VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Skelbimai

2022.11.19. Skelbimai

Valios išreiškimas – Affidavit

Aš, gyva moteris nuosavu vardu audronė iš Rancų giminės 

p a r e i š k i u, kad esu regnatum ir beneficiarė asmens - AUDRONĖ  RANCĖ, 1958.07.20.

Tarp manęs ir Dievo nėra tarpininkų

Visos teisės saugomos, be žalos man, mano turtui, mano nuosavybei ir interesams. UCC 1-308.4

(Dokumentas Nr. GŽA00002) 

Nr.445


 

Valios išreiškimas – Affidavit

Aš, gyva moteris nuosavu vardu delita iš Rancų giminės 

p a r e i š k i u, kad esu regnatum ir beneficiarė asmens - DELITA  RANCĖ, 1981.06.07.

Tarp manęs ir Dievo nėra tarpininkų.

Visos teisės saugomos. Be žalos man, mano turtui, mano nuosavybei ir interesams. UCC 1-308.4

Dokumentas Nr. GMD-00001 

Nr.446

 


Informuojame, kad yra parengtas Ažulaukės kaimo kvartalo, esančio Vilniaus r. sav., Riešės sen., Gamtos g., detalusis planas. Planavimo pagrindai: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-07-22 sprendimas dėl TPD rengimo pradžios ir planavimo tikslų Nr. KADI-1650. Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilnius, www.vrsa.lt Detaliojo plano rengėjas: UAB „Poliplan“, A. Juozapavičiaus g. 11-301, Vilnius, tel. +37067543255, el. p.: [email protected] Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2022-11-21 iki 2022-12-05 (imtinai) Planavimo organizatoriaus buveinėje Rinktinės g. 50, Vilnius; Riešės seniūnijos skelbimų lentoje Sporto g. 3, Riešės k.,  Vilniaus r.; Planavimo organizatoriaus  interneto svetainėje www.vrsa.lt; LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-41-22-650; Detaliojo plano viešas svarstymas vyks 2022-12-05, 16:30 val. nuotoliniu būdu, nuoroda: https://us05web.zoom.us/j/89900308491?pwd=RFhjS05naUh5blpSd1J6bTFrOXB5Zz09

 


 

Parduodamas 318 840,58 Eur. debitorinis reikalavimas į fizinį asmenį. Dėl platesnės informacijos kreiptis į bankroto administratorių tel. Nr. 869623767 arba el. paštu [email protected].  

 


 

 

Parduodamas 4199857,49 Eur. vertės debitorinis reikalavimas į UAB "Piliuona" (į.k. 122652732). Dėl platesnės informacijos kreiptis į bankroto administratorių tel. Nr. 868678088 arba el. paštu [email protected]

 


SKELBIAMI KONKURSAI EITI MOKSLO DARBUOTOJŲ PAREIGAS

NACIONALINIO VĖŽIO INSTITUTO PADALINIUOSE:

 

1. Klinikinės onkologijos laboratorijoje– vyriausiojo mokslo darbuotojo (vedėjo) (1,0 et.).

[*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai:ne trumpesnė kaip 5-ių metų darbo patirtis organizuojant ir vykdant klinikinius ir biomedicininius vėžio tyrimus bei vadovaujamo MTEP darbo patirtis ir darbo su studentais bei rezidentais patirtis. Taip pat, reikalingi biomedicininių ir klinikinių tyrimų įgūdžiai ir žinios bei kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai]

Pareiginės algos koeficientas–14,34

 

2. Imunologijos laboratorijoje– vyriausiojo mokslo darbuotojo (vedėjo) (1,0 et.).

[*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai:ne trumpesnė kaip 5-ių metų darbo patirtis organizuojant ir vykdant tyrimus vėžio imunologijos srityje bei vadovaujamo MTEP darbo ir darbo su visų lygių studentais patirtis. Taip pat, reikalingos biomedicininių ir eksperimentinių gyvūnų tyrimų etikos žinios ir kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai; priešvėžinių pažangios terapijos vaistinių preparatų gamybos principų ir Geros gamybos praktikos reikalavimų išmanymas]

Pareiginės algos koeficientas–14,34

 

3. Klinikinės onkologijos laboratorijoje – vyriausiojo mokslo darbuotojo (0,25 et.).

[*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: ne trumpesnė kaip 5-ių metų mokslo tiriamojo darbo patirtis onkourologijos srityje]

Pareiginės algos koeficientas–3,59

 

3. Vėžio epidemiologijos laboratorijoje – jaunesniojo mokslo darbuotojo (0,25 et.).

[*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: mokslo tiriamojo darbo planavimo, organizavimo ir duomenų analizės metodų žinios, darbo patirtis vykdant mokslinius tyrimus]

Pareiginės algos koeficientas–2,33

4. Genetinės diagnostikos laboratorijoje – mokslo darbuotojo (0,5 et.).

[*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai:ne trumpesnė kaip 3-jų metų darbo patirtis genetinės vėžio diagnostikos ir epigenomikos srityje, taikant visuminius genų raiškos ir kiekybinio PGR metodus]

 

Pareiginės algos koeficientas–4,96

Reikalavimai pretendentams:

  1. Atitikti Nacionalinio vėžio instituto Mokslo tarybos 2021 m. rugpjūčio 31 d. nutarimu Nr. A37-7 patvirtinto Mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašoTA1 P18

mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinius reikalavimus.

  1. *Būti kompetentingiems eksperimentinės onkologijos srityje (papildomi kvalifikaciniai reikalavimai įvardinti prie pareigybės),

 

Pretendentai ketinantys dalyvauti konkurse privalo pateikti:

1. prašymą dalyvauti konkurse direktoriaus vardu;
2. asmens tapatybę įrodančio dokumento kopiją;
3. išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją liudijančių dokumentų (aukštojo mokslo diplomas, mokslinio laipsnio diplomas, licencijos ir sertifikatai ir kt.) kopijas;
4. gyvenimo aprašymą, kuriame laisva forma nurodoma mokslinė ir praktinė veikla, įgūdžiai ir dalykinės savybės (pvz., mokėjimas naudotis kompiuteriu, užsienio kalbų mokėjimas, atitinkamos srities kvalifikacijos kėlimas ir pan.);
5. išsamų mokslinių straipsnių, monografijų ir kitų mokslinių darbų sąrašą ir šių darbų – titulinio (1-ojo) lapo  kopijas;
6. ataskaitą apie kvalifikacijos kėlimą (už pastaruosius 5 metus).

 

Dokumentus pateikti iki 2023 m. vasario 10 d.

į Personalo ir teisės skyrių (kab. Nr. A10),

adresu Nacionalinis vėžio institutas, Santariškių g. 1. Vilnius

 

Pasiteiravimui: tel.: (8 5) 2190 911; el. paštas: [email protected]

 


Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0069:0101), esančio Riovonių g. 95, Vilniaus m. bendrasavininką A. V. ar jo įgaliotus asmenis; žemės sklypo (kadastro Nr. 4167/0500:0288), esančio Papiškių k., Pagirių sen., Vilniaus raj. bendrasavininkę I. T. ar jos įgaliotus asmenis, kad UAB „Topokada“ matininkas Vincentas Balčiūnas (kvalifikacijos pažymėjimo Nr.: 2M-M-2711) 2022 m. lapkričio 28 d. 09:00 val. vykdys žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0069:0052), esančio Riovonių g. 91, Vilniaus m. ribų ženklinimo darbus; 2022 m. lapkričio 28 d. 12 val. vykdys žemės sklypo (kadastro Nr. 4167/0500:0313), esančio Papiškių k., Pagirių sen., Vilniaus raj. ribų ženklinimo darbus.

Prireikus išsamesnės informacijos, prašome kreiptis į UAB „Topokada“ adresu P. Lukšio g. 7, Vilnius, el. paštu [email protected], arba telefonu +37067855903.

 


INFORMACIJA  APIE PARENGTĄ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITĄ

1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) organizatorius: UAB „Dvaro žuvys“, įm. k. 174369828, Žeimio k., Kriūkų sen., LT-71207 Šakių r. sav. mob.: (8 699) 45468, [email protected]. 2. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (toliau - PVSV) ataskaitos rengėjas:UAB „Ekosistema“, įm. k. 140016636, Taikos pr. 119, Klaipėda. tel.: (8 46) 430 463, faks.: (8 46) 430 469, [email protected]. 3. PŪV pavadinimas, vieta: žuvų perdirbimas ir konservavimas; Lankų g. 12, Alytus. 4. Trumpas PŪV aprašymas: Numatoma perdirbti iki 4,9 t/dieną ir 1789 t/m. šaldytos žuvies. Gamybos metu žuvis bus brandinama, sūdoma ir kepama. Paruošta produkcija bus pakuojama į įvairias pakuotes ir išvežama užsakovui. Nuo žuvies kepimo zonų nutrauktas oras prieš išleidimą į aplinką bus valomas filtruose su aktyvuotos anglies užpildu. Atliekamas vertinimas dėl poveikio visuomenės sveikatai, formuojama sanitarinės apsaugos zona. 5. Viešai PVSV ataskaita eksponuojama: 1) Alytaus miesto savivaldybės administracinėse patalpose (Rotušės a. 4, Alytus); 2) UAB „Ekosistema“ (Taikos pr.119, Klaipėda). Susipažinti su ja galima darbo dienomis nuo 2022-11-22 iki 2022-12-06 imtinai; I-V: 08-12 ir 13-15 val. 3) PVSV ataskaitos santrauka skelbiama interneto svetainėje: http://www.ekosistema.lt/. 6. Viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimasįvyks 2022-12-06, 17 val. Alytaus miesto savivaldybės administracinėse patalpose ( Rotušės a. 4, Alytus; 201 kab.). 7. Visuomenė pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais gali teikti iki viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo: asmeniškai ir registruotu laišku - UAB „Ekosistema“, adresu Taikos pr.119, Klaipėda; arba el. paštu: [email protected]. 8. Sprendimą dėl PŪV galimybių priima Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, Kalvarijų g. 153, Vilnius, tel.: (8 5) 212 4098, [email protected].

 


UAB ,,Verkių būstas” kviečia teikti pasiūlymą daugiabučio namo Mokyklos g. 3 1A5p, Vilnius, pagrindinės namo laiptinės remonto darbams atlikti konkurso  būdu.

Išsamiau: www.verkiubustas.com/veikla/konkursai/

 


UAB „Šilėja“ kviečia bendroves teikti pasiūlymus UAB" Šilėja" administruojamų daugiabučių gyvenamųjų Šeškinės g. 9, Gelvonų g. 28, Vilniuje laiptinių remontui. Smulkesnę informaciją galite gauti [email protected].

 


 

Parduodamas bankrutuojančios įmonės automobilis: KIA Sorento. Dėl platesnės informacijos kreiptis į bankroto administratorių tel. Nr. 865568088 arba el. paštu [email protected].

 


Informuojame žemės sklypo (kad. Nr. 0101/0162:356), esančio I. Masalskio g. 54,  Vilniaus m. sav., E. P. savininkę, kad 2022-11-30 09:00 vykdys žemės sklypo (proj. Nr. 881) ribų ženklinimo darbus UAB „Lukieva“ matininkė G. Indrulėnaitė (Nr. 2M-M-570). Prireikus išsamesnės informacijos, prašom kreiptis į UAB „Lukieva“ adresu P. Žadeikos 1B, Vilnius, el. paštu [email protected] arba tel. 860005575.

 


Informuojame,  kad  2022-11-30 nuo 12.00 val. bus atliekami žemės sklypo Nr. 1284, esančio Kryžkelio k., Rukainių sen., Vilniaus r. sav.  kadastriniai matavimai.  Kviečiame gretimo sklypo Nr. 4180/0200:446 bendrasavininkų V. R., P. G., Z. G., K. Š. paveldėtojus dalyvauti  žemės sklypo ribų ženklinime vietovėje.

Informuojame,  kad  2022-12-02 nuo 10.00 val. bus atliekami žemės sklypo Nr. 4196/0400:85, esančio Žemaitėlių vs., Paberžės sen., Vilniaus r. sav.  kadastriniai matavimai.  Kviečiame gretimo sklypo Nr. 4196/0400:202 savininką A. K.  dalyvauti  žemės sklypo ribų ženklinime vietovėje.

Matavimus atliks Laimono Grikšo ind. veikla:  Dvaro g. 42, Miškinių k., Riešės sen., Vilniaus r. sav., tel.(8-672)13381, el.p. [email protected].

 


2022-12-02 d., 9.00 val. Vilniaus m. 40-me notaro biure (Linkmenų g. 5, Vilnius) bus skelbiamas Aleksandros Martinėnienės, mirusios 2022-08-22, testamentas.

Atgal