VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Skelbimai

2023.02.04. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


2023-02-09 d., 10.00 val. Vilniaus m. 40-me notaro biure (Linkmenų g. 5, Vilnius) bus skelbiami Stanislavos Gaidukevič, mirusios 2023-01-19, testamentai.

 


2023-02-13 d., 8.30 val. Vilniaus m. 40-me notaro biure (Linkmenų g. 5, Vilnius) bus skelbiamas Onos Elvyros Kūrienės, mirusios 2023-01-19, testamentas.

 


Informuojame apie planuojamas statyti iki 7,2 MW galios vėjo elektrines. Statytojas UAB „REN Energija“, įmonės kodas: 302808389, Ozo g. 10A, LT-08200 Vilnius, +370 655 45 222. Planuojamų vėjo elektrinių vieta: Kėdainių r. sav., Kėdainių miesto sen., Mantvilonių k., unikal. Nr. 5327-0019-0220 ir 5327-0019-0006. Numatoma vykdyti veikla – Elektros energijos gamyba. Galimi apribojimai: nuo planuojamo vėjo elektrinės stiebo aukščio (apie 180 m) padauginto iš 4 atstumu, atsiras apribojimai dėl Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 9 d. numatytos paskirties pastatų statybos ir (ar) patalpų įrengimo bei teritorijų rekreacijai planavimo. Turite teisę pareikšti prieštaravimą raštu dėl vėjo elektrinės statybos per 20 darbo dienų ir sudaryti susitarimą nurodytą Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 14 ir (ar) 15 dalyse  jei jūsų sklypas patenka į nurodytą 180 m., arba 720 m atstumu turite 49 str. 9 d. minimos paskirties pastatus, arba šiuo atstumu yra pradėtos vykdyti procedūros, susijusios su Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 9 d. nurodytų naujų nurodytos paskirties pastatų statyba, patalpų įrengimu ar teritorijų rekreacijai planavimu. Dėl papildomos informacijos suteikimo galite kreiptis į UAB „REN Energija“, įmonės kodas: 302808389, tel.: +370 657 06910, el. paštas: [email protected], adresas: Ozo g. 10A, LT-08200 Vilnius.

 


 

Informuojame apie planuojamas statyti iki 7,2 MW galios vėjo elektrinę. Statytojas UAB „GG LTU V10“, įmonės kodas: 306124246, Ozo g. 10A, LT-08200, Vilnius, +370 655 45 222. Planuojamos vėjo elektrinės vieta: Zarasų r. sav., Zarasų sen., Kopūstinės k., unikal. Nr. 4400-2346-9038. Numatoma vykdyti veikla – Elektros energijos gamyba. Galimi apribojimai: nuo planuojamo vėjo elektrinės stiebo aukščio (apie 180 m), atsiras apribojimai dėl Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 9 d. numatytos paskirties pastatų statybos ir (ar) patalpų įrengimo bei teritorijų rekreacijai planavimo. Turite teisę pareikšti prieštaravimą raštu dėl vėjo elektrinės statybos per 20 darbo dienų nuo pranešimo paskelbimo dienos ir sudaryti susitarimą nurodytą Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 14 ir (ar) 15 dalyse, jei jūsų sklypas patenka į nurodytą 180 m. Dėl papildomos informacijos suteikimo galite kreiptis į UAB „GG LTU V10“, įmonės kodas: 306124246, tel.: +370 657 06910, el. paštas: [email protected], adresas: Ozo g. 10A, LT-08200 Vilnius.

 


Pakartotinai informuojame apie teritorijos tarp Žygimantų, Radvilų ir Tilto gatvių detaliojo plano (statybos zonų, ribų, servituto, susisiekimo komunikacijų išdėstymo principų) koregavimą sklype Tilto g. 11 ir galimybę susipažinti su sprendiniais. Planuojama teritorija - žemės sklypas Tilto g. 11 (kadastro Nr. 0101/0041:235), Vilnius. Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 11 d. sprendimas Nr. 1-1618 „Dėl teritorijos tarp Žygimantų, Radvilų ir Tilto gatvių detaliojo plano tvirtinimo“. Detaliojo plano koregavimo tikslai: koreguojamos statybos zonos ir ribos, servitutas Nr. S1, tikslinamas susisiekimo komunikacijų išdėstymas. Detalusis planas koreguojamas vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymu ir Kompleksinio teritorijų planavimo taisyklėmis, nekeičiant Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013-12-11 sprendimu Nr. 1-1618 patvirtintu „Teritorijos tarp Žygimantų, Radvilų ir Tilto gatvių detaliuoju planu“ (reg. Nr. T00070402) nustatytų statybos reglamentų. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. 852112000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt. Planavimo iniciatorius: Vastint Lithuania, UAB, Jogailos g. 4, Vilnius. Projekto rengėjas: UAB „Senojo miesto architektai“, Maironio g. 11, Vilnius, tel. 852611115. Projekto vadovė Diana Sabaliauskienė, el. p. [email protected], tel. +37068755415. Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta. Susipažinti su parengtu detaliojo plano koregavimo projektugalima nuo 2023-02-08 iki 2023-02-22 (10 darbo dienų): 1) Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas; 2) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), skiltyje Rengiami TP dokumentai – Nuo 2014-01-01 iki 2015-10-05 pradėti rengti ar parengti TP dokumentai ir nuo 2021-07-01 rengiamų TPD bei sprendimų, kuriais keičiama/ nustatoma paskirtis ir (ar) naudojimo būdas, viešinimas – Savivaldybės/ Vietovės lygmens TPD – Vilniaus m. – TPD korektūrų pagal Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 9 dalį viešinimas (viešinimas nuo 2022 m. rugpjūčio mėnesio); 3) UAB „Senojo miesto architektai“ patalpose Maironio g. 11, Vilnius, iš anksto susitarus nurodytais projekto rengėjų kontaktais; 4) Senamiesčio seniūnijoje, Odminių g. 3, LT-01122 Vilnius. Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

 


 

Parduodamas bankrutuojančios įmonės atsargos, kaip komplektas t. y.: 132 vnt. Šalikų Mix8. Dėl platesnės informacijos kreiptis į bankroto administratorių tel. Nr. 865568088 arba el. paštu [email protected].

 


Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija skelbia viešą aukcioną ir parduoda:

CITROEN BERLINGO, 2005 m., benzinas, pradinė pardavimo kaina ― 1156 Eur;

Išsamesnė informacija pateikiama Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainėje https://www.vmi.lt/evmi/aukcionai-/e-parduotuve

 


Informuojame, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu (toliau - SŽNS įstatymas) Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1248 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo“(aktualia redakcija) ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 1-339 patvirtintu Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašu, yra parengtas ir Lietuvos Respublikos energetikos ministrui pateiktas tvirtinti Alytaus miesto šilumos perdavimo tinklų  apsaugos zonų teritorijų pirmasis planas (toliau – Planas).

Plano iniciatorius– UAB ,,Alytaus šilumos tinklai“, Pramonės g. 9, LT-62175 Alytus,  tel. 8 700 04300, el. paštas [email protected], interneto svetainė https://www.alytausst.lt/

Plano rengėjas– MB „Projects House“, Pilėnų g. 5-25, Akademija, LT-53351 Kauno r., tel. +370 693 93769, el. paštas [email protected].

Plano rengimo pagrindasLietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 141 straipsnio 3 dalis.

Plano objektas–  UAB ,,Alytaus šilumos tinklai“ nuosavybės teise priklausantys šilumos perdavimo tinklai, esantys Alytaus m. sav. teritorijoje.

Plano tikslai– parengti UAB ,,Alytaus šilumos tinklai“ nuosavybės teise priklausančių šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų planą (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) bei nustatyti šilumos perdavimo tinklų apsaugai reikalingas teritorijas, kuriose taikomos SŽNS įstatyme numatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.

Susipažinti su parengto ir pateikto tvirtinti Plano sprendiniais ir aiškinamuoju raštu galima Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos tinklapyje adresu: https://enmin.lrv.lt/lt/nuorodos/aktuali-informacija/apsaugos-zonu-planai

 


Informuojame, kad yra parengtas Markučių rajono detaliojo plano (registro Nr. T00057292) Rasų seniūnijoje sprendinių koregavimas sklype Pipirų g. 6 (kadastro Nr. 0101/0060:60) inicijavimo sutarties pagrindu (TPD Nr. K-VT-13-19-281)

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt. Planavimo iniciatoriai: Fiziniai asmenys. Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: PV Edita Budginienė, tel. +370 637 88238, el. p. [email protected]. Planavimotikslai ir uždaviniai: žemės sklypą, adresu Pipirų g. 6, Vilnius, (kadastro Nr. 0101/0060:60) padalyti į du atskirus žemės sklypus, nustatant reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Detaliojo plano koregavimo koncepcijanerengiama. Sprendinių strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) nereikalingas.

Susipažinti su parengtais Detaliojo plano koregavimo sprendiniais galimanuo 2023-02-13 iki 2023-02-27 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. (TPD Nr. K-VT-13-19-281); Rasų seniūnijos skelbimų lentoje, adresu Žemaitijos g. 9, Vilnius; Vilniaus miesto savivaldybės administracijos internetiniame tinklalapyje www.vilnius.lt; rengėjo buveinės adresu Belvederio g. 24, Vilnius, darbo dienomis nuo 9 iki 18 val. iš anksto susiderinus tel. +370 637 88238, el. p. [email protected].

Viešas susirinkimas vyks:2023-02-28, 12 val., rengėjo buveinės adresu Belvederio g. 24, Vilnius.

Pasiūlymų teikimo tvarka:Pasiūlymai dėl Detaliojo plano koregavimo teikiami teritorijų planavimo dokumento organizatoriui ar rengėjui raštu anksčiau nurodytais kontaktiniais adresais arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.ltiki projekto eksponavimo pabaigos ir iki viešo svarstymo pabaigos ir jo metu.

 

 

10.<text>EXPERT GROUP LT, UAB (kodas 302952877, teisinė forma: uždaroji akcinė bendrovė, buveinės adresas: Vilnius, Tuskulėnų g. 33C-31) praneša, kad parduoda šiuos jai nuosavybės teise priklausančius objektus: butą su rūsiu, unikalus Nr. 4400-1667-8994:7401, adresas Elektrėnų sav., Vievis, Kranto g. 38-2, ¼ dalį pastato - ūkinio pastato, unikalus Nr. 7994-0026-0020, adresas Elektrėnų sav., Vievis, Kranto g. 38; ¼ dalį pastato - ūkinio pastato, unikalus Nr. 7994-0026-0031, adresas Elektrėnų sav., Vievis, Kranto g. 38; ¼ dalį kitų inžinerinių statinių - kiemo statinių, unikalus Nr. 7994-0026-0042, adresas Elektrėnų sav., Vievis, Kranto g. 38; 528/2384 dalį žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-5474-9529, kadastrinis adresas 7980/0002:943 Vievio m. k.v, adresas Elektrėnų sav., Vievis, Kranto g. 38, kaip vientisą turtinį kompleksą (turtinį vienetą), kuris yra neskaidomas ir parduodamas tik bendrai kartu, už bendrą 35 000 (Trisdešimt penki tūkstančiai eurų 00 ct) sumą.

Atsiskaitymo tvarka už parduodamą Turtą: visa kaina už Turtą turi būti sumokama ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo pirkimo – pardavimo sutarties pasirašymo dienos.

Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.79 str. nurodyto turto bendraturčiai – tame tarpe B.S. (gim. 1966 m.), turi pirmumo teisę pirkti aukščiau nurodytą parduodamą turtą. Vadovaujantis išdėstytu, turto bendraturčiams yra nustatomas 1 (vieno) mėnesio terminas, skaičiuojamas nuo šio pranešimo išėjimo dienos, pareikšti Vilniaus miesto 5-jam notaro biurui (Konstitucijos pr. 23, Vilnius, tel. Nr. +370 5 210 4524) savo norą minėtomis sąlygomis pirkti nurodytą turtą.

Nurodytu terminu neišreiškus noro minėtomis sąlygomis pirkti nurodytą turtą, jis bus parduotas trečiajam asmeniui.

Nr.53

 

 

 

Atgal