VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Skelbimai

2022.12.17. Skelbimai

Mirus ilgamečiam „Lietuvos aido“ bendradarbiui Juozui Prasauskui, nuoširdžiai užjaučiame  šeimą ir artimuosius.

„Lietuvos aido“ kolektyvas

 


Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.

 


2022-12-23 d., 9.00 val. Vilniaus m. 40-me notaro biure (Linkmenų g. 5, Vilnius) bus skelbiamas Iljos Gerviatovič, mirusio 2022-11-25, testamentas.

 


2022-12-21 d., 8.30 val. Vilniaus m. 40-me notaro biure (Linkmenų g. 5, Vilnius) bus skelbiami Teklios Bardovskos, mirusios 2022-10-13, testamentai.

 


 

VšĮ “Socialinis architektas“ stiprina veiklą inovacijų ir pažangiųjų technologijų srityse

2022 metais VšĮ “Socialinis architektas” įgyvendino LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą „NVO gebėjimų stiprinimas teikiamų paslaugų kokybės gerinimui ir plėtrai į inovacijų ir pažangiųjų technologijų sritis“ Nr. NVOK 04660.

VšĮ „Socialinis architektas“ įstaiga, kurianti ir taikanti inovatyvias veiklas visuomenei, skatinančias inovatyvių socialinių produktų, paslaugų ir technologijų vartojimą. Ypatingą dėmesį įstaiga skiria socialinių paslaugų teikimo technologinių sistemų bei modelių tyrimui ir kūrimui, kurie gali būti pritaikyti negalią turintiems asmenims, mažiau galimybių turinčio jaunimo, vyresnių asmenų poreikiams tenkinti. Inovacijų kūrimas ir diegimas yra neįmanomas be inovatyvios ir kūrybingos žinių visuomenės, todėl VšĮ “Socialinis architektas” taip pat užsiima ir viešinimo veikla, kuri didina NVO ir  visuomenės sąmoningumą apie inovacijas ir pažangiąsias technologijas. Vis dėlto inovacijų supratimas Lietuvoje dar labai miglotas, nemažai žmonių jas supranta tik kaip išskirtinius technologinius produktus ar sprendimus, o inovacijos gali būti netechnologinės, pavyzdžiui, rinkodaros sprendimai, laiku įdiegti pokyčiai ar nauji darbo ar vadybos metodai, vystomas kūrybiškumas, prevenciniai sprendimai.

Projekto metu pasiektas tikslas – pakeltos VšĮ „Socialinis architektas“ darbuotojų ir savanorių kompetencijos, padėsiančios įstaigai užtikrinti NVO bendradarbiavimą su viešuoju ir verslo sektoriais plėtojant NVO paslaugas inovacijų ir pažangiųjų technologijų srityse.

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parama sudarė 18.680 eurų.

 


Dauguma žino, kad gali prisidėti prie saugumo kūrimo savo šalyje ar padėti kitiems, stokojantiems jėgų ir pinigų. Ne vienas ir prisideda, įvairiomis formomis, taip, kaip priimtina, kaip galimybės leidžia ir individualiai ar kartu su kolektyvu.

Valstybės sienos apsaugos tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – VSAT) buvo deleguota atsakomybė dalyvauti pastarųjų metų krizių (Covid-19 pandemija, nelegalių migrantų antplūdis) suvaldymui ir kontrolei. Gyvename globaliame pasaulyje ir nesame vieni, tad partnerystė tik padidina mūsų pajėgumus ir ryžtą. Vidinių resursų paprastai nepakanka, todėl turime būti aktyvūs ir dėkingi už pagalbą ir paramą, kaip ir kiekvienas, kuriam paramos reikia. Nuo 2021 m. kovo 1 dienos VSAT kartu su partneriu Lenkijoje Divizijos generolo Henriko Minkevičiaus vardo Sienos apsaugos Palenkės rinktine įgyvendina projektą „Lietuvos ir Lenkijos valstybių sienų apsaugos tarnybų bendradarbiavimo plėtojimas“. Projektas iš dalies finansuojamas (Interreg V-A) Lietuvos-Lenkijos bendradarbiavimo Programos lėšomis, projekto Nr. LT –PL–5R–400. Projekto metu abi institucijos įsigijo specializuotą įrangą, skirtą vidaus sienų saugumui užtikrinti žemyninėje teritorijoje (mikroautobusas su specialia įranga, dokumentų tikrinimo įranga, pareigūnų apsaugos priemonės ir kt.) bei sienų stebėjimui iš oro. Projekto tikslas - stiprinti Lietuvos ir Lenkijos valstybių sienų apsaugos tarnybų gebėjimus kartu reaguoti į krizines situacijas pasienio regione. Projekto įgyvenimo terminas nuo 2021 m. kovo 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d. Projekto biudžetas -  991733,78 Eur.

Manome, kad didžiausia investicija yra į žmones, tad projekto metu buvo vykdomi bendri Lietuvos ir Lenkijos pasieniečių mokymai, skirti pareigūnų taktinių gebėjimų ugdymui. Tokie mokymai ženkliai prisidėjo prie Lietuvos ir Lenkijos pareigūnų pasirengimo bendrai veikti ekstremalių situacijų metu ir taip užtikrinti visuomenės saugumą pasienio regione. Tokie bendri projektai ir mokymai padeda ne tik tobulinti veiksmų koordinavimą, bet ir užtikrina betarpišką bendravimą, pasitikėjimo didinimą tarp skirtingų šalių tarnybų.

Projekto rezultatai aptarti baigiamosios konferencijos metu Suvalkuose 2022 m. gruodžio 15-16 d. Susitikimo metu aptarti ir tolimesni partnerių projektai, skirti visuomenės saugumo didinimui jau geopolitinių grėsmių atveju.

Daugiau apie VSAT aktyvią veiklą prisidėti prie visuomenės saugumo užtikrinimo skaitykite http://www.pasienis.lt.

 


 

            Aš, gyva moteris nuosavu vardu©:birutė, Jono dukra iš Benečių giminės p a r e i š k i u, kad esu  asmens KUNDROTIENĖ BIRUTĖ  beneficiaras ir generalinis vykdytojas (lot. Regnatum-R.)

 

                                                  VALIOS IŠREIŠKIMAS

                        APIE SAVARANKIŠKĄ IDENTIFIKACIJĄ IR APSISPRENDIMĄ

Aš - Žmogus, gyva moteris, nuosavu vardu © :birutė iš Benečių giminės, Jono dukra.

Gimimo (metai, mėnuo, diena): 1958 balandžio 22 diena.

Teisinis (Legalus) statusas: gyvas  Žmogus Suverenas.

Šis valios išreiškimas galioja bet kurioje teritorijoje ir būtinai naudojamas kaip

Dokumentas, remiantis į Dieviškąją teisę, prigimtines, tarptautines, eksteritorines ir kitas teises, be žalos

teisių turėtojai, visos teisės apsaugotos UCC 1-308.4

Visos teisės saugomos teritorinių įstatymų ir tarptautinės teisės.

Šio dokumento atstovui teikti palaikymą ir visokeriopą paramą.

Dokumentas parengtas Nr. GMB-20221211

Pasirašymo (metai, mėnuo, diena): 2022 gruodžio 11 diena.

Pretenzijas priimu vieno mėnesio laikotarpyje nuo paskelbimo dienos.

Pasilieku sau teisę bet kada pakeisti ir papildyti Valios išreiškimą. Faktų nepaneigus,

jie tampa tiesa VISAM LAIKUI, remiantis prieštaravimų ir paneigimų nebuvimu.

El. paštas: birutek@live.com

Nr.516

 


Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr.: 4184:1010/0041) esančio Geologų g. 51, Mikališkių k., Vilniaus raj. savininkę E. T. Arba jos įgaliotus asmenis, ir žemės sklypo (kadastro Nr.: 4184/1010:40)  esančio Geologų g. 53, Mikališkių k., Vilniaus raj. savininkę D. V. Arba jos įgaliotus asmenis, kad UAB „Topokada“ matininkas Vincentas Balčiūnas (kvalifikacijos pažymėjimo Nr.: 2M-M-2711) 2021 m. gruodžio 27 d. 9:00val., vykdys žemės sklypų (kadastro Nr.: 4184:1010/0040, 4184:1010/0041) esančių Geologų g. 51 ir 53, Mikališkių k., Vilniaus raj. ribų ženklinimo darbus.

Prireikus išsamesnės informacijos, prašome kreiptis į UAB „Topokada“ adresu P. Lukšio g. 7, Vilnius, el.paštu [email protected], arba telefonu +37067855903.

 


AB „Kauno energija“, Raudondvario pl. 84, LT-47179 Kaunas, tel. (8 800) 11011, el. p. [email protected], parengė Kauno miesto Petrašiūnų, Dainavos, Eigulių, Žaliakalnio mikrorajonuose esančių šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų plano (1T) projektą ir pateikė Energetikos ministerijai tvirtinti. Su Plano projektu galima susipažinti Kauno miesto savivaldybės internetiniame puslapyje:  http://www.kaunas.lt/kategorija/svarbi-informacija/

AB „Kauno energija“, Raudondvario pl. 84, LT-47179 Kaunas, tel. (8 800) 11011, el. p. [email protected], parengė Kauno miesto Vilijampolės, Žaliakalnio, Eigulių, Dainavos ir Petrašiūnų mikrorajonuose esančių šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų plano (8K) projektą ir pateikė Energetikos ministerijai tvirtinti. Su Plano projektu galima susipažinti Kauno miesto savivaldybės internetiniame puslapyje: http://www.kaunas.lt/kategorija/svarbi-informacija/

 


2022-12-23 d., 9.00 val. Vilniaus m. 40-me notaro biure (Linkmenų g. 5, Vilnius) bus skelbiamas Irenos Jevsikovos, mirusios 2022-10-16, testamentas.

 

 

 

Atgal