VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Kultūra, menas

2024.05.16. SKAITYTI

Juozas Šikšnelis, Prozininkas, dramaturgas, skulptorius

Tai veiksmas, kada pažįstantis raides, sudėlioja iš jų žodžius ir netgi perpranta prasmę, jei ji ten būna. Norint skaityti reikia ne tik pažinti raides, bet ir mokėti kalbą.

Skaityti galima knygą, laikraštį, bet daug linksmiau testamentą, kur gausus turtas užrašytas tau.

Teismo nutartį paprastai perskaito teisėjas, kratos orderį pareigūnas, atleidimo iš darbo įsakymą administracija leidžia skaityti pačiam.

Prieš pasirašant sutartis rekomenduojama ypatingai atidžiai skaityti ne dideliu, bet priešingai, pačiu smulkiausiu šriftu, spausdintą tekstą.

Norint tapti elito atstovu visai nebūtina perskaityti daugiau nei vieną knygą per gyvenimą.

Ant popierinių banknotų nespausdinami žodžiai, tad jų nereikia skaityti, tik skaičiuoti.

Skaitymui reikia gerų akių, ryškios šviesos arba stiprių akinių.

Ne visada skaitosi taip kaip rašosi.

Vieni danguje žvaigždes skaičiuoja, kiti jas skaito.

Yra drąsuolių teigiančių, jog iš veido gali skaityti pašnekovo nuotaiką ir būseną.

Jeigu priešininkas siūlo šonkaulius suskaityti, gero nelauk.

Stoja akimirka, kai lieka tik valandos suskaitytos.

Rašytojui patinka bibliotekose rasti savo suskaitytas knygas.

Gamtos ženklus ne kiekvienam duota skaityti, bet ir ne kiekvienas skaitytojas pataiko atspėti kokios bus Kalėdos – baltos ar su lietumi.

Skaityti kito žmogaus mintis yra mitas, nors kas šimtasis bandymas gali būti sėkmingas.

Skaitymą daugelis vadina malonumu. Ypač tie, kurie kasa žemę, krauna akmens anglis, kai kiti patogiai įsitaisę skaito. Nepavydėkite, nors skaitantysis kilokolorijų praranda mažiau, bet skaitymas yra nelengvas darbas, ypač jei bandai permanyti, ką perskaitęs.

Rašytojai knygas rašo, ne tam, kad stovėtų lentynose, bet būtų skaitomos, beje, yra tokių rašytojų, kurie rašo tik tam, kad patys turėtų ką laikas nuo laiko paskaityti.

Mes skaitome ir mus skaito kiniški išmanūs įrenginiai, nuskaitę mus, perduoda savo šalies žvalgybai, tik klausimas ar jiems savų pusantro milijardo piliečių duomenų nepakanka?

Atgal