VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

VISUOMENĖ

2023.09.13. Nepritariu, kad Lietuvos moterys savo rankose vietoj vaiko laikytų ginklą...

Vidmantas Martikonis

Buvęs Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys

Lietuvos verslo konfederacija, vadovaujama plačiai žinomo lobisto A. Romanovskio  ir moterų  asociacija „Lyderė“ (jai vadovauja TV3 direktorė L. Blaževičiūtė) kreipėsi į LR Krašto apsaugos ministeriją, prašydamos, kad Lietuvos moterys būtų privalomai kviečiamos į karo tarnybą, arba, „šiuolaikiškai“ kalbant, pareikalavo, kad Lietuvoje būtų įvestas lyčiai neutralus šaukimas į privalomąją karo tarnybą.

Ar keletas verslo vadovių gali kalbėti visų Lietuvos moterų vardu? Kas tokią teisė joms suteikė? Ar visi TV3 televizijos reklamos užsakovai tikrai pritaria tokiai direktorės pozicijai? Ar ir toliau užsakinės reklamą šioje televizijų grupėje? Pagaliau, ar visi Lietuvos verslo konfederacijos nariai pritaria savo vadovo pozicijai, kad moterys būtų privalomai šaukiamos į kariuomenę? 

Motyvuojama tuom, kad Lietuvos karo prievolės modelis yra pasenęs, kad reikia daryti taip, kaip daro Norvegija arba Švedija. Bet, kodėl nepasakoma, kad taip nedaroma JAV ar Vokietijoje?

Ir gal nustokime manipuliuoti tais pavyzdžiais, „taip daro Norvegijoje, Švedijoje ar dar kažkur“ ir „kaip jiems ten gerai“? Tai gal viską tada kopijuojam nuo vienos pasirinktos šalies? Ar vis gi gyvenam čia, Lietuvoje, savo galva ir nedarom visokios mišrainės...

Gimstamumas mūsų valstybėje ir taip tragiškas, o dabar, dar siūloma, kad moterys vietoj vaiko, rankose laikytų ginklą...

Ir gal laikas pradėti kalbėti apie profesionalios kariuomenės grąžinimą? Mokėkime savanoriams gerus atlyginimus ir kadrų stygiaus Lietuvos kariuomenėje nebus. Turėsime gerai paruoštus profesionalius karius, o žmonėms suteiksime pasirinkimo galimybes daryti gyvenime tai, ką jie geriausiai sugeba. Net kariaujančioje Ukrainoje moterys nėra privalomai šaukiamos į kariuomenę, joms leidžiama su vaikais išvykti iš šalies ir pasirūpinti vaikų gerove bei saugumu.

 Gal moterų asociacijos „Lyderė“ vadovės pačios tegul parodo savanorystės pavyzdį, ir realiai 9 mėn. stoja į karo tarnybą, o ne 9 min., prieš televizijos kameras „patarnauja“?

 O aš manau, kad geriausiai moterys 9 mėnesius tarnauti Lietuvai galėtų pagal savo galias ir padaryti tai, ko vyrai negali... Ir būtų gerai, kad lyderės siūlytų, kaip spręsti mūsų demografines problemas, o ne kitas moteris grūstų į kariuomenę...

O kas galėtų paneigti, kad šis projektas nėra svetimų valstybių spec. tarnybų vykdomas projektas? Lobistams gi dažnai yra įprasta veikti pagal užsakymus... O tikslas yra aiškus – supriešinti Lietuvos visuomenę, dar labiau ją bauginti ir gąsdinti, mažinti gimstamumą ir pasiekti, kad dar daugiau jaunų šeimų nuspręstų išvažiuoti iš Lietuvos. Kai Lietuva liks tik teritorija, nebereikės jos ir užimti jėga...

 

Atgal