir nė iš vieno Darbo partijos kandidato į Seimą negavau jokios žinios. Žiniasklaidoje Jūs išdrįsote kaltinti Generalinę prokuratūrą, kad prieš pat antrąjį rinkimų turą Jums pateiktas kaltinimas sukčiavimu. Koks bebūtų teismo verdiktas, bet argi, tarkim, TS-LKD partijos ilgametis pirmininkas galėtų kada nors sulaukti tokio nepasitikėjimo Lietuvos Generalinėje prokuratūroje dėl sukčiavimo. Iš lūpų į lūpas juodos ugnies pliūpsniais plinta būgštavimai ir tų skurdžiausiųjų  širdyse. Apie kokį pasitikėjimą Jumis, Darbo partijos vedliu, gali būti kalbama? Jei Prezidentė suras savyje ryžto, galės kreiptis į teisingumo ministrą išgydyti šį išsikerojusį skaudulį, prašviesinti Lietuvos politinę padangę.

Straipsnyje „Tėvynės viltis – Prezidentė“ 2012 m. spalio 10 d., šeštadienio, „Lietuvos Aido“ numeryje  rašyta: „Didžiausias blogis žmogui ten, kur nėra žmogaus. Mūsų jėga – daugiau nei įžūlumas“. Argi Jūs, Darbo partija, nepagavote šių revoliucijos  vado žodžių? Rusiškai skamba įtikimiau: „Naša sila sverch nachalstvo“. Tikslas  pasiektas. Formaliai žiūrint, net užmerktomis akimis į reikalo esmę,  VRK pirmininkas pasirašė ir išdavė Darbo partijai net 29 mandatus. DP pirmininkas  neklauso  Prezidentės. Tauta  - kairiųjų pragare. Lietuvos ateitis praranda bet kokią logišką ir politinę prasmę. Jokių prošvaisčių kairiesiems įstumti tautą atgal į Rusijos glėbį. Prezidentė brėžia tvirtą kaip siena brūkšnį.

A.Kubilius yra  Lietuvos politikas, gebantis Lietuvą išvesti iš kairiųjų sukelto kirkiliško chaoso.  Lietuva kyla iš krizės,  BVP augimas  ES šalyse brėžia ekonomikos atsigavimo   gaires. A.Kubilius įgijo nemaža pasitikėjimo Europos šalyse, Japonijoje, JAV, Norvegijoje, Australijoje, kaip ir Lietuvos Prezidentė. Pasitikėjimas A.Kubiliumi  svarbus ir Prezidentės akiratyje. Bet kodėl A.Butkevičius  spyriojasi sudaryti protingą koaliciją su Tėvynės Sąjunga? Klausimas itin svarbus. Netikiu gatvės plepalais, jog A.Butkevičių nupirkęs V.Uspaskichas, jog jis negalįs apseiti be Darbo partijos „išrinktųjų“. Ar ramia sąžine elgiasi A.Butkevičius, stumdydamas šiandien kompetentingiausius politikus konservatorius, kurių į Seimą išrinkta  net 33,  socialdemokratų  tik penkiais daugiau – 38.  Tačiau kompetencijos požiūriu A.Kubiliaus komanda stipresnė už likusius.

Siūlymas aiškus – A.Kubilius turi teisę  sudaryti koaliciją su Liberalų sąjūdžiu – 10,  Drąsos kelio partija – 7, ir 3 save išsikėlusiais. Taigi 53 Seimo nariai,  be socialdemokratų mažumos koalicija įmanoma, premjeras nesikeičia. Reformos tęsiamos. Leidžiu sau pridėti 38 socialdemokratus, išrinktus į Seimą. Stabili, sveika, stipri, perspektyvi, sutarianti, teisinga  53 koalicija  plius 38 socialdemokratai. Iš viso 91. Stebuklingas stabilumas. Premjero kėdė telieka pasidalyti – dvejus metus tebūnie A.Butkevičius, o kitus dvejus metus – A.Kubilius. Tą pat galima padaryti ir kitais aukščiausiais valstybės postais, ministrų kėdėmis be pavydo, egoizmo, o vardan Lietuvos nacionalinės ramybės ir susitaikymo, susitarimo.

Būkime biedni, bet teisingi. Taip sako žydų patarlė. Aukokimės – buvimas laisvoje Lietuvoje ir jokio karo su laisve niekas neleis socialdemokratų pirmininkui A.Butkevičiui, taip pat ir konservatoriui A.Kubiliui. Sėskime kartu. Laukia didelis  ir svarbus darbas Tėvynei. Negaiškime laiko, klaidindami begėdiškai nemeluokime  Prezidentei, žmonėms, nesekite pasakų. Sąjūdžio nubrėžta linija vienija tautą. Dalybose  dėl kėdžių Prezidentė apsisprendusi ir kodėl jos neklausyti?

Palyginti neseniai Vincas Kudirka „Tautinėje giesmėje“ iškalė aukso raidėmis žodžius: „Ir šviesa, ir tiesa mūs žingsnius telydi“. Ženkite lemiamą žingsnį. Keturi metai ypač svarbūs. Nesipeškime dėl didesnio kąsnio. Tauta kenčia nepriteklių dėl nepagrįsto susireikšminimo, nesivadovaujant protingumo, sąžiningumo principais. Beveik visi socialdemokratų Europos Sąjungos parlamentarai, buvę socialdemokratų rinkimų į Seimą sąrašuose jau kraunasi lagaminus ir nė vienas nežada imti  Lietuvos ministrų portfelių. Juk Europos parlamentaro atlyginimas didesnis. Tas nepasakytina apie Darbo partijos pirmininką, rinkimų į Seimą vedlį V.Uspaskichą, nors  jis irgi toks pats pinigų tarnas. Taigi susimąstykime, kur mes atsidūrėme, kieno esame apgauti ar patys apgavę esame tautiečius, balsavusius  vienaip ar kitaip.

Atgal