VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

2022.10.22. Skelbimai

 

 

Aš, gyva moteris nuosavu vardu Romualda, Romualdo dukra iš Gutauskų giminės p a r e i š k i u, 

kad esu  juridinio asmens NAVAKAUSKIENĖ ROMUALDA  beneficiaras ir generalinis vykdytojas

(lot. Regnatum-R.)
 

                                                          VALIOS IŠREIŠKIMAS

                        APIE SAVARANKIŠKĄ IDENTIFIKACIJĄ IR APSISPRENDIMĄ

Aš, tikrasis gyvas Žmogus, Moteris, nuosavu vardu :romualda iš Gutauskų giminės, Romualdo dukra.

Gimimo (metai, mėnuo, diena): 1964 gruodžio18 diena.

Teisinis (Legalus) statusas: tikrasis gyvas  Žmogus Suverenas.

Šis valios išreiškimas galioja bet kurioje teritorijoje ir būtinai naudojamas kaip

Dokumentas, remiantis į Dieviškąją teisę, prigimtines, tarptautines, eksteritorines ir kitas teises, be žalos

teisių turėtojai, visos teisės apsaugotos.

Visos teisės saugomos teritorinių įstatymų ir tarptautinės teisės.

Šio dokumento atstovui teikti palaikymą ir visokeriopą paramą.

Dokumentas parengtas Nr. GMR 00003

Pasirašymo (metai, mėnuo, diena): 2022 spalio 17 diena.

Pretenzijas priimu vieno mėnesio laikotarpyje nuo paskelbimo dienos. 

Pasilieku sau teisę bet kada pakeisti ir papildyti Valios išreiškimą. Faktų nepaneigus,

jie tampa tiesa VISAM LAIKUI, remiantis prieštaravimų ir paneigimų nebuvimu.

El. paštas: [email protected]m

Užsak.Nr.409

 


 

Parduodamas 318 840,58 Eur. debitorinis reikalavimas į fizinį asmenį. Dėl platesnės informacijos kreiptis į bankroto administratorių tel. Nr. 869623767 arba el. paštu [email protected].  

 


SKELBIAMI KONKURSAI EITI MOKSLO DARBUOTOJŲ PAREIGAS

NACIONALINIO VĖŽIO INSTITUTO PADALINIUOSE:

 

1. Klinikinės onkologijos laboratorijoje– vyresniojo mokslo darbuotojo (0,25 et.).

[*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai:ne trumpesnė kaip 5-ių metų mokslo tiriamojo darbo patirtis onkologijos srityje]

Pareiginės algos koeficientas–2,91

 

2. Vėžio epidemiologijos laboratorijoje– vyresniojo mokslo darbuotojo (0,25 et.).

[*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai:mokslo tiriamojo darbo planavimo, organizavimo ir duomenų analizės metodų žinios, darbo patirtis vykdant vėžio epidemiologinius tyrimus ir profilaktinių programų efektyvumo vertinimą]

Pareiginės algos koeficientas–2,91

 

3. Imunologijos laboratorijoje – vyresniojo mokslo darbuotojo (0,5 et.).

[*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: išmanyti darbo su eksperimentiniais gyvūnais ir biomedicininių tyrimų etiką; mokėti atlikti imunokompetentinių ir navikinių ląstelių žymenų analizę bei vertinimą ląsteliniais bei molekuliniais metodais (tėkmės citometrija, ELISA, transkriptomika);išmanyti žmogaus imuninės sistemos dėsningumus ir  vėžio imunologijos pagrindus; mokėti ir turėti patirties darbui su ląstelių kultūromis, priešvėžinių ląstelinių produktų kūrimo ir tyrimų procesuose, išmanyti geros gamybos praktikos reikalavimus; turėti patirties ir dokumentais pagrįstą kvalifikaciją darbui su eksperimentiniais gyvūnais; mokėti planuoti, rengti ir vykdyti mokslo tiriamąjį darbą bei dirbti su studentais]

 

Pareiginės algos koeficientas–5,82

 

4. Genetinės diagnostikos laboratorijoje– jaunesniojo mokslo darbuotojo (1,0 et.).

[*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai:ne trumpesnė kaip 3-jų metų darbo patirtis genetinės vėžio diagnostikos srityje, taikant visuminius genų raiškos, naujos kartos sekoskaitos ir kiekybinio PGR metodus].

 

Pareiginės algos koeficientas–9,30

 

Reikalavimai pretendentams:

  1. Atitikti Nacionalinio vėžio instituto Mokslo tarybos 2021 m. rugpjūčio 31 d. nutarimu Nr. A37-7 patvirtinto Mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašoTA1 P18

mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinius reikalavimus.

2. Būti kompetentingiems eksperimentinės onkologijos srityje (*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai įvardinti prie pareigybės).

 

Pretendentai ketinantys dalyvauti konkurse privalo pateikti:

1. prašymą dalyvauti konkurse direktoriaus vardu;
2. asmens tapatybę įrodančio dokumento kopiją;
3. išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją liudijančių dokumentų (aukštojo mokslo diplomas, mokslinio laipsnio diplomas, licencijos ir sertifikatai ir kt.) kopijas;
4. gyvenimo aprašymą, kuriame laisva forma nurodoma mokslinė ir praktinė veikla, įgūdžiai ir dalykinės savybės (pvz., mokėjimas naudotis kompiuteriu, užsienio kalbų mokėjimas, atitinkamos srities kvalifikacijos kėlimas ir pan.);
5. išsamų mokslinių straipsnių, monografijų ir kitų mokslinių darbų sąrašą ir šių darbų – titulinio (1-ojo) lapo  kopijas;
6. ataskaitą apie kvalifikacijos kėlimą (už pastaruosius 5 metus).

 

Dokumentus pateikti iki 2023 m. sausio 13 d.

į Personalo ir teisės skyriaus Dokumentų valdymo poskyrį (kab. Nr. A20),

adresu Nacionalinis vėžio institutas, Santariškių g. 1.

 

Pasiteiravimui: tel.: (8 5) 2190 911; el. paštas: [email protected]

 


 

Matininkas Mindaugas Dulkė  atlieka  žemės sklypo Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Dobromislės k. po patvirtinto  formavimo pertvarkymo projekto 2022-07-21 Nr.KADI-1646 Nr.4142/0600:474 kadastrinius matavimus.  Prašome gretimo sklypo  Nr.4142/0600:518  nedeklaravusio gyvenamosios vietos Tamą Žilinską arba įgaliotus asmenis atvykti   2022.11.10 10:00 val. atvykti prie bendros su kaimyninio žemės sklypo ribos. Ribų derinimui.  Dėl informacijos. Kreiptis Mindaugo Dulkės individuali veikla  Kelmijos Sodų 17-oji g.35, Vilnius [email protected] tel. +37067334710.

 


Informuojame žemės sklypo (kad. Nr. 0101/0162:356), esančio I. Masalskio g. 54,  Vilniaus m. sav., E. P. savininkę, kad 2022-10-07 15:00 vykdys žemės sklypo (proj. Nr. 881) ribų ženklinimo darbus UAB „Lukieva“ matininkė G. Indrulėnaitė (Nr. 2M-M-570). Prireikus išsamesnės informacijos, prašom kreiptis į UAB „Lukieva“ adresu P. Žadeikos 1B, Vilnius, el. paštu [email protected] arba tel. 860005575.

 


.S K E L B I M A S

APIE SIŪLYMĄ PRIPAŽINTI STATINIUS, KURIE NETURI SAVININKŲ

(AR KURIŲ SAVININKAI NEŽINOMI), BEŠEIMININKIAIS

Skuodo rajono savivaldybė kreipsis į teismą dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais ir jų perdavimo valstybės ar savivaldybės nuosavybėn pagal sąrašą:

 

Eil. Nr.

Statinys

Adresas

1.

Hidrotechninis statinys – pralaida ant Šilalės tvenkinio

Šilalės k., Mosėdžio sen., Skuodo r. sav.

(koordinatės x-6226453; y-348417)

2.

Estrada–tribūna su stogu, asfaltuota aikštele, scena, krepšinio stovu ir vėliavos stiebu

Tvenkinio g. 1, Skuodo m., Skuodo r. sav. (koordinatės x-6239598; y-346323)

3.

Gyvenamasis namas su priklausiniais

Gaivenio g. 4, Raudonių k., Ylakių sen., Skuodo r.

4.

Gyvenamasis namas su priklausiniais

M. Gimbutienės g. 72, Kaukolikų k.,

Aleksandrijos sen., Skuodo r. sav.

5.

Fermos pastato dalis

M. Gimbutienės g., Kaukolikų k.,

Aleksandrijos sen., Skuodo r. sav.

(koordinatės x-6235974; y-356948)

6.

Linų sandėlis

Veretos g., Girdenių k., Ylakių sen.,

Skuodo r. sav.

(koordinatės x-6242550; y-367690)

7.

Žolės miltų cechas

Veretos g., Girdenių k., Ylakių sen.,

Skuodo r. sav.

(koordinatės x-6242548; y-367735)

8.

Sargo namelis

Piliakalnio g., Puodkalių k., Skuodo r. sav.

(koordinatės x-6236114; y-346954)

9.

Grūdų sandėlis

Piliakalnio g. 12, Puodkalių k, Skuodo r. sav.

(koordinatės x-6236007; y-346938)

10.

Daržinė su 1300 kv. m tvarkomos teritorijos

Ylakių g. 23, Barstyčių mstl., Skuodo r. sav.

(koordinatės x-6228040; y-367656)

Asmenis, turinčius turtinių teisių į šiuos statinius, prašome iki 2023 m. balandžio 29 d. kreiptis į  Skuodo rajono savivaldybės administracijos Statybos, investicijų ir turto valdymo skyrių, adresu: Skuodas, Vilniaus g. 13, 203 kab., ir pateikti dokumentus, liudijančius nuosavybės ar kitas turtines teises į šiame skelbime išvardytus statinius.

 

Atgal