VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Parama, labdara

02 02. Padėkos renginiu Kauno rajone baigėsi moksleivių savanorystės akcija "Atverkime širdis"

Ne vieną mėnesį įvairiose Kauno rajono socialinėse įstaigose tęsėsi Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus bei Kauno rajono mokinių tarybos organizuotas antrasis savanorystės renginys - akcija "Atverkime širdis". Jos pabaigtuvių šventėje padėkota akcijoje dalyvavusių 22 mokyklų moksleivių taryboms, gausiam būriui savanorių, pedagogams. 
Kauno rajono moksleiviai savanoriavo socialinės globos įstaigose - Čekiškės senelių namuose, viešosiose įstaigose "Senjorų vila", "Ežerėlio slaugos namai", "Senelių rojuje", "Specializuoti Muniškių socialinės globos namai", Vilkijos palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje. 
Pasak akcijos iniciatorės - savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyriausiosios specialistės Miglės Trainienės, moksleiviai tvarkė šių globos įstaigų aplinką, išpuošė jas šventinėmis dekoracijomis, dalyvavo talkose, rengė žaidimus, vaišino globotinius savo keptais skanėstais, dovanojo jiems koncertų bei vaidinimų, vykdė kitas veiklas. Akcijos rėmėjas - Aurelijos Makūnienės labdaros ir paramos fondas - skyrė 500 eurų. Už juos buvo nupirktos slaugos ir kitos seneliams būtinos priemonės.
Baigiamojo renginio metu mokinių tarybos kūrybiškai pristatė, ką nuveikė, pasakojo apie susitikimuose su seneliais patirtus įspūdžius, kalbėjo apie savanorystės svarbą žmogaus gyvenime. Vaikai dainavo savo improvizuotas bei dainas, kurios labai patiko seneliams, eilėmis apibūdino atliktus darbus, šoko, vaidino, atliko muzikines kompozicijas, rodė skaidres, vaizdo siužetus.
Akcijos dalyviams buvo gražiai padėkota renginyje, kuriame dalyvavo Kauno rajono savivaldybės ir Seimo atstovai, rajono socialinių globos įstaigų vadovai, moksleiviams padėję pasirengti akcijai pedagogai, mokinių tarybų nariai, jų kuratoriai. Šventėje koncertavo Garliavos Jonučių progimnazijos mergaičių ansamblis "Daina", Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos ansamblis, Lapių pagrindinės mokyklos šokių studijos "Šokio spalvos" auklėtinės. Padėkos renginyje nuskambėjo bendra finalinė daina "Reikia draugą turėti".

 

Atgal