VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

SKELBIMAI-2023/2024

2024.05.23.Skelbimai


Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.

 


Parduodamos teises į nepriteistą 180 000 Eur. reikalavimą į UAB „Ivesta Europe“ (įmonės kodas 305659534). Dėl platesnės informacijos kreiptis į bankroto administratorių tel. Nr. 869623767 arba el. paštu [email protected]


Parduodamas bankrutuojančios įmonės automobilis Mercedes – Benz Citan. Dėl platesnės informacijos kreiptis į bankroto administratorių tel. Nr. 869623767 arba el. paštu: [email protected].


 

INFORMACIJA ŽEMĖS SKLYPŲ SAVININKAMS, KURIŲ GYVENAMOSIOS VIETOS ADRESAS NEŽINOMAS ARBA KURIEMS NEPAVYKO ĮTEIKTI REGISTRUOTO LAIŠKO

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo (toliau - AIEĮ) 49 str. 16 d. nuostatomis, šiuo skelbimu informuojame, kad yra planuojama vėjo elektrinių, kurių įrengtoji galia didesnė kaip 30 kW, statyba greta žemiau esančioje lentelėje nurodytų žemės sklypų. Toliau lentelėje pateikiami duomenys apie žemės sklypus, kurių savininkams nepavyko įteikti registruotų laiškų AIE įstatymo 49 str. 14 d. nustatyta tvarka arba kurių gyvenamosios vietos adresas nežinomas.

Žemiau esančioje lentelėje nurodyti žemės sklypai (jų dalis) patenka į įmonės UAB „GG LTU V3“, įmonės kodas: 306114914, adresas Ozo g. 10A-10, LT-08200 Vilnius, planuojamos statyti vėjo elektrinės stiebo aukščio teritoriją arba teritoriją, kurioje nebus užtikrinta atitiktis visuomenės sveikatos saugos reikalavimams, ir jiems bus taikomi apribojimai dėl sodo namų, gyvenamosios, viešbučių, kultūros paskirties pastatų, bendrojo ugdymo, profesinių, aukštųjų mokyklų, vaikų darželių, lopšelių, mokslo paskirties pastatų, skirtų švietimo reikmėms, kitų mokslo paskirties pastatų, skirtų neformaliajam švietimui, poilsio, gydymo, sporto ir religinės paskirties pastatų, specialiosios paskirties pastatų, susijusių su apgyvendinimu (kareivinių pastatų, laisvės atėmimo vietų įstaigų) statybos, nurodytos paskirties patalpų kitos paskirties statiniuose įrengimo ir rekreacinių teritorijų planavimo.

Toliau nurodytuose žemės sklypuose nebus ribojama objektų statyba naudojamų tik ūkininko ar įmonės, vykdančios kitą veiklą nei prieš tai nurodytos paskirties pastatuose (patalpose), ūkinės veiklos ir (ar) darbuotojų saugos ir sveikatos reikmėms.

Žemės sklypas (jo dalis), patenkantis į AIEĮ 49 str. 14 d. nurodytą atstumą nuo planuojamos vėjo elektrinės, kurių savininkui (-ams) nepavyko įteikti registruotų laiškų arba kurių gyvenamosios vietos adresas nežinomas

Žemės sklypo unikalus numeris

Žemės sklypo, kuriame planuojama vėjo elektrinė unikalus numeris

Žemės sklypo, kuriame planuojama vėjo elektrinė adresas

Žemės sklypo adresas, kuriame planuojama vėjo elektrinė plotas

6710-0001-0004

6710-0001-0007

6710/0001:185 Gulbinėnų k.v.

8.1100 ha

 

Numatoma vykdyti veikla: elektros energijos gamyba, vėjo elektrinių statyba

Vėjo elektrinės įrengtoji galia: iki 7,2 MW

Vėjo elektrinės stiebo aukštis:iki 180 m.

Informuojame, kad aukščiau minėtų žemės sklypų savininkai turi teisę, bet neprivalo, pateikti prieštaravimą raštu dėl vėjo elektrinės statybos per 20 darbo dienų nuo šiame informaciniame pranešime nurodytos informacijos paskelbimo ir (arba) sudaryti susitarimą dėl veiklos žemės sklypuose, patenkančiuose į aukščiau nurodytą veiklos vykdymo teritoriją, sąlygų su Bendrove. Rašytinis prieštaravimas dėl vėjo elektrinės statybos teikiamas Bendrovei šiais kontaktais: adresu Ozo g. 10A-10, LT-08200 Vilnius ir (arba) elektroninio pašto [email protected].

Dėl papildomos informacijos gavimo apie planuojamą vėjo elektrinę arba susitarimo sudarymo, prašome, kreiptis šiais kontaktais: UAB „GG LTU V3“,  įmonės kodas: 306114914, adresas: Ozo g. 10A-10, LT-08200 Vilnius, el. pašto adresas: [email protected] ,tel. nr. +370 657 06910.

 


Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0009:450), esančio Vilniaus m.,
Mokyklos g. 21D, savininkus S.P., L.P.  bei paveldėtojus, kad UAB „NTVALDA“ matininkas Laimonas Karvelis (kvalifikacijos pažymėjimo Nr.2M-M-383) 2024-06-03 nuo 17 val. vykdys žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0009:492), esančio Vilniaus m. sav., Verkių sen.,  Lobio g. 6B, ribų ženklinimo darbus. Prireikus išsamesnės informacijos, prašome kreiptis į UAB „NTVALDA“ adresu Daugėliškio g.32, Vilnius, el. paštu [email protected] arba telefonu 867196775.


Informuojame, kad pagal 2023-10-16 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą Nr. KADI-1492 „Dėl kitos – gyvenamosios teritorijos žemės sklypo (kad. Nr. 4152/0200:676), esančio Paliuliškių g. 25, Paliuliškių k., Mickūnų sen., Vilniaus r., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-01-08 įsakymu Nr. KADI-8, koregavimo inicijavimo, prijungiant žemės ūkio paskirties žemės sklypą (kad. Nr. 4152/0200:687), esantį Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Gailiūnų k.“ parengtas detaliojo plano koregavimas. Planuojama 0,4480 ha teritorija Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Paliuliškių k. ir Gailiūnų k. Nagrinėjama teritorija: 0,5899 ha. Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilnius, www.vrsa.lt , [email protected] Plano rengėjas: UAB ,,Meirista“, Panerių g. 64,Vilnius, PV G. Meidutė, tel.: 869947231, el.p: [email protected] Planavimo tikslai: pakeisti sklypo paskirtį į kitos paskirties, vienbučių ir dvibučių gyv. pastatų teritorijos, sujungti su detaliuoju planu suformuotu kitos – vienbučių ir dvibučių gyv. pastatų teritorijos paskirties sklypu Nr. 2 (kad. Nr. 4152/0200:67), Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Paliuliškių k., Paliuliškių g. 25A, keisti ribas ir plotus (sujungti ir padalyti), nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus pagal Bendrojo plano sprendinius. SPAV: nerengiamas. Koregavimas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) TPD Nr. K-VT-41-23-839. Koregavimo sprendiniai viešai eksponuojami nuo 2024-05-23 iki 2024-06-07 Mickūnų sen., Vilniaus rajono sav. internetiniame puslapyje www.vrsa.lt , Vilniaus rajono savivaldybės buveinėje, rengėjo patalpose ir informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt). Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu 2024-06-07 d. 12:00 val. Viešos video konferencijos internetinė prisijungimo nuoroda: https://us02web.zoom.us/j/87286942297?pwd=cUdYWmFkQXpoejJSa01iY2hMbk5JZz09

Susirinkimo identifikacinis kodas: 872 8694 2297. Slaptažodis: 306795. Pasiūlymai dėl sprendinių koregavimo teikiami planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais raštu ir (ar)  informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Pasiūlymus pateikusiems asmenims, planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu ar informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), jei pasiūlymai buvo pateikti sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 d.d. nuo atsakymo gavimo dienos gali būti apskųstas atitinkamai teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.

 


INFORMACIJA ŽEMĖS SKLYPŲ SAVININKAMS, KURIŲ GYVENAMOSIOS VIETOS ADRESAS NEŽINOMAS ARBA KURIEMS NEPAVYKO ĮTEIKTI REGISTRUOTO LAIŠKO, PAGAL LR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMO 49 STR. 14 IR 16 D.

Ši informacija skelbiama vadovaujantis LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 14 ir 16 d. ir atsižvelgiant į tai, kad šių žemės sklypų savininkams nepavyko įteikti informacinių pranešimų arba šių žemės sklypų savininkų gyvenamosios vietos adresas nėra žinomas:

Eil. Nr.

Unikalus Nr.

Adresas

ŽEMĖS SKLYPAI:

 1.  

4400-0627-4164

Anykščių r. sav., Troškūnų sen., Surdegio k.

 1.  

3484-0001-0165

Anykščių r. sav., Viešintų sen., Medinų k.

 1.  

4400-1663-5762

Anykščių r. sav., Troškūnų sen., Pelyšėlių II k.

 1.  

4400-2498-4516

Anykščių r. sav., Viešintų sen., Juodžgalio k.

 1.  

4400-2947-2112

Anykščių r. sav., Viešintų sen., Laičių k.

 1.  

4400-2947-2231

Anykščių r. sav., Viešintų sen., Laičių k.

 1.  

4400-0833-5928

Anykščių r. sav., Troškūnų sen., Pelyšėlių I k.

 1.  

3452-0001-0050

Anykščių r. sav., Viešintų sen., Papilių k.

 1.  

4400-4561-0337

Anykščių r. sav., Troškūnų sen., Pelyšėlių I k.

 1.  

4400-4561-1067

Anykščių r. sav., Troškūnų sen., Pelyšėlių I k.

 1.  

3484-0001-0524

Anykščių r. sav., Viešintų sen., Medinų k.

 1.  

3482-0002-0019

Anykščių r. sav., Troškūnų sen., Vidugirių k.

toliau visi kartu 1-12 – Žemės sklypas

Žemės sklypas patenka į atstumą aplink UAB „Troškūnų vėjas“ (toliau – Bendrovė), planuojamą statyti didesnę kaip 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinę jos stiebo aukščio ribose ir (arba) teritoriją, kurioje nebus užtikrinta atitiktis visuomenės sveikatos saugos reikalavimams (toliau – Teritorija su statybos apribojimais). UAB „Troškūnų vėjas“, kaip Bendrovė suinteresuota energijos gamybos šioje didesnėje kaip 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinėje vykdymu, skelbia šią informaciją apie planuojamą vėjo elektrinės statybą ir elektros energijos gamybos joje veiklą:

Numatoma vykdyti veikla

Iki 8 000 kW įrengtosios galios vėjo elektrinės ir jai reikalingų inžinierinių tinklų statyba ir elektros energijos gamyba

Vėjo elektrinės įrengtoji galia

Iki 8 000 kW, stiebo aukštis iki 169 m

Veiklos vykdymo teritorija ir jos plotas, adresas

VE03 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-4637-0712, teritorijos plotas 4.8670 ha, adresas Anykščių r. sav., Troškūnų sen., Pelyšėlių I k.

VE04 žemės sklypo unikalus Nr. 3468-0001-0099, teritorijos plotas 9.6827 ha, adresas Anykščių r. sav., Troškūnų sen., Surdegio k.

VE09 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-0766-0533, teritorijos plotas 4.7200 ha, adresas Anykščių r. sav., Viešintų sen., Papilių k.

VE15 žemės sklypo unikalus Nr. 3484-0001-0516, teritorijos plotas 1.0600 ha, adresas Anykščių r. sav., Viešintų sen., Laičių k.

VE17 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-2838-5919, teritorijos plotas 28.1074 ha, adresas Anykščių r. sav., Viešintų sen., Medinų k.

VE18 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-1663-3302, teritorijos plotas 24.5559 ha, adresas Anykščių r. sav., Troškūnų sen., Vidugirių k.

VE26 žemės sklypo unikalus Nr. 3401-0002-0072, teritorijos plotas 25.8900 ha, adresas Anykščių r. sav., Viešintų sen., Čiunkių k.

VE31 žemės sklypo unikalus Nr. 3401-0002-0086, teritorijos plotas 7.5900 ha, adresas Anykščių r. sav., Viešintų sen., Juodžgalio k.

Apribojimai dėl naujų pastatų statybos ir (ar) patalpų įrengimo, teritorijų rekreacijai planavimo

Dėl nurodytos Bendrovės numatomos vykdyti veiklos, t. y. iki 8 000 kW įrengtosios galios vėjo elektrinės statybos ir elektros energijos gamybos iki 8 000 kW įrengtosios galios vėjo elektrinėje, Teritorijoje su statybos apribojimais, į kurią patenka Žemės sklypas, kurio unikalus Nr. 4400-0627-4164; 3484-0001-0165; 4400-1663-5762; 4400-2498-4516; 4400-2947-2112; 4400-2947-2231; 4400-0833-5928; 3452-0001-0050; 4400-4561-0337; 4400-4561-1067; 3484-0001-0524; 3482-0002-0019, bus negalimos šios veiklos: naujų sodo namų, gyvenamosios, viešbučių, kultūros paskirties pastatų, bendrojo ugdymo, profesinių, aukštųjų mokyklų, vaikų darželių, lopšelių, mokslo paskirties pastatų, skirtų švietimo reikmėms, kitų mokslo paskirties pastatų, skirtų neformaliajam švietimui, poilsio, gydymo, sporto ir religinės paskirties pastatų, specialiosios paskirties pastatų, susijusių su apgyvendinimu (kareivinių pastatų, laisvės atėmimo vietų įstaigų) pastatų statyba, taip pat aukščiau nurodytos paskirties patalpų įrengimas kitos paskirties statiniuose ir (ar) rekonstruojant arba remontuojant statinius, keičiant statinių ir (ar) patalpų paskirtį į aukščiau nurodytą paskirtį, teritorijų planavimas rekreacijai ir aukščiau nurodytos paskirties objektų statybai, išskyrus atvejus, kai šie objektai naudojami tik ūkininko ar įmonės, vykdančios veiklą kitos nei aukščiau nurodytos paskirties pastatuose (patalpose), ūkinės veiklos ir (ar) darbuotojų saugos ir sveikatos reikmėms (LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 9 ir 10 d.)

Informuojame, kad, išskyrus toliau nurodytu atveju, Jūs turite teisę pateikti prieštaravimą raštu dėl vėjo elektrinės statybos per 20 darbo dienų nuo šiame informaciniame pranešime nurodytos informacijos gavimo ir (arba) sudaryti susitarimą dėl veiklos žemės sklypuose, patenkančiuose į aukščiau nurodytą veiklos vykdymo teritoriją, sąlygų su Bendrove. Rašytinis prieštaravimas dėl vėjo elektrinės statybos teikiamas Bendrovei šiais kontaktais: adresu Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius, ir (arba) elektroninio pašto adresu [email protected]. Vadovaujantis LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 17 d. miškų ūkio paskirties žemės sklypų savininkai negali teikti prieštaravimų dėl didesnės kaip 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinės statybų.

Dėl papildomos informacijos galite kreiptis į UAB „Troškūnų vėjas“, juridinio asmens kodas 304961519, adresas Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius, tel. Nr. +370 657 42 818, el. pašto adresas [email protected].

 


 

                                             

Atgal