VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Kultūra

08.03. Algirdas Kavaliauskas: Jaunystės ypatumai

Loreta Nikolenkienė

Lietuvos žurnalistų sąjungos narė

Rašytojas, istorikas, humanitarinių m. dr. Algirdas Kavaliauskas  žurnalistų susitikimuose – nedažnas svečias, tad pokalbiams bendrų temų su kolega visuomet randame. Jau daug metų gyvenantis Visagine, buvęs Visagino savivaldybės tarybos sekretorius, Lietuvos žurnalistų sąjungos, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narys, nusipelnęs Lietuvos kaimo rašytojas. 

2006 m. tapo S. Rapalionio premijos laureatu. 

Už visuomeniškai aktualią publicistiką 2015 m. apdovanotas G. Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliu „Tarnaukite Lietuvai". Eilėraščius pradėjo rašyti besimokydamas 5 klasėje Jūžintuose, vėliau pradėjo rašyti prozą. Didelė dalis kūrybos ir archyvai sunaikinti gaisro metu.

Knygos „Jaunystės ypatumai“ viršelis

Kūryba įtraukta į rinktines ir almanachus. Šiuo metu jau išleista 15 publicistikos ir grožinės kūrybos knygų. 2015 m. išleista knyga apie A. Kavaliauską „Visagino metraštininkas - humanitarinių mokslų daktaras Algirdas Kavaliauskas: bibliografijos rodyklė (1989- 2014)".

Šiais metais A.Kavaliauskas išleido publicistikos, poezijos ir prozos knygą „Jaunystės ypatumai“. 124 puslapių knygoje nagrinėjamos Rytų Lietuvos, šalies gyvenimo aktualijos. Kai kurie rašiniai buvo išspausdinti „Lietuvos aide“. Daug naujų, naujai suredaguotų, papildytų rašinių. Knyga baigiama nuotraukų rinkiniu „Apie juos rašoma knygoje“.

„Kasmet švenčiame nemažai svarbių švenčių, minime prasmingas dienas, datas. Ypač šventės dovanoja tautos gyvybės jutimą, gyvenimo prasmės suvokimą. Sakysime, besimokantį jaunimą ir jų tėvelius vasaros pradžioje jaudina mokslo metų baigimo tam tikri niuansai. Rudens pradžioje vyresnieji su jaunimu mini gražią šventę – Rugsėjo 1-ąją, Mokslo ir žinių dieną. Mūsų jaunoji karta, ir ne tik ji, toliau keliauja po Mokslo ir žinių pasaulį, sužino daug naujo ir įdomaus. Pedagogai, kartu su visa bendruomene, viliasi, kad įgytos žinios ir mokėjimas jomis naudotis padės gerinti žmonių tarpusavio santykius, tarnaus šalies gerovei. Dažnai girdime - žino. Bet ar supranta, ar moka, nes žinoti neužtenka. Daugelis iš mūsų žinome esant japonų, kintiečių arbroliukų latvių kalbas, bet ar jas mokame?! Neužtenka žinoti, reikia mokėti. Reikia mokėti įgytas žinias įgyvendinti.

Žmonijos išmintis sukaupta knygose. Iš praeities žinoma didžiausia senovės pasaulyje Asirijos valdovo Ašurbanipalo (VII a. prieš mūsų erą) biblioteka. Tūkstančiai molinių lentelių įrašų byloja apie senąsias civilizacijas. Bibliotekų fondus išsaugoti nebuvo paprasta - pasikeitus valdovui, fondai buvo išgrobstomi, knygos, rankraščiai deginami ar kitaip naikinamos bibliotekos. Tiesa, buvo ir tam tikrų išimčių, bet šiaip jau bibliotekų laukė liūdnas istorinis likimas. Tai tęsėsi ilgai. Lietuviškos knygos buvo naikinamos carinėje Rusijoje. Tarybų Sąjungoje bibliotekose buvo atliekami taip vadinami fondų valymai. Manoma, kad taip elgiamasi iš baimės, nes valdžioje atsidūrę nesąžiningi, tiesos vengiantys žmonės, bijo knygose, periodikoje užfiksuotų žinių, bijo bibliotekų saugojamos išminties.“ – rašoma knygoje.

Knygoje gausu iliustracijų

 

Išmokė

Tėvai išmokė: daug skaičiau,

Gyvenimą savom akim mačiau.

Tikėjau, kad viltis laiku mane pašauks,

O viesulas neras manęs ir nepalauš.

 

Širdy svaiginanti gyvų spalvų mozaika, -

Tikriausiai laimė į mane pataikė.

Su tėvo žirgu ežere mirkstu.

Savyje šventiniam dingstu

 

Ne suklaidintas ir nepasiklydęs –

Knygos išmokė būt be kasdienybės:

Girdėt raides, matyti muzikos garsus.

Džiaugtis gyvenimu - ar gi tai ne puiku...

Atgal