VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Sportas

2023.09.02. Morkaus regata, skirta trečiajam Kriokšlio km. Kultūros skyriaus 90-mečiui

 

Algimantas Bruzgys

Ryto draugijos pirmininkas     

Šiais metais rugpjūčio 12-13 dienomis vyko kasmetinė Morkaus Regata, kurioje dalyvavo 26 žmonės, kurių  9 baidarės plaukė nauju maršrutu Ūlos upe. Maršrutas Kašėtos-Zervynos. Paminėjome Morkaus Bruzgio 3 skyrių steigimo būtinumą. Prie istorinės vėliavos sugiedojome Lietuvos himną, prisiminėme trumpą istoriją. Kaip žinome, Morkus Bruzgys 1921 m. įsteigė Ryto draugijos skyrių ir suorganizavo Dzūkijoje pirminį dainų, sporto ir šokių festivalį. „Ryto“ draugijos valdybos įspėtas dėl lenkų žandarmerijos galimų pogromų, Morkus „Ryto“ draugijos skyrių 1928 m. reorganizavo į Šv. Kazimiero draugijos skyrių, o 1933 m. - į Kultūros draugijos skyrių. 1939 m., gražinus Vilniaus kraštą, vėl vadovavo  Ryto draugijos skyriui ir mokytojavo atkurtoje lietuviškoje mokykloje iki mirties.

                      1925 m. Morkus Kriokšlyje įsteigė Ryto draugijos mokyklą, kuri veikė iki lenkų okupacinei valdžiai ją reorganizuojant į lenkišką - J.Pilsudckio mokyklą. Mokyklą reorganizavus, atsisakė mokytojo darbo.

 Kasmetinės Morkaus Regatos dalyviai

Sužinojęs apie mokyklos reorganizavimą į lenkišką, Morkus  nuvažiavo į Vilnių pas Ryto draugijos valdybos pirmininką, kunigą prof. P.Kraujalį ir pasiskundė, kam jis leido ją sulenkinti. Deja, kunigas atsakė, kad tai okupacinės valdžios parėdymas. Nusivylęs kunigo lojalumu, Morkus, paskatintas Kultūros skyriaus valdybos pirmininko dk. D. Alseikos, 1933 m. įsteigė savo name Kultūros skyrių, tais pačiais metais ir lietuvišką mokyklą, kurią neužilgo lenkų okupacinė valdžia taip pat uždarė. Nežiūrint to, Morkus nelegaliai mokytojavo iki mirties.  Susipažino su D.Alseika dar anksčiau, kai gydėsi Vilniaus Lietuvių ligoninėje ir nuo 1930 m. platino Lydos-Gardino apylinkėse ir Kultūros draugijos literatūrą, kuri buvo pasaulietiška. Populiariausias buvo „Vilniaus žodis“. Ši literatūra išliko iki šiolei, iš Morkaus Karaviškių atsirado Kriokšlio Ryto draugijos skyriaus muziejuje – Pauosupėje.

Po plaukimo – vakaronė, dainos, šokiai, laužas. 2025 m. minėsime Kriokšlio ryto draugijos mokyklos 100-metį. Tikiuosi, jį minėsime ne tik mes, „Ryto“ draugija, bet  ir Kriokšlio kaimas. Būtų gražu, kad atsibustų Varėnos savivaldybė ir prisidėtų. Ant „Ryto“ draugijos mokyklos pakabintų lentelę su trumpu aprašymu, taip pat ant Morkaus Bruzgio namo.

 

Atgal