VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Skelbimai

2022.12.29. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 867641155.


Valios išreiškimas - Affidavit

Aš, e s u Vyras, nuosavu vardu © : g e d i m i n a s , esu Generalinis vykdytojas (Principal) ir naudos gavėjas ( Beneficiaras) šitos juridinės fikcijos KNEZIAUSKAS GEDIMINAS.

Dokumente nr.GZS202204, priklausančiam man, © : g e d i m i n u i keičiamas vardas iš „:Gediminas Kneziauskas“ į „Vyras, nuosavu vardu ©

: g e d i m i n a s“.

Aš, e s u Moteris, nuosavu vardu © : m a r i n a , esu Generalinė vykdytoja (Principal) ir naudos gavėja ( Beneficiarė) šitos juridinės fikcijos KNEZIAUSKIENĖ MARINA.

Dokumente nr.GŽSM2201, priklausančiam man, © : m a r i n a i keičiamas vardas iš „:Marina Kneziauskienė“ į „Moteris, nuosavu vardu © : m a r i n a“.

Aš, Vyras, nuosavu vardu © : g e d i m i n a s ir aš, Moteris, nuosavu vardu © : m a r i n a pareiškiam, kad mūsų chronometrijos matavimu 2012 liepos 22 mano gimusioji gyva mergaitė, nuosavu vardu © : a r i a n a yra gyva. Ir chronometrijos matavimu 2020 sausio 19 mano gimusysis gyvas berniukas nuosavu vardu © : a r a s yra gyvas.

Visos teisės saugomos, be žalos mums, mūsų turtui, mūsų nuosavybei ir interesams. UCC 1-308.4.

Nr.520

 


 

Valios išreiškimas – Affidavit

Aš, gyva moteris nuosavu vardu Giedrė iš Kiaulakių giminės p a r e i š k i u, kad esu regnatum ir beneficiarė asmens Giedrė Klintovičienė, 1970.04.15.

Tarp manęs ir Dievo nėra tarpininkų.

Visos teisės saugomos, be žalos man, mano turtui, mano nuosavybei ir interesams. UCC1-308.4

Nr.527

 


Matininkas Mindaugas Dulkė  atlieka  žemės sklypo Vilniaus m.sav. Naujininkų sen., Salininkų Sodų 5-oji g. 38 Nr.0101/0079:1170 kadastrinius matavimus.  Prašome gretimo sklypo  Nr.0101/0079:1084  mirusio Pranciškaus Norvaišos paveldėtojus   2023.01.16 10:00 val. atvykti prie bendros su kaimyninio žemės sklypo ribos. Ribų derinimui.  Dėl informacijos. Kreiptis Mindaugo Dulkės individuali veikla  Kelmijos Sodų 17-oji g.35, Vilnius [email protected] tel. +37067334710.

 


Likviduojamos Uždarosios akcinės bendrovės „GULVĖ“, įmonės kodas 111634366, adresas: Šilutės pl. 115, Klaipėda antspaudą laikyti negaliojančiu.

 


Viešoji įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika rengia pripažinto netinkamu ir toliau naudoti nereikalingo turto pardavimą viešajame prekių aukcione. Aukcione bus parduodami:

              - automobilis SKODA OCTAVIA (po autoįvykio), pagaminimo metai – 2008 m., 1896 cm³, 77 kW, dizelinas, rida – 256524 km, pavarų dėžė – mechaninė, spalva – ruda, techninė apžiūra galioja iki 2023 m. balandžio 26 d., automobilis registruotas VĮ „Regitra“, pradinė pardavimo kaina 500,00 Eur;

              - devyni šaldikliai FRH198A+WMD, pagaminti 2019m., šaldiklio talpa 198 ltr, spalva – balta, energijos sąnaudos – 0,60 kWh/24h, nominali srovė – 0,45 A, pradinė vieno šaldiklio pardavimo kaina 50,00 Eur.

              Tiesioginis automobilio aukcionas vyks 2023 m. sausio 19 d. 10 val., šaldiklių – 2023 m. sausio 19 d. 11 val. poliklinikos salėje (II a. 305 kab.), adresu: A. Jakšto g. 4, Panevėžys.

              Minimalus kainos didinimo intervalas automobiliui – 50 Eur, šaldiklio – 10 Eur.

              Aukciono dalyvių registracija pradedama 2023 m. sausio 16 d. ir baigiama 2022 m. sausio  19 d. 10.00 val. Kontaktinis asmuo automobilio aukcionui – mechanikė Nijolė Tučkienė, A. Jakšto g. 4, Panevėžys, tel. +370 687 29641, el. p. [email protected]., šaldiklių – ūkio reikalų tvarkytoja Violeta Kireilienė, A. Jakšto g. 4, Panevėžys, tel. +370 616 38215, el. p. [email protected]. Asmuo, registruodamasis aukciono dalyviu, nurodo asmens duomenis (vardą, pavardę), adresą ar elektroninio pašto adresą, kuriuo jam būtų pranešama, jeigu jis būtų pripažintas aukciono laimėtoju.

              Parduodamą automobilį ir šaldiklius galima apžiūrėti 2023 m. sauso 16 – 18 dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. adresu A. Jakšto g. 4, Panevėžys.

              Už aukcione įsigytą automobilį ir šaldiklius atsiskaitoma pavedimu į viešosios įstaigos Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos atsiskaitomąją sąskaitą LT944010041200000046 Luminor Bank AB arba grynais pinigais į buhalterijos kasą per 3 darbo dienas nuo įvykusio aukciono dienos.

 


Informacija apie planuojamą statyti vėjo elektrinę. 1. StatytojasUAB Solis Spectrum, (įm. k. 302761480), Lapšių k. 3, Lapšių k., Širvintų r., mob.: +370 655 49977, el.p. [email protected]. 2. Planuojamos elektrinės vieta:Skuodo r. sav., Ylakių sen., Viliotės Užpelkio k., Ąžuolų g. 20, sklypo Un. Nr. 4400-2023-5409, naudojimo paskirtis - kita; būdas: Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos, plotas: 0,2025 ha;3. Numatoma vykdyti veikla – Elektros energijos gamyba, perdavimas ir paskirstymas. 4. Galimi apribojimai: nuo planuojamos elektrinės centro koordinačių 99 m. atstumu atsiras apribojimai dėl Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 9 d. numatytos paskirties pastatų statybos ir (ar) patalpų įrengimo bei teritorijų rekreacijai planavimo. Turite teisę pareikšti prieštaravimą  dėl vėjo elektrinės statybos per 20 darbo dienų  jei jūsų sklype yra pradėtos vykdyti procedūros, susijusios su Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 9 d. nurodytų naujų nurodytos paskirties pastatų statyba, patalpų įrengimu ar teritorijų rekreacijai planavimu.Dėl papildomos informacijos suteikimo galite kreiptis į UAB Solis Spectrum įgaliotą asmenį Simoną Tenienę, tel.: +370 655 49977, adresas Laižuvos g. 24, Mažeikiai.

 


Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 4152/0500:0003) esančio Kairėnų g. 46, Kairėnų k., Mickūnų sen., Vilniaus raj. bendrasavininko T. B. paveldėtojus, kad UAB „Topokada“ matininkas Vincentas Balčiūnas (kvalifikacijos pažymėjimo Nr.: 2M-M-2711) 2023 m. sausio 10 d. 11:00 val., vykdys žemės sklypo (kadastro Nr.: 4152/0500:0034) esančio Kairėnų k., Mickūnų sen., Vilniaus raj. ribų ženklinimo darbus.

Prireikus išsamesnės informacijos, prašome kreiptis į UAB „Topokada“ adresu P. Lukšio g. 7, Vilnius, el.paštu [email protected], arba telefonu +37067855903.

 


Informuojame apie rengiamą Pašilaičių komunalinės zonos detaliojo plano (reg. Nr. T00055382) sprendinių koregavimą sklype Nr. 34 (Justiniškių g. 136, kadastro Nr. 0101/0015:250) inicijavimo pagrindu. Planuojama teritorija, plotas: 1,0000 ha ploto žemės sklypas Justiniškių g. 136, kadastro Nr. 0101/0015:250, Pašilaičių seniūnijoje, Vilniuje. Nagrinėjama platesnė 4,7 ha galimą numatomų sprendinių įtaką patirianti teritorija. Planavimo pagrindas:Vilniaus m. sav. administracijos direktoriaus pavaduotojos 2022-02-21 įsakymas Nr. A30-703/22 „Dėl leidimo koreguoti Pašilaičių komunalinės zonos detaliojo plano sprendinius sklype Nr. 35 (Justiniškių g. 136, kadastro Nr. 0101/0015:250) inicijavimo pagrindu“, planavimo darbų programa, 2022-04-06 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-51/22. Planavimo uždaviniai: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu koreguoti Pašilaičių komunalinės zonos detaliojo plano (registro Nr. T00055382), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2001 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. 324 „Dėl pritarimo Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių tikslinimui ir Pašilaičių komunalinės zonos teritorijos detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“, sprendinius sklype Nr. 34 (Justiniškių g. 136, kadastro Nr. 0101/0015:250) inicijavimo pagrindu: nustatyti daugiabučių gyvenamųjų namų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdą, tvarkymo ir naudojimo režimą ir teritorijos naudojimo reglamentus. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis; pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano (TPDR reg. Nr. T00086338) tekstinį reglamentą Nr. 36 teritorijos daliai taikyti sausaslėnių apsaugos ir tvarkymo reglamentą. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, www.vilnius.lt, tel. 852112000, el. p. [email protected]. Planavimo iniciatorius: UAB „Groupinvest“, į. k. 303445930, Draugystės g. 17-1, 51229 Kaunas, tel. +37064434439, el. p. [email protected]. Projekto rengėjas: UAB „Senojo miesto architektai“, į. k. 125921419, buveinės adresas Maironio g. 11, Vilnius, tel.: 852611115, el. p. [email protected]. Informaciją teikia projekto vadovė Diana Sabaliauskienė, el. p. [email protected], Violeta Miciūtė - Bružienė, el. p. [email protected]. Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: bendra. Suparengtu detaliojo plano sprendinių projektu (vieša ekspozicija) nuo 2023-01-09 iki 2023-01-20 imtinai galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-22-321), planavimo organizatoriaus interneto svetainėje www.vilnius.lt (skiltyse Savivaldybė – Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas)ir projekto rengėjo biure, iš anksto susitarus nurodytais projekto rengėjų kontaktais. Informacija teikiama tel. 852611115, el. p. [email protected], [email protected]. Viešas svarstymas vyks 2023-01-23, 17.00 val. nuotoliniu būdu. Nuoroda į viešo susirinkimo vaizdo transliaciją (ID: 868 4894 8400, slaptažodis: 090268):https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIlc-GhqjMuGtQkgFkervxhjXm6SPInD3lH. Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-22-321) per visą detaliojo plano sprendinių koregavimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.

 

 

 

Atgal