VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

2023.01.14. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 867641155.

 


Informuojame apie parengtą Teritorijos Gulbinuose, Vilniaus mieste, T-17 detaliojo plano statybos ribų ir statybos zonos, susisiekimo komunikacijų išdėstymo principų, planuojamos teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais būdo koregavimą žemės sklype Sietuvos g. 35A, Vilnius, kadastro Nr.0101/0101:2737 ir galimybę susipažinti su sprendiniais.

Planuojama teritorija: Sietuvos g. 35A, Vilnius, kadastro Nr. 0101/0101:2737.

Detaliojo plano darbų organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. tel. (8 5) 211 2000, el. paštas: [email protected], interneto svetainė.: www.vilnius.lt

Planavimo iniciatorius:fizinis asmuo (duomenys nuasmeninti).
Adresas korespondencijai - M. Daukšos g. 30, Kaunas, el.p.:  [email protected],  tel. 8-654-64286.

Detaliojo plano rengėjas – architektė I. Deveikytė, M. Daukšos g. 30, Kaunas, el.p.: [email protected]  tel. 8-654-64286.
Detaliojo plano koregavimo tikslai: koreguojama žemės sklypo Sietuvos g. 35A, Vilniuje, detaliajame plane pažymėta statybos riba ir statybos zona, susisiekimo komunikacijų išdėstymo principai, planuojamos teritorijos aprūpinimas inžineriniais tinklais būdas. 

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 19 d. sprendimas Nr.1-972 “Dėl teritorijos Gulbinuose, Vilniaus mieste, T-17 detaliojo plano tvirtinimo”.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: supaprastinta

Susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, galima: nuo 2023-01-14 (10 darbo dienų) Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra Teritorijų planavimo viešumas; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt); taip pat  (vieša ekspozicija) Verkių seniūnijoje, Kalvarijų g. 156, Vilnius ir plano rengėjo adresu M.Daukšos g. 30, Kaune.
Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti: raštu planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais iki detaliojo plano korektūros viešinimo pabaigos.

 


Parengtas teritorijos prie Molėtų pl. 11 detaliojo plano (registro Nr. T00054431) sprendinių koregavimas sklype Nr. 1 (Molėtų pl. 5, kadastro Nr. 0101/0005:279) inicijavimo sutarties pagrindu

2023-01-10, Vilnius

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: teritorijos prie Molėtų pl. 11 detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Nr. 1 (Molėtų pl. 5, kadastro Nr. 0101/0005:279),(TPD Nr. K-VT-13-22-394).

Planuojamos teritorijos plotas ir adresas: sklypo Nr. 1 (Molėtų pl. 5, kadastro Nr. 0101/0005:279) plotas 2,4875 ha.

Nagrinėjama teritorija: apie 2,05 ha teritorija apribota vidinio Santarų klinikų inžinerinio infrastruktūrinio koridoriaus, rytinėje-pietinėje pusėje Santariškių medicinos miestelio detaliuoju planu nustatytų reglamentų ir įsisavintos teritorijos – žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0005:0087), vakarinėje pusėje vietinės reiškmės keliu (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

Dokumento rengimo pagrindas: 2022-04-07 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr. A30-1353/22 „Dėl leidimo inicijuoti teritorijos prie Molėtų pl. 11 detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype Nr. 1 (Molėtų pl. 5, kadastro Nr. 0101/0005:279) inicijavimo sutarties pagrindu“, šiuo įsakymu patvirtinta planavimo darbų programa  ir 2022-04-27 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-69/22.

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai ir uždaviniai: teritorijos prie Molėtų pl. 11 detaliojo plano (registro Nr. T00054431), patvirtinto Vilniaus miesto tarybos 1999 m. liepos 9 d. sprendimu Nr. 414 ,,Dėl teritorijos prie Molėtų pl. 11 detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinių koregavimas sklype Nr. 1 (Molėtų pl. 5, kadastro Nr. 0101/0005:279), kurio tikslas – nustatyti užstatymo intensyvumą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (schema pridedama).

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: bendra.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, tel.: 8 5 2112000, faks. 8 5 2112222, LT-09601, Vilnius.

Planavimo iniciatorius: juridinis asmuo.

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: R. Židonio projektavimo įmonė, Peteliškių g. 14-34, LT-01213, Vilnius, tel.: 8 699 08461, el. paštas: [email protected]

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais ir viešinamais sprendiniais galima nuo 2023-01-16 iki 2023-02-06 imtinai Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-22-394), Vilniaus savivaldybės tinklapyje www.vilnius.lt ir Verkių seniūnijos skelbimų lentoje, adresu Kalvarijų g. 156, Vilnius, darbo laikas nuo 7.30 val. iki 16.30 val. (penktadieniais nuo 7.30 val. iki 15.15 val.), tel. (85) 2112211.

Vieša ekspozicija vyks: nuo 2023-01-16 iki 2023-02-06 imtinai Krokuvos g. 8, Vilnius, 3 aukštas, kab. Architektai, iš anksto susitarus telefonu 8 699 08461.

Viešasis susirinkimas vyks: 2023-02-07, 17 val., Krokuvos g. 8, Vilnius, 3 aukštas, kab. Architektai.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti: planavimo organizatoriui ir rengėjui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-22-394) per visą detaliojo plano koregavimo sprendinių rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.

 


PRANEŠIMAS APIE DETALIOJO PLANO KOREGAVIMĄ

Informuojameapie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 4117/0700:273), esančio Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Mėtų g. 5, detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-10-10 įsakymu Nr. KADI-545, anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje prijungiant įsiterpusį valstybinės žemės plotą, koregavimą.

Koregavimo tikslas: keisti detaliuoju planu suformuoto kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypo Nr. 1 (kad. Nr. 4117/0700:159), esančio Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Mėtų g. 5, ribas ir plotus, prijungiant įsiterpusį valstybinės žemės plotą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Planuojamos teritorijos plotas apie 0,25 ha.

Teritorijų planavimo dokumento lygmuo:vietovės lygmuo.

Viešinimas:supaprastinta viešinimo procedūra.

Projekto rengimo iniciatorius:P. Z.

Rengėjas:UAB „Baltas Fonas“, įm.k. 126153755, tel.: 8 614 55016, el.p: [email protected]

Susipažinti su detaliojo plano koregavimo sprendiniais galima Pašilaičių g. 17-38, Vilniuje nuo 2023-01-17 iki 2023-01-30nurodytu adresu, o taip pat Riešės seniūnijos, esančios Sporto g. 3, Riešės k., Vilniaus r., skelbimų lentoje bei TPDRIS sistemoje (Nr. K-VT-41-20-29). Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas galima teikti TPDRIS sistemoje arba planavimo organizatoriui ar projekto rengėjui raštu iki 2023-01-30 (17 val.).

 


AB „Kauno energija“, Raudondvario pl. 84, LT-47179 Kaunas, tel. (8 800) 11011, el. p. [email protected], parengė Kauno miesto Vilijampolės, Žaliakalnio, Eigulių, Dainavos ir Petrašiūnų mikrorajonuose esančių šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų planų (5T, 7K, 9K) projektus ir pateikė Energetikos ministerijai tvirtinti. Su Planų projektais galima susipažinti Kauno miesto savivaldybės internetiniame puslapyje: http://www.kaunas.lt/kategorija/svarbi-informacija/

 

 

 

 

 

Atgal