VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Rinkimai

01.25. 105 įstatymų reikalavimų neatitinkantys asmenys pašalinti iš kandidatų sąrašų

Iš kandidatų sąrašų Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) pašalino 105 įstatymų reikalavimų neatitinkančius asmenis, iš jų - 11 laiku nepateikusių pareiškinių dokumentų.

Toks sprendimas priimtas ketvirtadienį Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdyje, kuriame buvo sprendžiama dėl kandidatų, laiku nepateikusių pareiškinių dokumentų, ir kandidatų, kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra ne tos savivaldybės teritorijoje, kurioje kandidatuojama, pašalinimo iš kandidatų sąrašų.

Pagal Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymą savivaldybės tarybos nariu gali būti renkamas nuolatinis šios savivaldybės gyventojas, kuriam rinkimų dieną yra sukakę 18 metų, o savivaldybės tarybos nariu - meru, - Lietuvos Respublikos pilietis, kuris gali būti renkamas šios savivaldybės tarybos nariu. Savivaldybės tarybos nariu gali būti renkamas asmuo, kuris savo gyvenamąją vietą deklaravo šios savivaldybės teritorijoje likus ne mažiau kaip 90 dienų iki rinkimų dienos.

Savivaldybių tarybų nariai renkami ketveriems metams, remiantis visuotine ir lygia rinkimų teise, slaptu balsavimu tiesioginiuose rinkimuose pagal mišrią rinkimų sistemą.

Savivaldybės tarybą sudaro savivaldybės tarybos nariai. Vienas tos savivaldybės tarybos narys yra meras.

Seimo sprendimu, šių metų kovo 3 d. bus surengti savivaldybių tarybų rinkimai.

Paskutiniai savivaldos rinkimai Lietuvoje vyko 2015 m. kovo 1 d.

Atgal