VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

"Lietuvos aido" šimtmečiui

09.05.Tiesiantys kelią į skaitytojų širdis

„Lietuvos aidas“ visuomet atspindėjo svarbiausius Lietuvos istorinius įvykius, tautiškumą, asmenybes. Ir pačiais sunkiausiais laikais išliko neabejingas žmonėms ir jų rūpesčiams. 

Gausiame darbščių kolegų būryje pasitikę garbingą "Lietuvos aido" šimtmetį, savo darbus tęsime toliau.

 

"Lietuvos aido" vyriausioji redaktorė

Loreta Nikolenkienė, žurnalistė, tekstų redaktorė, „Lietuvos aido“ techninio centro vadovė

Vytautas Žeimantas, žurnalistas, rašytojas, redaktorius, baltarusių rašytojų sąjungos narys

Jeronimas Laucius, rašytojas, žurnalistas, baltarusių rašytojų sąjungos narys, leidyklos „Trys žvaigždutės“ vadovas

Birutė Silevičienė, rašytoja, poetė, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos, valdybos narė

 

dr. Algirdas Matulevičius, istorikas, enciklopedistas, Mažosios Lietuvos tyrėjas

Jonas Laurinavičius, žurnalistas, rašytojas, leidėjas (kairėje) ir pedagogas, žurnalistas, publicistas, tautotyrininkas Julius Norkevičius

 

dr. Aldona Vasiliauskienė, istorikė

Alfonsas Kairys, žurnalistas, Lietuvos žurnalistų sąjungos, tarybos narys

prof. Ona Voverienė, habil. dr (humanitariniai mokslai)

Lidija Veličkaitė, ekonomistė

Vaclovas Volkus, pedagogas, poetas

Albertas Vaidila,  menotyrininkas, poetas

Antanas Andrijonas, žurnalistas, poetas

Vytautas Baškys, istorijos tyrinėtojas

Vytautas Petras Vaitkus, ekonomistas, žurnalistas, redaktorius

Leonas Stepanauskas, Lietuvos ir Vokietijos radijo žurnalistas, publicistas

Povilas Šimkavičius, žurnalistas

Juozas Elekšis, spaudos darbuotojas, dainų tekstų autorius, poetas, mokytojas

 Irena Tumavičiūtė, vokiečių kalbos specialistė, gidė, publicistė 

Vytautas Kuprys, kelionių metraštininkas

Irena Ramaneckienė, kalbininkė, pedagogė, socialinių mokslų daktarė

Jonas Adolfas Patriubavičius, žurnalistas, politikos apžvalgininkas

Arnoldas Piročkinas, kalbininkas, vertėjas, profesorius, habilituotas mokslų daktaras

Pranas Surintas, spaustuvininkas

Algirdas Kavaliauskas, istorikas, humanitarinių mokslų daktaras, žurnalistas, publicistas, literatas

Ričardas Simonaitis, vyr. skautininkas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n/foto12 – Albertas Vaidila,  menotyrininkas, poetas

n/foto13 – Vytautas Petras Vaitkus, ekonomistas, žurnalistas, redaktorius

Atgal