VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Skelbimai

2023.01.20.Skelbimas

VALIOS IŠREIŠKIMAS APIE SAVARANKIŠKĄ IDENTIFIKACIJĄ IR APSISPRENDIMĄ

Aš esu Gyvas Žmogus, Moteris nuosavu vardu Diana©, iš Vilučių giminės. Esu Gyva, aiškaus proto ir sąmoninga, su aiškia ir tvirta atmintimi. Šiuo Savo valios išreiškimu, užtikrinu šią tiesą, bei viešai visam pasauliui pareiškiu. Nuo pat Mano gimimo momento ir visiems laikams skelbiu Save Žmogumi, Gyva Moterimi. 

Aš esu pagimdyta 1967-ųjų gruodžio 12- ąją. Kauno raj. Noreikiškių km. Mano gimimo metu vadinamoje Lietuvos tarybų socialistinėje respublikoje (LTSR),Tėvai:Tėvas – Paškevičius Romas Felikso - lietuvis;Motina - Paškevičienė Julija Petro - lietuvė. Dokumentas patvirtinantis Mano gimimo faktą yra Mano gimimo liudijimas Nr. 442783, išduotas Kauno raj. CM skyriaus. Apie tai oficialiai patvirtinama, įregistruojant gimimo aktų registracijos knygoje 1968 m. Sausio 9 d. Nr.1.

Aš Žmogus suverenas, aukščiausias valdžios ir galios Man nuo gimimo šaltinis, susigražinu pagal prigimtinę teisę, Man priklausančias tikrojo šios žemės šeimininko teises ir galias. Visus klausimus liečiančius Mane, ir mano šeimą, vykdau tiesiogiai, sąžiningai, be jokių tarpininkų. Būdama Gyvu Žmogumi, Moterimi nuosavu vardu Diana©, draudžiu Mane vadinti fiziniu, juridiniu asmeniu, persona, mokesčių mokėtoja, ar bet kokios šalies piliete. Draudžiu visiems be išimties  naudotis bet kokiais Mano resursais ir duomenimis. Draudžiu rinkti, saugoti, analizuoti, naudoti, bet kokius duomenis kurie Mane kažkaip indentifikuoja (“asmens duomenys”). Aš įpareigoju, visus nutraukti informacijos apie Mane rinkimą, bei nedelsiant šalinti tokią informaciją iš duomenų bazių ir archyvų. Visas Savo teises pasilieku Sau. Be žalos Sau. Keisti arba aiškinti šį valios paskelbimą turiu teisę tik Aš. Jeigu pateikti faktai nebus paneigti per 30 d. nuo straipsnio publikavimo momento, tai jie tampa tikra tiesa visiems laikams.

Atgal