VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

2022.12.10.Skelbimai

Valios išreiškimas – Affidavit

Aš, gyva moteris nuosavu vardu Giedrė iš Kiaulakių giminės p a r e i š k i u, kad esu regnatum ir beneficiarė asmens Giedrė Klintovičienė, 1970.04.15.

Tarp manęs ir Dievo nėra tarpininkų.

Visos teisės saugomos, be žalos man, mano turtui, mano nuosavybei ir interesams. UCC1-308.4

Nr.491

 


Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.

 


Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla, įmonės kodas 111966952, T. Kosciuškos g. 11, Vilnius, viešo konkurso būdu trejų metų laikotarpiui neformaliam vaikų ugdymui (laisvu nuo pamokų metu), išnuomoja Mokyklos (unikalus numeris1096-0035-0016) negyvenamas patalpas – sporto salę (151,59 m2) su persirengimo kambariais ir dalimi bendro naudojimo patalpų, bendras plotas – 238,22 m2. Pradinis nuompinigių dydis dirbant 1 valandą, 5 kartus per savaitę – 259,63 Eur. Konkurso dalyviai registruojami 2022-12-14 nuo 9:00 val. iki 12.00 val, adresu: T. Kosciuškos g. 11 Vilnius, 023 kab., atsakingas asmuo – direktoriaus pavaduotojas administracijos ir ūkio reikalams Linas Donela, tel.: +37067930679, el. p.: [email protected]. Konkurso dalyvio pradinis įnašas – lygus 3 mėnesių pradinio turto nuompinigių dydžio sumai (778,89 Eur), turi būti sumokamas mokyklos kasoje prieš atvykstant registruotis konkurso dalyviu. Nuomojamas patalpas galima apžiūrėti 2022 m. gruodžio 12, 13  dienomis. nuo 10.00 val. iki 12.00 val.. Turto nuomos komisijos posėdis įvyks 2022 m. gruodžio 15 d. 10.00 val. , 023 kab., T.Kosčiuškos g. 11, LT-01110 Vilnius.

 


2022-12-12 d., 10.00 val. Vilniaus m. 40-me notaro biure (Linkmenų g. 5, Vilnius) bus skelbiamas Janinos Gulbickienės, mirusios 2022-09-09, testamentas.

 


Informacija apie planuojamą statyti vėjo elektrinę.1. StatytojasUAB “Sensita”, (įm. k. 305694866), Laižuvos g. 24, Mažeikiai, mob.: +370 655 49977, el.p. [email protected]. 2. Planuojamos elektrinės vieta:Telšių r. sav., Degaičių sen., Skurvydiškės k. 7A, sklypo Un. Nr. 4400-5821-1973, naudojimo paskirtis - kita; būdas: Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos, plotas: 0,2000 ha;3. Numatoma vykdyti veikla – Elektros energijos gamyba, perdavimas ir paskirstymas. 4. Galimi apribojimai: nuo planuojamos elektrinės centro koordinačių 99 m. atstumu atsiras apribojimai dėl Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 9 d. numatytos paskirties pastatų statybos ir (ar) patalpų įrengimo bei teritorijų rekreacijai planavimo. Turite teisę pareikšti prieštaravimą  dėl vėjo elektrinės statybos per 20 darbo dienų  jei jūsų sklypuose yra pradėtos vykdyti procedūros, susijusios su Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 9 d. nurodytų naujų nurodytos paskirties pastatų statyba, patalpų įrengimu ar teritorijų rekreacijai planavimu.Dėl papildomos informacijos suteikimo galite kreiptis į UAB “Sensita” įgaliotą asmenį Simoną Tenienę, tel.: +370 655 49977, adresas Laižuvos g. 24, Mažeikiai.

 


Informuojame, kad 2022m. gruodžio 20 d. nuo 11 val. bus atliekamas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 4114/0100:451), esančio Vilniaus r. sav. Sužionių sen. Troškūnų k. ribų ženklinimas. Kviečiami gretimo sklypo (kadastrinis Nr. 4114/0100:61), esančio Vilniaus r. sav. Sužionių sen. Pasadninkų k. suinteresuoti asmenys dalyvauti žemės sklypo (kadastrinis Nr. 4114/0100:451) ribų ženklinime. 2022m. gruodžio 20 d. nuo 12 val. bus atliekamas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 4187/0100:47), esančio Vilniaus r. sav. Sužionių sen. Pasadininkų k. ribų ženklinimas. Kviečiami gretimo sklypo (kadastrinis Nr. 4187/0100:65), esančio Vilniaus r. sav. Sužionių sen. Troškūnų k. suinteresuoti asmenys dalyvauti žemės sklypo (kadastrinis Nr. 4187/0100:47) ribų ženklinime. 2022m. gruodžio 21 d. nuo 11 val. bus atliekamas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 4187/0400:20), esančio Vilniaus r. sav. Sužionių sen. Našiūnų k. ribų ženklinimas. Kviečiami gretimo sklypo (kadastrinis Nr. 4187/0400:236), esančio Vilniaus r. sav. Sužionių sen. Našiūnų k. suinteresuoti asmenys dalyvauti žemės sklypo (kadastrinis Nr. 4187/0400:20) ribų ženklinime.

Darbus atliks G.Marcišausko IĮ "G.M.", Linkmenų g. 50-306,Vilnius, tel. 865089002, [email protected]

 


Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 4170/1806:207), esančio Rasos 8-oji g. 6, Purnuškių k., Riešės sen., Vilniaus raj. savininkus, paveldėtojus ar jų įgaliotus asmenis, kad UAB „Topokada“ matininkas Vincentas Balčiūnas (kvalifikacijos pažymėjimo Nr.: 2M-M-2711) 2022 m. gruodžio 20 d. 10:00val., vykdys žemės sklypų (kadastro Nr. 4170/1806:206), esančio Rasos 8-oji g. 4, Purnuškių k., Riešės sen., Vilniaus raj. ribų ženklinimo darbus.

Prireikus išsamesnės informacijos, prašome kreiptis į UAB „Topokada“ adresu P. Lukšio g. 7, Vilnius, el.paštu [email protected], arba telefonu +37067855903.

 


Informuojame, kad pradedamas rengti apie 6 ha teritorijos tarp Bajorų kelio, Skersinės gatvės ir valstybinio miško Verkių seniūnijoje detalusis planas inicijavimo sutarties pagrindu. Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Apie 6 ha teritorijos tarp Bajorų kelio, Skersinės gatvės ir valstybinio miško Verkių seniūnijoje detalusis planas (TPD Nr. K-VT-13-22-742). Planuojamos teritorijos aprašymas: Skersinės g. 56 (kadastro Nr. 0101/0004:1147) 0,6 ha, Skersinės g. 58 (kadastro Nr. 0101/0004:1459) 0,3044 ha, Skersinės g. 60 (kadastro Nr. 0101/0004:1466) 0,4032 ha, sklypas (kadastro Nr. 0101/0004:419) 1,4555 ha, sklypas (kadastro Nr. 0101/0004:416) 1ha, valstybinės žemės plotai. Visa planuojama teritorija apie 5,83 ha. Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2022-08-01 įsakymas „Dėl leidimo rengti apie 6 ha teritorijos tarp Bajorų kelio, Skersinės gatvės ir valstybinio miško Verkių seniūnijoje detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu“ Nr. A30-3159-22, šiuo įsakymu patvirtinta planavimo darbų programa, Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis 2022-08-03 Nr. A615-170/22. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt. Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo. Teritorijų planavimo dokumento rengėjas:„Quinary urbana“ MB, P. Žadeikos g. 12-14, LT-06320 Vilnius, tel. (+370) 611 16985, el. p. [email protected]. Projekto vadovė Lina Panavaitė. Teritorijų planavimo rūšis ir lygmuo: kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas, vietovės lygmens.  Planavimo tikslai ir uždaviniai: suformuoti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės naudojimo būdo sklypus, numatyti reikalingą inžinerinę infrastruktūrą, padalinti ir suformuoti žemės sklypus, tarp jų valstybinės žemės sklypus nuosavybės teisei į žemę atkurti bei prijungti įsiterpusius valstybinės žemės plotus, suformuoti žemės sklypą gyvenamajam pastatui adresu Skersinės g. 54, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais. Pagal bendrąjį planą planuojama teritorija patenka į BAJ-11-7 (Mažo užstatymo intensyvumo) ir BAJ-11-8 (Miškų ir miškingų teritorijų) funkcines zonas. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): neatliekamas. Tyrimai ir galimybių studijos: neatliekamos. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas. Detaliojo plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis. Detaliojo plano koncepcijos rengimas: nerengiama. Sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas: nereikalingas. Pasiūlymų teikimas: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu planavimo organizatoriui (šiame skelbime nurodytu adresu) ir/ar LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. Visa informacija apie projekto rengimo eigą skelbiama internetiniuose tinklapiuose: http://www.vilnius.lt; http://www.tpdris.lt(TPD Nr. K-VT-13-22-742).

 


Informuoju, kad 2022-12-21 11:00val.bus atliekami žemės  sklypo (kadastrinis Nr. 4196/0200:0031), esančio Gaveikių k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav., kadastriniai matavimai. Kviečiu gretimo žemės sklypo (kadastrinis Nr.4196/0200:0223) savininką dalyvauti bendros žemės sklypų ribos ženklinime vietovėje. Matavimus atliks matininkas Vaclovas Velička.

Dėl informacijos kreiptis: Vaclovo Veličkos individuali veikla, Kalvelių 23-1, Marijampolio sen., Vilniaus r.sav., tel.+370 698 18990, el.p. [email protected]

 


Šių metų gruodžio mėn. 20 d. 11:00 val. bus atliekami 
Vilniaus m., V.Krėvės g.1  žemės sklypo Kad Nr.  0101/0051:74 kadastriniai matavimai. Kviečiame dalyvauti Simoną Lukošių ir Mindaugą Lukošių. UAB “Geodezinis planas”, tel.860165269[email protected].

 


2022-12-15 d., 9.00 val. Vilniaus m. 40-me notaro biure (Linkmenų g. 5, Vilnius) bus skelbiamas Stanislovo Vitosio, mirusio 2022-10-28, testamentas.

 


Informuojame SB „Obelėlė“ pirmininką bei gretimų sklypų savininkus, kad UAB „NTVALDA“ matininkas Laimonas Karvelis (kvalifikacijos pažymėjimo Nr.2M-M-383) 2022-12-21 13val. vykdys žemės sklypo (kadastro Nr. 4184/0941:0182), esančio Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Mikališkių k., Obelėlės g. 8, ribų ženklinimo darbus. Prireikus išsamesnės informacijos, prašom kreiptis į UAB „NTVALDA“ adresu Daugėliškio g.32, Vilnius, el. paštu [email protected] arba telefonu 867196775.

 


ŽEMĖS SKLYPŲ VASARVIETĖS G. 47 IR VASARVIETĖS G. 49, KAUNE, DETALIOJO PLANO KOREGAVIMAS TECHNINIO PROJEKTO RENGIMO METU

INFORMUOJAME, APIE PARENGTĄ ŽEMĖS SKLYPŲ VASARVIETĖS G. 47 IR VASARVIETĖS G. 49 KAUNE DETALIOJO PLANO (REGISTRO NR. T00021327) KOREGAVIMĄ SKLYPE (KADASTRO NR. 1901/0049:172) VASARVIDŽIO G. 2 (DETALIAJAME PLANE SKLYPAS NR. 2, BUVĘS ADRESAS VASARVIETĖS G. 49), KEIČIANT STATINIŲ STATYBOS ZONĄ IR RIBĄ IR GALIMYBĘ SUSIPAŽINTI SU SPRENDINIAIS

Koreguojamas dokumentas:Žemės sklypų Vasarvietės g. 47 ir Vasarvietės g. 49 Kaune detalusis planas (registro Nr. T00021327).

Detaliojo plano koregavimo organizatorius– Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės al. 96, Kaunas, el.p.: www.kaunas.lt, tel. (8 37) 42 44 22.

Planavimo iniciatorius– žemės sklypo Vasarvidžio g. 2 Kaune (kadastro Nr. 1901/0049:172) savininkai, fiziniai asmenys.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas:UAB "RV architektų studija", įmonės kodas 300538856, Pamėnkalnio g. 28-2, 01114 Vilnius, projekto vadovas Vaidas Šeibokas tel. +37069813100, el. paštas: [email protected]

Detaliojo plano koregavimo tikslas– pakeisti žemės sklypų Vasarvietės g. 47 ir Vasarvietės g. 49, Kaune, detaliajame plane (registro Nr. T00021327), nustatytą statinių statybos zoną, statybos ribą.

Detaliojo plano koregavimas rengiamas LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 9 dalyje ir Kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318 p. numatyta tvarka. Visuomenė apie parengtą detaliojo plano koregavimo projektą supažindinama supaprastinta tvarka.

Susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais nuo 2022-12-19 iki 2023-01-05galima LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt; interneto svetainėje www.kaunas.lt; Eigulių seniūnijoje, adresu P. Plechavičiaus g. 9A, Kaune.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui ar rengėjui raštu iki detaliojo plano sprendinių viešinimo pabaigos.

 


Pradedamas rengti apie 1,45 ha teritorijos tarp Pakluonės ir Pabėčių gatvių detalusis planas inicijavimo sutarties pagrindu

Planavimo pagrindas:  2022-10-31  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas Nr. A30-4092/22 „ Dėl leidimo rengti apie 1,45 ha teritorijos tarp Pakluonės ir Pabėčių gatvių detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu“, 2022-11-08 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-230/22

Planavimo tikslai: padalyti žemėssklypą(kadastroNr.0101/0167:1458)įtrissklypus,planuojamojeteritorijojenustatytiteritorijosnaudojimoreglamentą vadovaujantisVilniausmiestosavivaldybėsteritorijosbendruojuplanu

Planavimo organizatorius:  Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel.: (8 5) 211 2000, el. paštas: [email protected]

Projekto rengėjas: PV Jurgita Žostautienė (kv. atest. A156), LT-10150 Vilnius, Laurų Sodų 9-oji g. 9, tel.: 8 686 47260, el. paštas: [email protected]

 Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu:  apie galimybę susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuojama papildomai

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti: planavimo organizatoriui ir rengėjui raštu, ar Lietuvos respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, Nr. K-VT-13-22-1032)per visą detaliojo plano sprendinių rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.

 


2022-12-15 d., 9.30 val. Vilniaus m. 40-me notaro biure (Linkmenų g. 5, Vilnius) bus skelbiamas Gonoratos Orlovskajos, mirusios 2022-11-29, testamentas.

 

Atgal