VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Vyr. redaktoriaus straipsniai

2011 12 16. Sprogdinant Irako padangę

Algirdas Pilvelis

Kiekvienas žmogus yra stebuklingasis Dievo įsikūnijimas. Kas gi išdrįsta siųsti žiaurumus ir nelaimes savo žemės žmonėms, kokia malda iš lūpų tampa geležimi ir ugnimi, kokia nemeilė triumfuoja, kai Viešpats  girdi kiekvieną širdies virptelėjimą. Nuleiskim akis, pažvelkim, kaip sužaliuoja, ima marguoti spalvos, ir tada pajusim žmogaus, žmonijos, pavirtusios praeities dulkėmis, vertę.

Žodžiai apie karą veda ir arčiau žmogaus, ne tik į frontų platybes ir aukštybes: tokie karai-ginčai, kivirčai, peštynės, muštynės, smurtavimas, prasidėję galbūt šeimose, nuveda žmogų į pyktį, nepraeinančią neapykantą. Vargšes sielas tokia aplinka, nusiteikimas užgriūva nuo pat lopšio ir nepaleidžia, žlugdo gyvenimą, meilės sekundės apšlakstomos krauju...

Kiekvienas karas - vien aukos. Jas vienaip skaičiuoja užkariautieji, kitaip karo skelbėjai ir nugalėtojai. Pastarieji visada randa priežastis – ir vis tas pačias. Surandamas kardas ant ežero kranto. Paplūsta kraujas. Prasideda mirties buhalterija. Apie tai tragiškai byloja Irako žemėn įsigėrę nekalto kraujo upeliai. Dabar, po aštuonerių metų beprasmio karo, iškilo paliaubų vėliava. Joje plazda tas pat, žodžiai - tie patys. Karas nusinešė šimtus tūkstančių aukų. Vien į Amerikoje esančius namus niekada nesugrįš 5 tūkstančiai jaunų sūnų, o tėvai, žmonos, vaikai, seserys ir broliai dar sutiks 30 tūkstančių luošių. O kas iš tikro suskaičiuos žuvusius irakiečius, karo dykumose išnykusius savižudžius.

2003 m. kovo 20 d. paskelbiau straipsnį „Amerika smogė 800 milijonų musulmonų armijai“. „Lietuvos Aido“ pirmame puslapyje parašiau : „Amerika, sustok, nesijauski pasaulio Viešpačiu“.

Vakar nuleista Amerikos karo vėliava tapo daug kruvinesnė. 52-oji žvaigždutė valstybės vėliavoje turėtų būti nupiešta žuvusiųjų krauju. Nejaugi pasaulio galiūnams svarbiausia yra karas, negi jie negali susilaikyti nežudę silpnesniųjų?

Turtingieji ir galingieji, valdydami didžiulius pasaulio išteklius, turėdami tiek turto, privalėtų padėti silpnesniesiems ir neturtingiems. JAV Irako karui išleido daugiau kaip 600 milijardų eurų, kurie pavirto mirtimi, sielvartu ir dūmais bei pelenais, o galėjo padėti išaugti fabrikams bei gamykloms, sužaliuoti oazėms net dykumoje, pamaitinti ir aprengti vargšus neturtingų šalių žmones.

Atgal