VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Skelbimai

2022.11.05. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.


MB „Artikada“ atliks žemės sklypo kad. Nr. 4144/0600:34, esančio Vilniaus r. sav., Lavoriškių sen., Petruliškių k.,kuris ribojasi susklypais kad. Nr. 4144/0600:35, 4144/0600:379, kadastrinius matavimus. Matavimai vyks  2022 m. lapkričio 19 dieną 12:20-12:50.

Prašome atsiliepti minėtų žemės sklypų suinteresuotus asmenis. Nesikreipus darbai bus tęsiami. Kreiptis per 30 dienų nuo matavimų datos. Tel. Nr. 8-60539642.


Šiaulių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija skelbia viešą aukcioną ir parduoda:

Mazda 6, 2005 m., benzinas, pradinė pardavimo kaina ― 549 Eur;

Hyundai Sonata, 2006 m., benzinas, pradinė pardavimo kaina ― 960 Eur.

Išsamesnė informacija pateikiama Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainėje https://www.vmi.lt/evmi/aukcionai-/e-parduotuve


Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 4154/1002:23), esančio Vaivos 1-oji g. 12, Akmeniškių k., Marijampolio sen., Vilniaus r.sav., paveldėtojus, kad IĮ“Matavimų TRasa“ matininkas Tomas Kazelskas (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-1797) 2022-11-17  1100val. vykdys žemės sklypo, (kadastro Nr. 4154/1002:24), esančio Vaivos 1-oji g. 10, Akmeniškių k., Marijampolio sen., Vilniaus r.sav. ribų ženklinimo darbus.      

Prireikus išsamesnės informacijos, prašom kreiptis į IĮ“Matavimų TRasa“ adresu Laisvės pr. 58-410, Vilnius, el. paštu [email protected] arba telefonu 865594414.


RŪTAI BARONIENEI, gyvenančiai Anykščių r. sav. Svėdasų sen. Butėnų k. Elnio g. 10, ir PETRUI BARONUI, gyvenančiam Šiaulių m. sav. Šiaulių m. Dvaro g. 92A, dėl nekilnojamojo turto pardavimo:

“Informuojame, kad Jums nuosavybės teise priklausančio Žemės sklypo, esančio Anykščių r. sav. Svėdasų sen. Grikiapelių k. Grikiapelių g. 36, bendraturtis parduoda jam priklausančias 7823/87882 dalis Žemės sklypo, esančio Anykščių r. sav. Svėdasų sen. Grikiapelių k. Grikiapelių g. 36. Žemės sklypo dalis yra parduodama kartu su statiniais, esančiais Anykščių r. sav. Svėdasų sen. Grikiapelių k. Grikiapelių g. 36. Žemės sklypo dalies ir statinių, esančių Žemės sklype pardavimo kaina yra 30 000 Eur (trisdešimt tūkstančių Eur).

Prašome Jus ne vėliau kaip per 14 d. nuo šio pareiškimo gavimo dienos informuoti, ar sutinkate pasinaudoti pirmumo teise ir įsigyti parduodamą turtą. Apie ketinamą pirkti turtą prašau pranešti ir siųsti pranešimą notarei Dalijai Rinkevičienei, Klaipėdos miesto 14 – asis notaro biuras, Danės g. 23, LT-92111 Klaipėda.


Parduodamas 318 840,58 Eur. debitorinis reikalavimas į fizinį asmenį. Dėl platesnės informacijos kreiptis į bankroto administratorių tel. Nr. 869623767 arba el. paštu [email protected].  

 


 

Parduodamas 4199857,49 Eur. vertės debitorinis reikalavimas į UAB "Piliuona" (į.k. 122652732). Dėl platesnės informacijos kreiptis į bankroto administratorių tel. Nr. 868678088 arba el. paštu [email protected]

 


Informuojame apie rengiamą sklypo (kadastro Nr. 0101/0164:35) prie Galvės pl. ir Veisiejų g. detalųjį planą inicijavimo pagrindu ir Planavimo organizatoriaus 2022-09-08 priimtą galutinį sprendimą nerengti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo. Planuojama teritorija, plotas:11,8012 ha ploto žemės ūkio paskirties sklypas, kadastro Nr. 0101/0164:35, prie Galvės pl. ir Veisiejų g., Panerių seniūnijoje, Vilniuje. Detaliojo plano rengimo pagrindas:Vilniaus m. sav. administracijos direktoriaus pavaduotojos 2022-04-28 įsakymas Nr. A30-1741/22 „Dėl leidimo inicijuoti sklypo (kadastro Nr. 0101/0164:35) prie Galvės ir Veisiejų gatvių detaliojo plano rengimą“, planavimo darbų programa, 2022-05-05 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-81/22. Planavimo uždaviniai: atlikti sklypo (kadastro Nr. 0101/0164:35) prie Galvės ir Veisiejų gatvių detaliojo plano rengimą, kurio  tikslas – pakeisti žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, nustatyti pramonės ir sandėliavimo objektų ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos prioritetinius žemės naudojimo būdus, papildomą komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdą bei patvirtinti planuojamam užstatymui reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti priemones gamtos  paveldui išsaugoti ir naudoti, numatyti teritorijas želdynų plėtrai, priemones jiems atkurti, esamų apsaugai ir naudojimui. Planavimo organizatorius:Vilniaus m. sav. administracija, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, www.vilnius.lt, tel. 852112000, el. p. [email protected]. Planavimo iniciatorius: UAB „Svista“, Meistrų g. 10, 02189 Vilnius, tel. 852136358, el. p. [email protected]. Projekto rengėjas: UAB „Senojo miesto architektai“, Maironio g. 11, Vilnius, tel. 852611115, el. p. [email protected]. Informaciją teikia projekto vadovė Diana Sabaliauskienė, el. p. [email protected], ir Violeta Miciūtė - Bružienė, el. p. [email protected]. Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: bendra. Su parengtu detaliojo plano sprendinių projektu (vieša ekspozicija) nuo 2022-11-11 iki 2022-11-25 imtinaibei su planavimo organizatoriaussprendimu ir motyvais neatlikti Sklypo (kadastro Nr. 0101/0164:35) prie Galvės ir Veisiejų gatvių detaliojo plano sprendinių strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ir vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-22-419), planavimo organizatoriaus interneto svetainėje www.vilnius.lt (skiltyse Savivaldybė – Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas) ir projekto rengėjo biure, iš anksto susitarus nurodytais projekto rengėjų kontaktais. Informacija teikiamatel. 852611115, el. p. [email protected], [email protected]. Viešas svarstymas vyks2022-11-28,17.00 val.nuotoliniu būdu. Nuoroda į viešo susirinkimo vaizdo transliaciją (ID: 818 7918 7115, slaptažodis: 997674): https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUlcOCppjwrG9EwIk_wDApNiyy3mEqSdkyE.Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-22-419) per visą detaliojo plano sprendinių rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.


 

2022-11-11 d., 9.00 val. Vilniaus m. 40-me notaro biure (Linkmenų g. 5, Vilnius) bus skelbiamas Inos Simčuk, mirusios 2022-08-10, testamentas.

 


Dėl neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo UAB „Tarptautinė statybos korporacija“ (į.k. 110019391, buveinės adresas: Gražinos g. 23-1, Vilnius).

Valdybos iniciatyva ir sprendimu 2022 m. lapkričio 29 d. 11.00 val šaukiamas neeilinis visuotinis UAB „Tarptautinė statybos korporacija“  akcininkų susirinkimas, kuris įvyksGražinos g.   23-1, LT-10220 Vilniuje.

Dalyvių registravimas nuo 10.30.

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:

  1. 2019, 2020, 2021 finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
  2. Tų pačių metų pelno (nuostolio) paskirstymas.
  3. Valdybos narių kadencijos pratęsimas.
  4. Kiti klausimai.

Sprendimų projektus dėl kiekvieno neeilinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo ir susijusią informaciją galima gauti El.p. [email protected].

Atgal