VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

SKELBIMAI-2023/2024

2024.06.06. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.

 


UAB „Skomė“ akcininkų dėmesiui!

UAB „Skomė“ valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas neeilinis visuotinis UAB „Skomė“ (į. k. 122574319, buveinė Konstitucijos pr. 12, 09308 Vilnius) akcininkų susirinkimas, kuris įvyks 2024 m. liepos 04 d. 18 val. UAB „Skomė“ buveinėje Konstitucijos pr. 12, Vilniuje, posėdžių salėje (3 aukštas, 316 kab.).

Visuotinio neeilinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:

1. Bendrovės „Skomė“ įstatinio kapitalo didinimas papildomais akcininkų įnašais

2. Bendrovės „Skomė“ akcijų pasirašymo ir pasirašytų akcijų apmokėjimo tvarkos bei terminų nustatymas

3. Bendrovės „Skomė“įstatų3.1 punkto pakeitimas

4. Bendrovės „Skomė“  įgaliojimų suteikimas

Visuotinio neeilinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektus ir kitus įstatymuose bei Bendrovės įstatuose numatytus dokumentus ir/ar informaciją gauti ir/ar su jais susipažinti bus galima UAB „Skomė“ buveinėje Konstitucijos pr. 12, Vilniuje, pas Bendrovės direktorių (kab. Nr. 336), pirmadieniais ir antradieniais nuo 17 val. iki 18 valandos arba iš anksto suderinus kitu laiku.

 


Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0164:18), esančio Vilniaus m. sav., Dobrovolės k.,  savininkę J.U. (netiksli deklaruota gyvenamoji vieta) ar įgaliotus asmenis, kad UAB „Geomatininkai“ matininkas Kęstutis Barškietis (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-1302) 2024-06-17 10.00 val. vykdys žemės sklypų (kadastro Nr. 0101/0164:223; 0101/0164:225), esančių Vilniaus m. sav., Dobrovolės k., ribų ženklinimo darbus. Prireikus išsamesnės informacijos, prašom kreiptis į UAB „Geomatininkai“, adresu Vasario 16-osios g. 7-1, Kaunas, el. paštu [email protected] arba telefonu +37068220063.

 


Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 4154/2700:1121), esančio Vilniaus r., Marijampolio sen., Beržiškių k., paveldėtojus, kad IĮ“Matavimų TRasa“ matininkas Tomas Kazelskas (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-1797) 2024-06-18 10:00 val. vykdys žemės sklypo, (kadastro Nr. 4154/2700:1078), esančio Vilniaus r., Marijampolio sen., Beržiškių k., ribų ženklinimo darbus.

Prireikus išsamesnės informacijos, prašom kreiptis į IĮ“Matavimų TRasa“ adresu Laisvės pr. 58-410, Vilnius, el. paštu [email protected]arba telefonu +37065594414.

 


Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 4192/0400:0087), esančio Vilniaus r., Siužionių sen., Totorėnų k., paveldėtojus, kad IĮ“Matavimų TRasa“ matininkas Tomas Kazelskas (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-1797) 2024-06-21 11:00 val. vykdys žemės sklypo, (kadastro Nr. 4192/0400:0156), esančio Vilniaus r., Siužionių sen., Maciūnų vs., ribų ženklinimo darbus.

Prireikus išsamesnės informacijos, prašom kreiptis į IĮ“Matavimų TRasa“ adresu Laisvės pr. 58-410, Vilnius, el. paštu [email protected]arba telefonu +37065594414.

 


2024-06-17 d. 10 val. Vilniaus 40 notaro biure (Linkmenų g. 5, Vilnius) bus skelbiamas Janinos Pavliukoitienės, mirusios 2024-05-23, testamentas.

 


1. Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos (įstaigos kodas 300147455), adresas: Gedimino pr. 26, LT-01104 Vilnius (toliau – Direkcija), vykdo valstybės ilgalaikio materialiojo turto – Medininkų pasienio kontrolės punkto (toliau – PKP) dalies negyvenamosios patalpos viešąjį nuomos konkursą, siekiant parinkti ūkio subjektą, turėsiantį teisę pastatyti bei eksploatuoti savitarnos mokėjimo aparatą Medininkų PKP.

2Kontaktinis asmuo – Giedrė Šimelevičiūtė, Administravimo skyriaus vyriausioji specialistė, Gedimino pr. 26, LT-01104 Vilnius, tel. (+370 5) 262 0061, el. paštas [email protected]

3. Konkreti informacija apie vykdomą viešą nuomos konkursą skelbiama Direkcijos interneto svetainėje adresu: http://pkpd.lrv.lt/lt/turto-nuoma

 


 

Informuojame žemės sklypo  (kadastro Nr. 4184/0100:439), esančio Geležių Antakalnių k., Sudervės sen., Vilniaus raj. savininkės G. D. Š. paveldėtojus ar jų įgaliotus asmenis, kad 2024 m. birželio 18 d. 11:00 val., bus vykdomi žemės sklypo (kadastro Nr. 4184/0100:9946), esančio  Geležių Antakalnių k., Sudervės sen., Vilniaus raj. ribų ženklinimo darbai.

Žemės sklypų ženklinimo darbus vykdys UAB „Topokada“ matininkas Vincentas Balčiūnas (kvalifikacijos pažymėjimo Nr.: 2M-M-2711). Prireikus išsamesnės informacijos, prašome kreiptis į UAB „Topokada“ adresu P. Lukšio g. 7, Vilnius, el.paštu [email protected], arba telefonu +37067855903.

 


2024-06-17 d. 9 val. Vilniaus 40 notaro biure (Linkmenų g. 5, Vilnius) bus skelbiamas Eugenijos Markauskienės, mirusios 2024-05-12, testamentas.

 


 

Parduodamos teises į nepriteistą 180 000 Eur. reikalavimą į UAB „Ivesta Europe“ (įmonės kodas 305659534). Dėl platesnės informacijos kreiptis į bankroto administratorių tel. Nr. 869623767 arba el. paštu [email protected]

 


Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos informuoja, kad 2024 m. birželio 26 d. 13 val. numatomas nuotolinis departamento ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis, kuriame bus svarstomi objektų iš Ignalinos r. sav., Kazitiškio sen.: Trakų, Avižinčių pilkapyno, vad. Švedkapiais (u. k. 1960), Akriemių k. bei Petukų pilkapių vietos (u. k. 48559), Rupinskų k.; Žvirblaičių kapinyno, vad. Kapų kalnu (u. k. 2499), Plungės r. sav., Babrungo sen., Žvirblaičių k.; Klaipėdos piliavietės (u. k. 10303), Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m.; Mileikių kalno, vad. Sklenyčkalniu (u. k. 6933), Telšių r. sav., Ryškėnų sen., Smiltinių k.; Zvėgių piliakalnio, vad. Pilies kalnu (u. k. 33317), Raseinių r. sav., Pagojukų sen., Zvėgių k.; objektų iš Pasvalio r. sav., Pasvalio apylinkių sen., Papyvesių k.: Papyvesių senovės gyvenvietės (u. k. 20963), Papyvesių senovės gyvenvietės II (u. k. 20964) ir Papyvesių senovės gyvenvietės III (u. k. 20965); Reistinių pilkapyno II (u. k. 48944), Šalčininkų r. sav., Dieveniškių sen., Reistinių vs.; objektų iš Trakų r. sav., Paluknio sen.: Žvėryno pilkapyno (u. k. 44981), Žvėryno k. ir Kiauliškių piliakalnio (u. k. 48943), Kiauliškių k.; Padbuožės piliakalnio (u. k. 48842), Utenos r. sav., Sudeikių sen., Karveliškio k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų projektai.

Projektai susipažinimui: https://dangulys.kpd.lt/index.php/s/txZ5sQ7aCf9erTr.

 


Viešoji įstaiga Vilniaus universitetas, Universiteto g. 3, LT-01513 Vilnius, įmonės kodas 211950810, skelbia nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto, prekių pardavimo viešajame aukcione sąlygas

Parduodamas turtas:

 

Inventorinis Nr.

Pavadinimas

Įsigijimo metai,
mėnuo

Numatoma pradinė kaina,

Eur su PVM

8011390

Automobilinis krovininis furgonas VW TRANSPORTER, valstybinis Nr. CVD 992

1995-12

150,00

8075561

Lengvasis automobilis VW Passat, valstybinis Nr. MVB 323 (1998 m.)

2016-08

 

450,00

 

Metalo laužas, 5265 kg**

 

0,24*/kg

 

Elektronikos laužas, 1638 kg**

 

0,08*/kg

 

Kompiuterių laužas, 2375 kg**

 

0,38*/kg

*Kainos nėra galutinės ir gali keistis.

** Kiekis nurodytas apytikslis ir gali keistis.

             Aukciono dalyvis, norintis įsigyti parduodamą turtą iki registracijos į tiesioginį aukcioną pradžios, kartu su dalyvio registravimo mokesčiu, kuris yra 15 (penkiolika) Eur sumoka dalyvio garantinį įnašą, kuris yra 300 (trys šimtai) Eur. Aukciono dalyviai, norintys dalyvauti aukcione žiūrovo teisėmis, sumoka žiūrovo mokestį - 15 (penkiolika) Eur. Dalyvio registravimo mokestis, dalyvio garantinis įnašas ir žiūrovo mokestis sumokamas į Vilniaus universiteto atsiskaitomąją sąskaitą (LT247044060001101392, AB SEB bankas), būtinai nurodant mokėjimo paskirtį („dalyvio registravimo mokestis“, „dalyvio garantinis įnašas“ ar „žiūrovo mokestis“). Aukciono dalyvio, laimėjusio aukcioną, sumokėtas dalyvio garantinis įnašas yra įskaitomas į įsigyto turto kainą. Aukciono dalyviui, nelaimėjusiam tiesioginio aukciono, sumokėtas dalyvio garantinis įnašas grąžinamas per 10 (dešimt) darbo dienų pasibaigus aukcionui. Dalyvio registravimo ir žiūrovo mokesčiai nėra grąžinami, išskyrus jeigu aukcionas neįvyksta, nes jame įsiregistravo mažiau kaip 2 aukciono dalyviai. Aukciono laimėtojui nesumokėjus už įsigytą turtą, dalyvio garantinis įnašas negrąžinamas.

         Aukciono dalyviai, registruojantis į tiesioginį aukcioną, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, jeigu aukciono dalyvis veikia įgaliotas kito asmens – turi turėti įgaliojimą atstovauti pirkėją. Norintieji dalyvauti aukcione privalo pateikti banko pavedimo kopiją už sumokėtą dalyvio registravimo mokestį, dalyvio garantinį įnašą ir žiūrovo mokestį.

        Tiesioginio aukciono registravimosi data ir vieta 2024 m. birželio 20 d., 9.00 val. M. K. Čiurlionio g. 25A, 105 kab., Vilnius. Tiesioginis aukcionas vyks 2024 m. birželio 20 d., 10.00 val. M. K. Čiurlionio g. 25A, 105 kab., Vilnius. Atsakingas asmuo už turto apžiūrą – Darius Andrikis, tel.: +370 5219 3025. Parduodamą turtą galima apžiūrėti 2024 m. birželio 11 – 13 dienomis nuo 10.00 iki 15.00 val. M. K. Čiurlionio g. 23, Didlaukio g. 47B, Kairėnų g. 79, Vilnius.

         Už aukcione nupirktą turtą atsiskaitoma per 3 (tris) darbo dienas pavedimu A/S LT247044060001101392, AB SEB bankas, įmonės kodas – 211950810.

        Minimalus kainos didinimo intervalas – 5 proc. nuo pradinės turto pardavimo kainos.

        Įsigytą turtą tiesioginio aukciono laimėtojai pasiima patys.

 


SKELBIMAS APIE NUMATOMĄ ŽEMĖS SKLYPO RIBŲ ŽENKLINIMĄ
Informuojame žemės sklypo (-ų) (kadastro Nr. 4177/0100:0502, esančio (-ių) Pakalnės g.8E, Dusinėnų k., Juodšilių sen., Vilniaus r. savininkę J.K., kad Viktės Šapokienės individualią veiklą vykdanti matininkė Viktė Šapokienė (matininko kvalifikacijos pažymėjimo Nr.2M-M-1033) 2024-06-19 11 val. vykdys žemės sklypo (kadastro Nr. 4177/0100:0508), esančio Pakalnės g.8F, Dusinėnų k., Juodšilių sen., Vilniaus r. ribų ženklinimo darbus. Prireikus išsamesnės informacijos, prašom kreiptis į Viktę Šapokienę adresu Šeimyniškių g.9, Vilnius, el. paštu [email protected]arba tel.867976644.


 


Atgal