VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Politika, aktualijos

12.14. Susisiekimo ministerija teikia įstatymo dėl baltarusiškų trąšų tranzito per Lietuvą projektą

Solidarizuodamasi su Jungtinių Amerikos Valstijų sankcijomis ir siekdama kuo greičiau sustabdyti baltarusiškų trąšų tranzitą per Lietuvą, Susisiekimo ministerija ministerijoms bei institucijoms teikia derinti įstatymo dėl nacionaliniam saugumui užtikrinti būtinų ekonominių ir kitų sankcijų Baltarusijos Respublikai taikymo ir įgyvendinimo projektą. Šis įstatymas padėtų iš esmės spręsti teisinių sankcijų įvedimo Lietuvoje problemas remiantis grėsmių nacionaliniam saugumui įvertinimu.

Įstatymo projektu siekiama tinkamai užtikrinti Lietuvos, kaip tranzito valstybės, teisėtus interesus ir visuomenės saugumo interesus, kurie šiuo metu yra pažeidžiami dėl trečiosios valstybės prieš Lietuvos Respubliką vykdomos hibridinės agresijos. Apsaugant šiuos interesus, reikia taikyti ir įgyvendinti ne tik Europos Sąjungos bendrosios saugumo ir užsienio politikos nustatytas ribojamąsias priemones ir tarptautines sankcijas pagal Lietuvos Respublikos tarptautinius įsipareigojimus, bet ir nustatyti, kad Baltarusijos subjektams ir (arba) tiesiogiai ar netiesiogiai iš Baltarusijos importuojamiems, perkamiems ar perleidžiamiems Baltarusijos ar ne Baltarusijos kilmės produktams Lietuvoje taikomos sankcijos.

Teikiamu įstatymo projektu būtų nustatyta, kad sandoriai, kurie buvo sudaryti iki nustatant sankcijų Lietuvoje įgyvendinimą, turi būti nedelsiant nutraukti vienašališkai ar šalių susitarimu arba jų vykdymas sustabdytas sankcijų įgyvendinimo laikotarpiui. Taip pat būtų draudžiama sudaryti naujus sandorius, kurių vykdymas prieštarautų Lietuvoje įgyvendinamoms sankcijoms.

Numatyta, kad sankcijų įgyvendinimą nustato ir keičia Lietuvos Respublikos Vyriausybė, priimdama nutarimus. Vyriausybės nutarime būtų nustatoma, kokius veiksmus privalo atlikti Lietuvos fiziniai ir juridiniai asmenys, vykdydami sankcijas, arba kokius veiksmus atlikti yra draudžiama.

Siekiant, kad Lietuvos Respublikos, kaip tranzito valstybės, teisėti ir su nacionaliniu saugumu susiję interesai, įskaitant ir baltarusiškų trąšų tranzito per šalies teritoriją sustabdymą, būtų užtikrinti kuo skubiau, teisėkūros pasiūlymai bus pateikti Seimui siūlant juos svarstyti ypatingos skubos tvarka.

Atgal