VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Kultūra, menas

2024.02.06. Raimundo Majausko paroda "Odė gamtos koloritui"

 

Kviečiame į LDS Kauno skyriaus nario, tapytojo, Raimundo Majausko parodą "Odė gamtos koloritui", kuri atsidarys vasario 7 d., trečiadienį, 17:30 val. LDS projektų erdvėje (Vokiečių g. 2, Vilnius).

Paroda veiks vasario 2-29 dienomis.

Trumpai apie parodą:

Tapytojas Raimundas Majauskas - plataus kūrybinio diapazono Kauno vyresniosios kartos intelektualas, subtilus spalvos ir kolorito meistras. Per pastaruosius daugiau nei ketverius dešimtmečius jis aktyviai reiškiasi šalies parodų gyvenime, dalyvauja daugelyje plenerų Lietuvoje ir užsienyje. Dabartinės Lietuvos dailės aplinkoje jis išsiskiria savo meniniu stiliumi, jautraus kolorito spalvingomis pastelėmis, aliejinės tapybos, akvarelės, įvairių mišrių technikų kūriniais bei ekspresyvių energingų linijų piešiniais.

Parodoje menininkas prabyla savo impresionizmo estetikos skleidžiama spalvine gama bei jautriu psichologizmu. Parodoje pristatomi peizažai leidžia pastebėti tapytojo atsiribojimą nuo paviršutiniško pasaulio motyvų traktavimo. Majausko svarbiausias kaip menininko uždavinys tampa tiesioginė vidinių sąmonės būsenų išraiška per gamtą. Šiame akte pasireiškia menininko saviraiška su jam būdingu unikaliu pasaulio regėjimu, kuris nulemia individualų gamtinio matymo susiformavimą į savitas meninės formos ir kolorito struktūras. Nors klasikinės meno teorijos teigia, kad menininko tikslas yra perteikti tikrovę, tačiau Majausko vaizduojamuose darbuose gamta tampa svarbi ne kaip objektas, o kaip tam tikra aplinkos išraiška, kuri pagaunama paties suvokėjo.

Raimundo Majausko kūryboje remdamiesi centrine žmogaus figūra ir gamtos vientisumo idėja priartėjame prie išskirtinės menininko individualumą brėžiančios atskaitos taško ribos. Paklaustas apie menininko individualumą, Majauskas įvardija, kad tai yra tiesiogiai susijęs su įgimtu energetiniu užtaisu ir kūrybiniu potencialu: vaizduote, intuicija, asociatyviniu mąstymu, vidine disciplina, socialine aplinka ir daugybe kitų veiksnių. Todėl individualiam meninio stiliaus formavimuisi Raimundui svarbi ne tik vidinė humanitarinė kultūra, dvasiniai poreikiai, bet ir kultūrinis visuomenės lygis.

Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyrius

Atgal