VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Vyr. redaktoriaus straipsniai

2012 02 22. Kreipimasis į Lietuvos žmones

Lietuvos reformų partija (LRP) įregistruota 1996 m. birželio 24 d. rengiasi dalyvauti Seimo rinkimuose 2012 metais. Partijos Taryba kviečia tapti LRP nariais. Nauji nariai bus priimami nuo šiandien iki 2012 m. kovo 15 d. Reikia pateikti pareiškimą, nurodant pavardę, vardą, asmens kodą, gyvenamosios vietos adresą, išsilavinimą. Pareiškimą, jį pasirašius, siųsti adresu Barboros Radvilaitės g. 9, Vilnius, Lietuvos reformų partijos vykdomajam sekretoriui.

LRP suvažiavimas šaukiamas vasario 25 dieną, šeštadienį, Barboros Radvilaitės g. 9, Vilnius, valstybės laikraščio „Lietuvos Aidas“patalpose, trečiajame aukšte. Parengti LRP įstatai ir nauja programa. Parašiusiems pareiškimus ir siekiantiems tapti LRP nariais elektroniniu paštu [email protected] išsiųsime ir kitus pageidaujamus dokumentus.

Atkreipiame dėmesį, kad LRP nariais gali tapti jaunimas nuo 18 metų. Kitų politinių partijų nariai negali būti priimami į LRP.  LRP Taryba taip pat  nusprendė, kad kiti buvę bet kurioje politinėje partijoje gali būti priimti į LRP narius, tačiau tik nusakę išstojimo iš kitos partijos faktines aplinkybes. Pašalinti iš kitų partijų taip pat nebus priimami į LRP. Lietuvos reformų partijos nariais yra žinomų visuomenės, kultūros veikėjų, menininkų, rašytojų, studentų. Iš jų 52 proc. moterų ir 48 proc. vyrų.

Mes visi kartu savo protu, valia, širdimis  sieksime, kad Lietuva gyventų Lietuvos himno nuostatomis.

Parašytus prašymus išsiųsti paštu Lietuvos reformų partijos sekretoriatui, adresas: Barboros Radvilaitės g. 9, Vilnius. El. paštas: [email protected]. Informacija mob. tel. +37068696666  kasdien iki 21 val.

 

Jūsų Algirdas Pilvelis

Lietuvos reformų partijos garbės pirmininkas

 

Atgal