VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Transportas

05.05. Sumažėję transporto srautai – į naudą oro kokybei

Pernai Lietuvoje oras, Aplinkos apsaugos agentūros pateiktais oro kokybės tyrimų duomenimis, buvo švaresnis negu 2019 metais. Viena svarbiausių priežasčių – dėl įvesto karantino režimo sumažėję transporto srautai ir jo išmetamų teršalų kiekis.

Oro kokybės tyrimai pagal valstybinio aplinkos monitoringo programą atliekami visoje šalyje. Šiai kokybei vertinti ir valdyti kiekvienos ES šalies teritorija turi būti suskirstyta į zonas ir aglomeracijas. Lietuvoje yra išskirtos Vilniaus ir Kauno aglomeracijos bei viena zona – teritorija be Vilniaus ir Kauno miestų. Šalyje veikia 17 automatinių oro kokybės tyrimo stočių: sostinėje – 4, Kaune ir Klaipėdoje – po 2, Šiauliuose, Panevėžyje, Kėdainiuose, Jonavoje, Mažeikiuose, Naujojoje Akmenėje – po 1 ir 3 nacionaliniuose parkuose (Aukštaitijos, Žemaitijos ir Dzūkijos). Zonos teritorijoje 2020-aisiais daugelis oro kokybės rodiklių irgi buvo geresni nei 2019 m. Daugelyje tyrimų vietų sumažėjo kietųjų dalelių KD10 ir KD2,5 koncentracijos, fiksuotos mažesnės benzo(a)pireno ir kitų policiklinių aromatinių angliavandenilių, azoto dioksido, ozono, daugelio sunkiųjų metalų vertės. Tačiau, palyginti su ankstesniais metais, išaugo sieros dioksido ir anglies monoksido koncentracijos.

 

Atgal