VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

VISUOMENĖ, AKTUALIJOS

02.27. Privalome ruoštis klimato kaitos padariniams

Virginijus Sinkevičius

Europpos Komisijos narys

Europa turės tapti ne tik klimatui neutraliu, bet ir klimatui atspariu žemynu!

Nors Europos Sąjunga šiandien daro viską, kad sustabdytų klimato kaitą, kai kurie padariniai nebeišvengiami ir jie jau veikia mūsų gyvenimus:

Dėl klimato kaitos sukeltų ekstremalių oro sąlygų ekonominiai nuostoliai Europos Sąjungoje kasmet siekia apie  12 mlrd. eurų.

Karščio banga 2019 metais pareikalavo 2500 europiečių gyvybių.

Statoma vis daugiau namų su žaliaisiais stogais

Klimato kaitos padariniai kasmet 20 mln. žmonių visame pasaulyje priverčia palikti namus.

Kaip stipriai mūsų gyvenimus ateityje paveiks klimato kaita, priklausys tik nuo mūsų visų.

Pristatyta Europos Sąjungos prisitaikymo prie klimato kaitos strategija yra planas, kaip išvengti blogiausių įmanomų padarinių. Ką daryti?

Pasinaudojant augančiais duomenų kiekiais ir jų patikimumu gilinti suvokimą apie klimato kaitos padarinius ir ieškoti sprendimų, kaip juos sumažinti.

Kaip ironiškai tai beskambėtų, bet duomenys yra XXI amžiaus nafta ir ji gali mums padėti. Pradedant paieška sprendimų, kuriais miestai apsaugotų savo gyventojus nuo ekstremalių oro sąlygų, baigiant tuo, kad detalų vietovės rizikos vertinimą galėtų gauti ir namą perkančios ar besistatančios šeimos, ir verslus kurti planuojantys verslininkai.

Ieškoti sisteminių sprendimų, tačiau pritaikyti juos konkrečiai vietovei.

Europa įvairi ne tik kultūromis, bet ir klimato problemomis, tad skirtinguose reginiuose reikia skirtingų sprendimų. Pavyzdžiui, dėl ekstremalių oro sąlygų Suomija mažina antžeminių elektros linijų ir jas verčia požeminėmis.

Maltoje ar Italijoje norint apsaugoti pastatus ir juose gyvenančius žmones nuo kaitrų statoma vis daugiau namų su žaliaisiais stogais, o gamtos padiktuoti sprendimai puikiai apsaugo Portugalijos pakrančių regionus nuo potvynių.

Beje, būtent gamtos padiktuoti sprendimai dažnai būna efektyviausi.

Prisitaikymas prie klimato kaitos padarinių turi būti greitas, išnaudojant visas įmanomas finansavimo priemones. Pradedant daugiamete finansine perspektyva ir „Kitos kartos ES“, baigiant Europos investicijų banko programomis.

Striprinti tarptautinį bendradarbiavimą. Klimatas neturi sienų. Kas nutinka kitoje pasaulio pusėje, gali paliesti ir mus: klimato migracija ar nuniokoti derliai yra ir mūsų iššūkis.

Mes privalome ruoštis esamiems ir galimiems klimato kaitos padariniams. Tačiau tuo pat metu Europa privalo tęsti ir tęs klimatui neutralaus žemyno projektą. Tik tai mums padės sušvelninti pasekmes.

 

Atgal